För dig med Nordic Hot Tub

Nedan följer några av de problem som kan uppstå som du som ägare själv kan åtgärda. 

Om du på ditt Nordic Hot Tub Spabad har du tre blinkande dioder i displayen betyder att ett flödesfel registrerats av badet. Då ska du stänga av strömmen till badet i 30 sekunder och slå på igen. Om blinket forfarande finns kvar, kontrollera följande: 
- Att filtret inte är igensatt, se ”Filterunderhåll”. 
- Att inget annat hindrar flödet i badet så som stängda ventiler i maskinrummet, stängda munstycken eller något föremål som fastnat i systemet. 
- Att pumpen går som den ska, inga missljud m.m.

För inställningar av tryckvakten, ladda ner Tryckvaktsinstruktionen.