SVAR PÅ SPASKÖTSEL FRÅGOR

Spavårdsguiden

Det är inte svårt och tar inte mycket tid i anspråk.

Med rätt skötsel är ditt spabad alltid inbjudande för bad och utrustningen i badet klarar sig bättre.

Ditt spabad behöver regelbunden översyn och skötsel. Det är inte svårt och tar inte mycket tid i anspråk.

Med rätt skötsel är spabadet alltid inbjudande för bad och utrustningen i badet klarar sig bättre.

  • Testa vattnet, för att säkerställa att värdena är bra ska du
    testa vattnet varje vecka
  • Rätt vattenbalans, är viktigt för att kloret ska fungera och gör att vattnet är lättare att sköta om.
  • Dosera SpaKlor eller SpaBrom, klor och brom är de två mest beprövade och effektiva metoderna för att desinficera vattnet
    och eliminera mikroorganismer, bakterier och föroreningar som tillförs vattnet.
  • Rörrengöring, två gånger per år i samband med vattenbyte bör du göra rörrengöring för att få bort biofilm från rörsystemet
  • Byt vatten, hur ofta beror på hur mycket du badar och vilken typ av desinficering du använder.