Vanliga spafrågor

Här finner du frågor och svar på mycket som du som spaägare eller blivande spaägare kan behöva vilja veta eller funderar över.

Vad gör jag om spabadet står utan ström?

För er som har drabbats av strömavbrott en längre tid och har frågor om hur man håller värme i badet.

Baden är bra isolerade och det tar tid innan badet fryser, men vid strängare kyla kommer det kunna ske om badet står utan ström längre tid.

 • Spabad är en produkt som är beroende av ström. Frysskador omfattas inte av garanti.
 • Undvik att öppna locket ofta i onödan för att badet ska tappa så lite värme som möjligt.
 • Elverk (bränsleaggregat) kan användas som strömkälla. Om kraft från elverket inte räcker för att koppla till spabadet kan det användas till kupévärmare. Täck badet med en presenning så att det blir ett utrymme med luftspalt framför maskinrumsluckan där kupévärmaren kan ställas säkert. Ställ maskinluckan lite på glänt och kupévärmaren utanför. Ställ inte in kupévärmaren direkt i stängt maskinutrymm pga risk för överhettning.
 • Uppstår problem pga strömavbrott är det ett försäkringsärende mellan elleverantör och spabadsägare. Du som ägare behöver kontakta din ellerverantör.

Hur ofta behöver vattnet bytas?

Vattnet i ett spabad bör bytas 2-4 gånger/år beroende på hur många som badar och hur ofta.

Vid normalt användande, 4 personer som badar 2 gånger i veckan, och om man har kommunalt vatten så skall vattnet bytas 2-4 gånger/år. Fler badande och mer frekvent användande medför fler vattenbyten.

Har man egen brunn kan man behöva byta vatten oftare.

Hur ofta ska filtret rengöras?

Ett spafilter skall rengöras och spolas av 1-2 gång i månaden. Vid rengöring bör Folkpools filtertvätt användas.

Instruktion: Ta filtret och lägg i en hink med varmt vatten, dosera med filtertvätt enligt förpackningen, låt dra några minuter och skölj sedan av med duschmunstycke.

Filtret bör bytas var 12e månad för att behålla tillräcklig filtrering.

Ett igensatt filter beror oftast på att det inte rengjorts ordentligt.

Hur ska spabadet placeras?

Ett spabad kan du placera på en mängd olika ställen men det finns några saker som kan vara bra att tänka på.

Platsen där ett spabad placeras skall vara plant och hålla för vikten 1500-2500 kg. En singelbädd eller annat liknande dränerande material på 5-10 cm behövs om badet ställs direkt på mark. En isolerande markskiva rekommenderas för att sprida ut lasten samt för extra isolering. Placering på trädäck kräver ett cc mått på max 300 mm mellan bärreglar. Vid inbyggnad måste maskinluckan vara åtkomlig.

Ofta är platsen given med befintlig yta på altan eller en plats på tomten men tänk på att det är en fördel att placera badet nära huset. Att det är lättillgängligt gör att det blir fler spontana bad, i synnerhet under vintern.

 

Hur långa ska filtercyklerna vara?

Hur lång tid som krävs för att filtrera ditt spabad beror på användning och omgivningsförhållanden.

Du måste programmera dina filtreringscykler utifrån din personliga användning. Obs! För att spabadet ska kunna rengöras och underhållas korrekt rekommenderas en total filtreringstid på åtminstone fyra timmar per dag. Om en ozongenerator är installerad rekommenderas sex timmar.

Sänka temperaturen mellan badtillfällen?

Vår rekommendation är att behålla värmen på önskad badtemperatur. Beroende på årstid och modell av spabad så värmer badet 1-2 grader per timme. Endast om man är borta längre tid, 3-4 veckor eller mer så kan man överväga att sänka temperaturen till lägst inställbara temperatur, kring 20 grader beroende på system.

Man ska aldrig stänga av badet och låta det stå tomt och avstängt längre tid.

Hur håller jag bästa vattenkvalitet i spabadet?

Några tips på hur du håller vattnet fräscht i spabadet.

 • Bra vattenbalans, kontrollera pH- värdet varje vecka och justera vid behov
 • Aktiv desinficering, kontrollmät bromvärde eller klorvärde vid varje bad/varje vecka
 • Dosera SpaBrom eller SpaKlor vid varje bad/vecka så att rätt halt upprätthålls
 • Duscha före varje bad så föroreningar reduceras och vattnet blir mer lättskött
 • Tvätta filtret minst en gång i månaden
 • Byt vatten var 3:e- 4e månad vid bad 2-3 gånger per vecka
 • Använd Folkpools Rörrengöring 2 gånger per år
 • Kontrollera funktion på ozonator/UV-C lampa årligen, den ska bytas ut efter 1- 4 år beroende på modell

Vilka är de ideala värdena för mitt spabad?

Det existerar sällan perfekta värden som håller i sig utan förändring. Men nedanstående siffror är bra att ha som utgångspunkt och du ser även inom vilket spann vattnet bör hålla sig.

Parameter

Ideal

Godkänt

pH-värde

7,2

7,2 - 7,6

Brom

4 ppm

4 - 6 ppm

Fritt klor

1 ppm

1 - 3 ppm

Totalt klor

1 ppm

1 - 3 ppm

Bundet klor

0 ppm

Max 0,5 ppm

Alkalinitet

120 ppm

80 - 160 ppm

Kalkhårdhet

200 ppm

200 - 400 ppm

Cyanusyra

0 ppm

Max 50 ppm

Var hittar jag manualer och instruktioner?

Manualer, ritningar, instruktioner och andra dokument hittar du under varje enskild produkt.

Produkter kommer du åt via menyalternativet Produkter, men du kan också använda sökfunktionen högst upp till höger för att söka fram exakt den produkter du letar efter.

Behöver du mer information kontakta gärna din närmaste folkpoolbutik.