Reklamation

En eventuell reklamation ska alltid ske skriftligt. Alla blanketter du behöver fylla i och skicka in finns i din Poolpärm som du fick hemskickad i samband med ditt poolköp.


Kontakta den återförsäljare där du köpt poolen, spabadet eller den produkten det gäller. Återförsäljaren använder ett webbbaserat verktyg för att lägga in ditt service ärende eller reklamation.

Under förutsättning att beställaren följer monterings- och skötselanvisningar äger han reklamationsrätt på eventuella tillverknings- och materialfel i 3 år från leveransdagen enl. konsumentköplagen. För poolliner gäller 5 års reklamationsrätt mot material och tillverkningsfel.

Följdkostnader för transport av vatten etc. ersätts ej. För filtertank från Hayward gäller 5 års reklamationsrätt mot material och tillverkningsfel. Gäller ej ventil, manometer eller packningar. Vid montage av autoriserad ÅF/montör omfattar rätten byte eller reparation av felaktig detalj samt fraktkostnad till köparen. Såvitt inte annat överenskommits svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Merkostnad för montage/demontage av oss ej levererade produkter ersätts ej.

Reklamationsrätten omfattar ej normala förslitningsdetaljer såsom axeltätningar, packningar, glödlampor m m. Ej heller för skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker. Ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. För eventuella följdskador ansvaras ej, inte heller för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse. För kostnader som drabbar leverantören genom oberättigat reklamationsanspråk debiteras köparen.

För poolstommar (exkl. inbyggnadsdetaljer) gäller en utökad reklamationsrätt i 20 år. Den gäller under förutsättning att poolen är byggd enligt våra instruktioner och underskriven garantiregistrering skickats in till Folkpool AB Järna. Rätten avser ny leverans av defekt material, ej arbetskostnader.