Vanliga spafrågor

Här finner du fler frågor och svar vilka du som spaägare eller blivande spaägare kan behöva vilja veta eller funderar över.

Vattnet i ett spabad bör bytas 2-4 gånger/år beroende på hur många som badar och hur ofta.

Vid normalt användande, 4 personer som badar 2 gånger i veckan, och om man har kommunalt vatten så skall vattnet bytas 2-4 gånger/år. Fler badande och mer frekvent användande medför fler vattenbyten.

Har man egen brunn kan man behöva byta vatten oftare.

Ett spabad kan du placera på en mängd olika ställen men det finns några saker som kan vara bra att tänka på.

Platsen där ett spabad placeras skall vara plant och hålla för vikten 1500-2500 kg. En singelbädd eller annat liknande dränerande material på 5-10 cm behövs om badet ställs direkt på mark. En isolerande markskiva rekommenderas för att sprida ut lasten samt för extra isolering. Placering på trädäck kräver ett cc mått på max 300 mm mellan bärreglar. Vid inbyggnad måste maskinluckan vara åtkomlig.

Ofta är platsen given med befintlig yta på altan eller en plats på tomten men tänk på att det är en fördel att placera badet nära huset. Att det är lättillgängligt gör att det blir fler spontana bad, i synnerhet under vintern.

Hur lång tid som krävs för att filtrera ditt spabad beror på användning och omgivnings­förhållanden. Du måste programmera dina filtreringscykler utifrån din personliga användning.

»OBS! För att spabadet ska kunna rengöras och underhållas korrekt rekommenderas en total filtreringstid på åtminstone fyra timmar per dag. Om en ozongenerator är installerad rekommenderas sex timmar.

Några tips på hur du håller vattnet fräscht i spabadet.

 • Bra vattenbalans, kontrollera pH- värdet varje vecka och justera vid behov
 • Aktiv desinficering, kontrollmät bromvärde eller klorvärde vid varje bad/varje vecka
 • Dosera SpaBrom eller SpaKlor vid varje bad/vecka så att rätt halt upprätthålls
 • Duscha före varje bad så föroreningar reduceras och vattnet blir mer lättskött
 • Tvätta filtret minst en gång i månaden
 • Byt vatten var 3:e- 4e månad vid bad 2-3 gånger per vecka
 • Använd Folkpools Rörrengöring 2 gånger per år
 • Kontrollera funktion på ozonator/UV-C lampa årligen, den ska bytas ut efter 1- 4 år beroende på modell

Vår rekommendation är att behålla värmen på önskad badtemperatur. Beroende på årstid och modell av spabad så värmer badet 1-2 grader per timme. Endast om man är borta längre tid, 3-4 veckor eller mer så kan man överväga att sänka temperaturen till lägst inställbara temperatur, kring 20 grader beroende på system.

Man ska aldrig stänga av spabadet och låta det stå tomt och avstängt längre tid.

Det existerar sällan perfekta värden som håller i sig utan förändring. Men nedanstående siffror är bra att ha som utgångspunkt och du ser även inom vilket spann vattnet bör hålla sig.

Parameter

Ideal

Godkänt

pH-värde

7,2

7,2 - 7,6

Brom

4 ppm

4 - 6 ppm

Fritt klor

1 ppm

1 - 3 ppm

Totalt klor

1 ppm

1 - 3 ppm

Bundet klor

0 ppm

Max 0,5 ppm

Alkalinitet

120 ppm

80 - 160 ppm

Kalkhårdhet

200 ppm

200 - 400 ppm

Cyanusyra

0 ppm

Max 50 ppm

Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och blir svårt och till slut omöjlig att få bort. Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla.

Mirakelsvamp är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande). Om du har järn eller andra metaller i vattnet så fäller de ut vid dosering av klor, brom och aktivt syre, och vattnet blir rödbrunt eller brunsvart beroende på metall och kan missfärga skalet. Använd AntiKalkMetall för att behandla missfärgande metallutfällningar. Tvätta med RengöringsGel Surt för att få bort rost, kalk och andra metallutfällningar om du tömt vattnet.

Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengörinsGel Basisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp. Vissa missfärgningar kan man behöva polera bort med ett fint polerande slipmedel, typ Autosol, polish eller tandkräm, men det passar inte alla material och bör användas försiktigt. Prova först på liten yta.

För er som har drabbats av strömavbrott en längre tid och har frågor om hur man håller värme i badet. Spabadet är bra isolerade och det tar tid innan badet fryser, men vid strängare kyla kommer det kunna ske om badet står utan ström längre tid.

 • Spabad är en produkt som är beroende av ström. Frysskador omfattas inte av garanti.
 • Undvik att öppna locket ofta i onödan för att badet ska tappa så lite värme som möjligt.
 • Elverk (bränsleaggregat) kan användas som strömkälla. Om kraft från elverket inte räcker för att koppla till spabadet kan det användas till kupévärmare. Täck badet med en presenning så att det blir ett utrymme med luftspalt framför maskinrumsluckan där kupévärmaren kan ställas säkert. Ställ maskinluckan lite på glänt och kupévärmaren utanför. Ställ inte in kupévärmaren direkt i stängt maskinutrymm pga risk för överhettning.
 • Uppstår problem pga strömavbrott är det ett försäkringsärende mellan elleverantör och spabadsägare. Du som ägare behöver kontakta din ellerverantör.

Du behöver inte göra någonting, våra spabad är byggda och isolerade för att vara i drift och användas året runt. Vi rekommenderar inte att badet töms inför vintern då badet mår bäst av att vara i drift samt att det kan vara svårt att få ut allt vatten ur rörsystemet.

Kontrollera din inställning av filtercykler. Ändra till F2 som är förinställd, rekommenderad inställning och ger 2 x 2 timmars filtreringstid per dygn. Vid ökat behov kan F4 (4+4 h) användas. Filtreringscykel F8 och FC är ofta orsak till ”smyguppvärmning”. FC (Filter Continuously) går pumpen hela tiden och F8 innebär att filtret går 16 timmar (2 x 8 tim) per dygn. Pumpen genererar värme och badet är så välisolerat att temperaturen i badet stiger över inställd önskad temperatur.

För att ändra inställning av filtercykler tryck på COOL-knappen och sedan Jets 1. Tryck därefter på COOL eller WARM för att ändra filtercykel. Tryck Jets 1 för att gå ut ur inställningen.

När spabadet är välisolerat och tillverkat för att ta tillvara på värmen som alstras av pumpar och övrig maskinutrustning och återföra värmen till spabadet, kan smyguppvärmning uppstå under varma perioder eller vid inomhusinstallation. Smyguppvärmning innebär att den faktiska vattentemperaturen blir högre än den inställda temperaturen.

Låt alltid termolocket vara helt öppet i minst 15 minuter när SpaKlor doseras. Annars kommer den mängd klorgas som bildas försvaga materialet i termolocket i förtid. Om tätskiktet för isolerskivorna
skadas tar de åt sig vattenånga och blir tungt. Annars ska termolocket alltid sitta fastlåst med spännen när spabadet inte används.

Ta hand om ditt termolock och håll det rent. Tvätta bort smuts med ljummet vatten, milt rengörings­medel och mjuk tvättsvamp. Behandla gärna termolocket med Vinyltvätt 303 som både ger extra UV- skydd och även gör ytan smutsavvisande.

»Tips! Använd extra låsband, ”Storm-Straps” för locket om spabadet står öppet och utsatt för vind.

Vikten på spabadet hittar du under varje spabad längre ner på sidan under Tekniska Specifikationer.

Klicka här för att se alla spabad i sortimentet.

Problemlösning

Problem

Orsak

Åtgärd

Grumligt vatten

a. Bristfällig desinficering
b. Smutsiga filter
c. Hög Kalkhalt och högt pH-värde

a. Kontrollera pH och justera vid behov, dosera 20 g SpaKlor/1 000 l vatten
b. Byt ut/ tvätta filter med Filtertvätt PRO
c. Sänk pH-värdet med Sänk pH, använd AntiKalkMetall

Missfärgat vatten
a. Rödbrunt vatten
b. Svartbrunt vatten
c. Grönaktigt vatten

a. Järnhaltigt vatten
b. Manganhaltigt vatten
c. Kopparhaltigt vatten

1. Kontrollera pH-värde och justera vid behov
2. Dosera SpaKlor 20 g/1 000 l
3. Dosera AntiKalkMetall el. Super-Flock
4. Använd alltid Folkpools påfyllningsfilter, vid påfyllning av nytt vatten

Kloret fungerar inte

a. För högt pH-värde
b. För hög halt cyanursyra
c. Ökat klorbehov pga ökad badbelastning
d. Badande duschar ej före bad

a. Justera pH-värde till 7,2-7,6
b. Byt vatten
c. Anpassa (öka) doseringen av klor
d. Duscha före bad

Bromtabletterna fungerar inte

Ökad badbelastning

1. Öka doseringen för att upprätthålla rekommenderad halt
2. Kombinera med SpaKlor var 3:e vecka och vid ökat behov

Stickande klorlukt

För hög halt bundet klor

Dosera SpaChock 30 g/1 000 l

Unken lukt vid användande av SpaBrom

Bromaminer

Dosera 20 g Spaklor/1000 l eller 30 g SpaChock / 1000 l

Irriterande hud och ögon

Felaktigt pH-värde. Bundet
klor. Se punkt ”Stickande klorlukt”

Justera pH till 7,2-7,6

Skummande vatten

Feta föroreningar i form av
rester från kosmetika, hudkräm och hårvårdsprodukter

1. Kontrollera pH och justera vid behov
2. Dosera SpaKlor 20 g/1 000 l
3. Använd Folkpools SpaDisc, fettabsorbator
4. Duscha före bad

Korrosion

Lågt pH-värde och/eller hög klor- eller bromhalt

Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller
dosera Antiklor för att reducera klorhalten

pH-värde ej stabilt

Låg alkalinitet

Dosera Höj Alkalinitet

Spabadets vägg och botten är sträva som ”sandpapper”

Kalkutfällning pga hög kalkhalt
och högt pH-värde

Sänk pH-värde under 7 tillfälligt 1 dygn och skrubba med svamp. Använd alltid Folkpools påfyllningsfilter Antikalk vid påfyllning av nytt vatten.

Manualer, ritningar, instruktioner och andra dokument hittar du under varje enskild produkt.

Produkter kommer du åt via menyalternativet Produkter, men du kan också använda sökfunktionen högst upp till höger för att söka fram exakt den produkter du letar efter.

Behöver du mer information kontakta gärna din närmaste folkpoolbutik.

Hjälpte informationen på sida dig?

Service-Garantianmälan Spabad

Här kan du skicka in ditt service- / garantiärende för spabad till vald butik.

Din närmaste butik

Välkommen till Sveriges största pool- och spabutikskedja, våra folkpoolbutike...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...