Byte av axeltätning Hayward pump

Folkpool visar här hur du själv kan renovera din Hayward poolpump. Filmen visar byte av axeltätning samt övriga packningar. Reservdelar och packningar hittar du i din närmaste butik.