Hur mycket energi förbrukar ett spabad?

Spabad och energiförbrukning

Energiförbrukning är något som fler undrar över vid köp av spabad. Det är en viktig fråga, för att veta mer säkert och bekräfta verklig elförbrukning så har vi låtit göra oberoende tester hos RISE (f.d. Statens Tekniska Forskningsinstitut).

Hur mycket energi förbrukar ett spabad?

Spabad används året runt och flera tycker att de kommer bäst till rätt under den kalla delen av året. Ett spabad är en ganska stor investering som du ska leva med länge så energiförbrukningen är en viktig fråga.

Varje spatillverkare har sin egen teknik för att uppnå bästa resultat. För att få fram oberoende tester på vad baden verkligen drar har Folkpool genomfört energitester hos RISE i Borås. De har fått testa flera av våra olika modeller från samtliga märken i vårt sortiment i olika omgångar sedan 2014.

Hur testades baden?

Det är flera faktorer som påverkar energiförbrukningen. Hur ofta och hur länge man badar, geografiskt läge, hur spabadet är byggt och isolerat, samt vilken typ av cirkulationspump som används för filtrering. En viktig faktor för låg energiförbrukning är att man har ett bra termolock. Det följer alltid med ett kraftigt termolock när man köper spabad från Folkpool.

Testerna är utförda för att motsvara normal användning med två bad par vecka, året runt med årsmedeltemperatur i Stockholm.

Spabaden testades i RISE’s stora energikammare där temperaturen ställdes in på +7°C. Baden fylldes med kallt vatten och vi mätte uppvärmningsfasen till +38°C. Först 24 timmar med locket på och därefter 24 timmar där man simulerar bad i 30 minuter. I våra tester tog vi även med energikostnaden för uppvärmningen vid 3 stycken vattenbyten.

Dokumenterad driftsekonomi

De flesta spabad som säljs nuförtiden är bra isolerade men skillnader förekommer. För att försäkra dig om att det spabad du är intresserad av har låg energiförbrukning ska du inte nöja dig med att läsa att baden är bra isolerade utan begär att få en oberoende test, en rapport som visar hur badet är testat, i vilken temperatur och vem som utfört testen.

Vi vet att det marknadsförs olika uppgifter om energiförbrukning och en del siffror som är osannolikt bra. Men stämmer siffrorna med verkligheten?

Det är inte rättvist att jämföra förbrukning vid exempelvis 16 graders utetemperatur, med locket på i standby- läge, som är en vanlig praxis i USA och som ibland översätts och används även här.

Samtliga spabad från Folkpool är välisolerade för att ge bra driftsekonomi på våra breddgrader, vilket testresultaten visar. Här kan du ladda ner och läsa rapporten från RISE mer detaljerat.

Resultat efter test av Folkpools spabad

Resultatet motsvarar bad två gånger per vecka året runt samt tre vattenbyten per år med uppvärmning till 38°C.

* Inom parentes anges andra likvärdiga modeller med samma mått och utrustning.

Läs rapporter från RISE:

Hjälpte informationen på sida dig?

Service-Garantianmälan Spabad

Här kan du skicka in ditt service- / garantiärende för spabad till vald butik.

Din närmaste butik

Välkommen till Sveriges största pool- och spabutikskedja, våra folkpoolbutike...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...