Spavård

REGELBUNDEN ÖVERSYN OCH SKÖTSEL

Rätt skötsel för inbjudande bad

Guide för att rengöra ditt spabad steg för steg

Det är inte svårt och tar inte mycket tid i anspråk. Med rätt skötsel är ditt spabad alltid inbjudande för bad och utrustningen i badet klarar sig bättre.

1 - Testa vattnet

För att säkerställa att värdena är bra ska du testa vattnet varje vecka. När vattnet är i balans är det främst pH-värde och klor eller brom du testar löpande. Justera vid behov för att upprätthålla rekommenderade värden.

2 - Rätt vattenbalans

Rätt balans på vattnet är viktigt för att kloret ska fungera och gör att vattnet är lättare att sköta om. Obalanserat vatten skadar materialet i spabadet.

Rätt pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet är de viktigaste faktorerna för ett balanserat vatten. Vid påfyllning av nytt vatten testar du dessa värden och justerar vid behov.

Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt över tid.

3 - Dosera SpaKlor eller SpaBrom

Klor och brom är de två mest beprövade och effektiva metoderna för att desinficera vattnet och eliminera mikroorganismer, bakterier och föroreningar som tillförs vattnet. Dosera rätt mängd för att hålla rätt halt.

Doserar du för lite blir inte vattnet rent och doserar du för mycket skadas material som lock och nackkuddar i förtid. Testa vattnet regelbundet, minst en gång i veckan och anpassa dosering av SpaKlor eller SpaBrom efter eget behov.

4 - Duscha före bad

Genom att duscha före bad reducerar du kraftfullt mängden föroreningar som tillförs i vattnet. Rester av hud- och hårvårdsmedel orsakar skumbildning och gör att du behöver använda mer kemikalier.

5 - Tvätta filter

Filtret ska tvättas minst en gång i månaden, oftare vid behov. Det är praktiskt att ha dubbla uppsättningar filterpatroner hemma.

Stäng av pumpen när du tar ut filterpatronen. Börja med att spola rent filterpatronen från skräp med en hård stråle med tvättmunstycke (ej högtryckstvätt).

Ställ patronen i en hink med varmt vatten (max 50°C) och dosera Folkpools filtertvätt som tar bort föroreningar. Låt det stå och verka i ca 10 minuter.

Skölj rent filtret noga, annars löddrar det. Med filtertvätt Estelle är det enklare att tvätta filtret. Filterpatronen bör bytas ut mot ny efter ungefär ett år.

6 - Byt vatten

Mellan 3-5 gånger per år behöver du byta ut allt vatten. Hur ofta du behöver byta vattnet beror på hur mycket du badar och vilken typ av desinficeringsmetod du använder.

En tumregel är att byta vatten var tredje månad om du badar 1-2 gånger i veckan. Vid användning av SpaKlor måste du bevaka halten cyanursyra som ökar succesivt och gör att du behöver byta vattnet oftare.

Återfyll spabadet direkt efter tömning. Ett tömt spabad ska inte lämnas öppet i starkt solsken utan lock. Vid vattenbyte vintertid är det viktigt att återfylla nytt vatten direkt efter tömning. Undvik vattenbyte vid sträng kyla.

7 - Rörrengöring

Två gånger per år i samband med vattenbyte bör du göra rörrengöring för att få bort biofilm från rörsystemet. Ta bort så skallad biofilm inför rengöring av spabadets rörsystem.

Rörrengöring 1 liter Spa - Folkpool Länk till annan webbplats. används 1-2 gånger per år i samband med vattenbyte innan vattnet töms ut. Användning 0,5 liter per 1000 liter vatten. Ta bort nackkuddar och filterpatroner och dosera enl. anvisning på flaskan.

» OBS: Sköj bort resterna noga från skalet direkt efter användning och tömning. Får ej hällas ut koncentrerad i avloppet.

8 - Aktiv ozonator eller UV-C lampa

Ozonator och UV-C lampa hjälper till att underhålla vattenkvalitén. Kontrollera att den är aktiv. Den ska bytas ut efter 1-4 år beroende på modell.

9 - Avstängning under vintern

Spabadet är byggt för att användas utomhus vintertid.

Vi rekommenderar inte att det töms och stängs ner över vintern.

Det är alltid förenat med en viss risk då det är svårt att dränera ut spabadets omfattande rörsystem fullständigt. Tänk på att frysskador inte omfattas av garanti.

10 - Åtgärd vid smutsigt vatten

Bada aldrig i grumligt vatten utan brom- eller klorhalt. Dosera SpaKlor för snabb verkan enligt följande steg:

  1. Kontrollera pH-värdet, justera vid behov till 7,2-7,6
  2. Byt ut eller rengör filterpatron(-er).
  3. Dosera 20 gram (1 skopa) SpaKlor per 1 000 liter. Starta pump (-ar) och låt locket vara av i 15 min.
  4. Mät igen efter 30 minuter, om klorhalten är 1-3 ppm är det fritt fram att bada.
  5. Om klorhalten är 0 (noll) ska du upprepa proceduren tills halten är 1-3 ppm efter 30 minuter.

Är vattnet rejält nedsmutsat och grumligt eller har för hög halt cyanursyra ska du tappa ur spabadet och ersätta med nytt fräscht vatten.

Idealvärden för spabadet

Parameter

Ideal

Godkänt

pH-värde

7,2

7,2-7,6

Brom*

2 ppm

2-4 ppm

Fritt klor*

1 ppm

1-3 ppm

Totalt klor*

1 ppm

1-3 ppm

Bundet klor*

0 ppm

max 0,5 ppm

Alkalinitet

120 ppm

80-160 ppm

Kalkhårdhet

200 ppm

150-400 ppm

Cyanursyra

0 ppm

max 50 ppm

Hjälpte informationen på sida dig?