Felsökning av värmepump

Varför fungerar inte värmepumpen?

Man tror att det är fel på värmepumpen men ofta visar det sig finnas en annan förklaring. Det finns ett antal saker som man först kan kontrollera utan att vara tekniker.

Följande saker kan du kontrollera själv och vid behov med lite vägledning av dig som säljare eller tekniker innan ni bokar ett servicebesök.

Poolvärmepumpen hämtar energi från luften och kan jämföras med en luft/vattenvärmepump för hus.

Den är utvecklad för pooler med andra dimensioner för större flöde, anpassat material för pooler som titanväxlare samt annan mjukvara för optimerad styrning av drift.

Värmepumpen fungerar inte alls?

» OBS! Touchpanelen öppnas med ett tryck på ca 3 sekunder på låssymbolen.

 

 1. Kontrollera alltid först om en säkring eller jordfelsbrytare löst ut och att det är ström fram till poolvärmepumpen.

 1. Är cirkulationen i gång genom poolvärmepumpen eller är den avstäng
 2. Kontrollera att inte timern för poolcirkulationen används
 3. Poolvärmepumpen kräver cirkulation för att den ska fungera. Den behöver arbeta dygnet runt för att värmepumpen ska kunna ge tillräcklig effekt vår och höst.

 1. Kontrollera felkod.
 2. Kontrollera mot instruktionen för just din värmepump.
 3. Nedanstående koder innebär inget fel på poolvärmepumpen:

Kod

E3

HeatForce Inverter M/Plus

Inget eller för lågt flöde

 

Kontrollera att cirkulationspumpen går och att ventilerna till poolvärmepumpen är öppna så att det är vattenflöde genom poolvärmepumpen.

Eb

För låg omgivningstemperatur

Lufttemperaturen är för låg för din poolvärmepump. Lägsta arbetstemperatur varierar mellan olika modeller men ligger normalt på 0°C eller lägre på nyare poolvärmepumpar.

Ed

Avfrostning

Har gått in i avfrostningscykel för att avlägsna isbildning på förångaren. Om detta läge upprepas ofta har du troligen för högt flöde genom poolvärmepumpen. Kontrollera att temperatur­differensen mellan in- och utgående vatten är 2°C, ej lägre. Justera flödet med din bypass, se separat instruktion för bypass.

E5

Fel spänning till värmepumpen från matningen 230V

Kontakta din elektriker som kan undersöka och förhoppningsvis åtgärda, beroende på orsak.

E6

För stor skillnad mellan in- och utgående vatten

Justera flödet genom poolvärmepumpen med bypass ventilerna och eftersträva 2°C temperaturskillnad mellan in- och utgående.


Kod

EE3


HeatForce Midi on-off

Inget eller för lågt flöde


Kontrollera att cirkulationspumpen går och att ventilerna till poolvärmepumpen är öppna så att det är vattenflöde genom poolvärmepumpen.

PP7

För låg omgivningstemperatur

Lufttemperaturen är för låg för din poolvärmepump. Lägsta arbetstemperatur är 0°C på HeatForce Midi.

Kontrollera först att önskad temperatur är inställd.

 1. Det krävs, i synnerhet under uppvärmningsfas på våren och i slutet av säsongen när det är kallare ute.

 1. Vid för högt flöde ger den sämre effekt.
 2. Sträva efter 2°C temperaturskillnad mellan in- och utgående.

 1. Vid lägre temperatur ger värmepumpen lägre effekt och poolen kyls dessutom ned snabbare.

 1. Viktigt att den är ren från smuts som pollen och annat som fastnar där.
 2. Om den är igensatt med smuts tappar värmepumpen effekt.

 1. Det sker oftast vid kall väderlek, kring 0°C, och hög luftfuktighet.
 2. Värmepumpen går in i avfrostningsläge (kod Ed visas i display på HeatForce).

 1. Vid låg utetemperatur och för högt vattenflöde genom värmepumpen isar förångaren igen oftare och går in avfrostningsläge upprepade gånger.
 2. Stryp flöde med bypass och sträva efter 2°C tempskillnad.

 1. Vid kraftig isbildning kan manuell avfrostning utföras enligt instruktion i manualen beroende på modell.
 2. Låt det gå minst 30 minuter om du behöver köra ytterligare en avfrostningscykel.

 1. Vatten bildas under poolvärmepumpen, det är kondens som uppstår i processen och helt normalt.
 2. Om ni ändå är osäker kan ni stänga av den och se om det är torrt dagen efter.

Orsak

Ingen späningsmatning

Lösning

Vänta tills spänningsmatningen återkommer

Orsak

Strömbrytaren är avstängd

Lösning

Slå på strömbrytaren

Orsak

Utlöst säkring

Lösning

Kontrollera och byt säkring

Orsak

Jordfelsbrytaren är av

Lösning

 Kontrollera och slå på jordfelsbrytaren

Orsak

Förångaren är blockerad (veckade plåten på baksidan och ena gaveln av värmepumpen)

Lösning

Ta bort blockering

Orsak

Luftutsläppet är blockerat

Lösning

Ta bort blockering

Orsak

3 minuters fördröjning

Lösning

Avvakta

Orsak

Inställning temperatur för låg

Lösning

Ställ in rätt temperatur

Orsak

3 minuters startfördröjning

Lösning

Avvakta

Det kan finnas flera orsaker till mekaniskt oljud i poolvärmepumpen.

Orsak

Fastnat skräp i fläkten. Bryt strömmen till poolvärmepumpen innan du tar bort ev. skräp.

Orsak

Kontrollera att skruvat till fläktgallret är ordentligt åtdragna.

Orsak

Fläkt går mot galler eller chassi. Vid kraftig isbildning kan is bygga på som går emot fläkten. Se ang isbildning.

Orsak

Poolvärmepumpen vibrerar när kompressorn är på vilket kan skapa oljud. Kontrollera att utvändiga synliga skruvar sitter ordentligt fast.

Orsak

För kontroll i poolvärmepumpen rekommenderar vi att du kontaktar en servicetekniker.

Poolvärmepumpen vibrerar från kompressor när den är i drift. Vibrationerna kan fortplanta sig mot underlaget och tralltäcket kan bli som en resonanslåda som förstärker det lågfrekventa ljudet. Det bästa är att placera poolvärmepumpen på ett separat stöd/fundament som inte är anslutet mot tralldäcket.

Tips

För att minska vibrationerna så kan du montera gummifötter under poolvärmepumpen. Som alternativ kan du prova att ställa poolvärmepumpen på en skiva i polystyren ”frigolit”.

Tips

Fläkten ger ett susande ljud när värmepumpen är i drift. Se till att hålla rent från växter och ogräs framför poolvärmepumpen så låter det mindre. En invertervärmepump kan du ställa i läge Silent Mood så är ännu den tystaren.

Om ovanstående lösningar inte fungerar, kontakta installatören och uppge detaljerad information och modellnummer. Försök inte reparera värmepumpen själv.

Hjälpte informationen på sida dig?