Hur ska spabadet placeras?

Ett spabad kan du placera på en mängd olika ställen men det finns några saker som kan vara bra att tänka på.

Platsen där ett spabad placeras skall vara plant och hålla för vikten 1500-2500 kg. En singelbädd eller annat liknande dränerande material på 5-10 cm behövs om badet ställs direkt på mark. En isolerande markskiva rekommenderas för att sprida ut lasten samt för extra isolering. Placering på trädäck kräver ett cc mått på max 300 mm mellan bärreglar. Vid inbyggnad måste maskinluckan vara åtkomlig.

Ofta är platsen given med befintlig yta på altan eller en plats på tomten men tänk på att det är en fördel att placera badet nära huset. Att det är lättillgängligt gör att det blir fler spontana bad, i synnerhet under vintern.