Byte Poolpump - cirkulation

Här kan du fylla i din förfrågan om att byta poolpump - cirkulation. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt
Jag har redan köpt en ny Folkpoolprodukt och vill ha hjälp med installation/byte av denna.
Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Artikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt
Köp av ny produkt samt installation/byte
Jag vill ha hjälp med köp av passande produkt samt installation/byte av denna
Köp av ny produkt samt installation/byte


Poolens mått: bredd, längd och volym i kubikmeter

Bifoga bild

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Se separata villkor

Produktspecifika villkor för byte av poolpump - cirkulation

  • Gäller utbyte av befintlig poolpump - cirkulation. Den befintliga poolpumpen ska vara ansluten underifrån eller från toppen. Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
  • Transportväg in till plats för den nya pumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
  • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
  • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för den befintliga pumpen samt installation av den nya.
  • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
  • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
  • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
  • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.

Beställ katalog

Fyll i dina adressuppgifter så skickar vi kostnadsfritt våra pool- och/eller...

Återförsäljare

Kontakta din närmaste återförsäljare för tips, råd och support.

Solvatten

Idag saknar över en miljard människor tillgång till rent vatten, det vill säg...