För dig med Dimension One Spas

Nedan följer några av de problem som kan uppstå som du som ägare själv kan åtgärda.

Om Jet 1, Light eller Heat blinkar på displayen samtidigt som texten ”CHECK WATERLEVEL AND CLEAN FILTERS - IF PROBLEM CONTINUES, TURN OFF POWER AND RESTART THE SYSTEM – OTHERWISE CALL FOR SERVICE” visas, betyder det att ett flödesfel registrerats av badet. Stäng av strömmen till badet i 30 sekunder och slå på igen. 

Om blinket forfarande finns kvar, kontrollera följande: 
- Att filtret inte är igensatt, se sidan 'Filterunderhåll'. 
- Att innerfiltret innanför filtergallret som sitter under filtret inte är igensatt, har du inget så bör ett monteras för skydd av cirkulationspumpen. 
- Att cirkulationspumpen fungerar som den ska. 

Vid full fuktion ska det komma ut ozonbubblor i badet ca 20-30 cm ut från ozonmunstycket. Om alla punkter ovan är kontrollerade och problem kvartstår, kontakta din Folkpool Återförsäljare för service. Om inga funktioner på badet fungerar och diplayen viasar ”OVERHEAT” betyder det att badet är överhettat. Överhettning sker när vatten temp når 44ºC. Systemet går igång igen när temperaturen sjunker till 43ºC. Orsaken är att Dimension One Spas är så energieffektiva att dom inte avger den energi som uppkommer när den vattenkylda cirkulationspumpen är i gång och när jetpumparna går på filtercykel. Kontrollera att vattentemperaturen stämmer överens med angiven temperatur genom att mäta upp vattnet manuellt. Om den inte stämmer kontakta din Folkpool Återförsäljare för service.