Villkor Folkpools servicetjänster

När du beställer dessa servicetjänster från Folkpool kan du känna dig trygg med att en utbildad fackman utför arbetet. En av våra Folkpoolåterförsäljare levererar produkten hem till dig på avtalad tid samt installerar den. Installation sker på befintligt uttag/koppling. Tänk på att kontrollera att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager.

Vid beställning av produkt med installation är det normala förfarandet att samtliga produkter levereras hem till dig vid installationstillfället, såvida du inte har köpt produkten tidigare av en Folkpoolbutik. Detta avtalas med vald återförsäljare.

Följande ingår i våra fast prissatta servicetjänster:

  • Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras
  • Inbärning av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det) för poolvärmepump kan det behövas bärhjälp av kund.
  • Produkten avemballeras
  • Montering enligt bruksanvisning
  • Funktionstest om möjligt (provkörning med stickkontakt)

För våra fast prissatta servicetjänster gäller följande villkor:

  • att det finns fungerande vattenavstängning till poolvattnet i utrymmet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
  • att det finns tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen eller i närliggande tillgängligt utrymme
  • att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
  • att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs
  • Max 30km från din lokala Folkpoolbutik. Utöver detta tillkommer 75kr/mil

Observera att elinstallation inte ingår.

Beställ katalog

Fyll i dina adressuppgifter så skickar vi kostnadsfritt våra pool- och/eller...

Återförsäljare

Kontakta din närmaste återförsäljare för tips, råd och support.

Solvatten

Idag saknar över en miljard människor tillgång till rent vatten, det vill säg...