Vanliga spafrågor för dig som spaägare

SPAÄGARE

Frågor och svar kring spabad

Frågor och svar vilka du som spaägare kan behöva vilja veta eller funderar över.

Läckage

En hel del vatten försvinner naturligt genom avdunstning och plask vid bad. Därför måste man fylla på badet med jämna mellanrum. Det är normalt.

Om det blött i ett område vid sidan om badet hela tiden och du misstänker att badet läcker
» Tänk på att lite kondensvattenvatten kan droppa ner från termolocket då det inte sluter hermetiskt tätt runt badet.

Börja med att verkligen säkerställa hur mycket vatten som försvinner genom att sätta en bit maskeringstejp vertikalt i vattenlinjen och markera nivån med en penna. På så sättser du verkligen vet hur mycket som sjunker.

Se till att starta jetpumparna några gånger och låta dem gå till de stannar, med locket på så att inte badet tappar genom mer avdunstning. Kontrollera 24 timmar senare, utan bad. Om det har sjunkit 5 mm eller mer så kan du misstänka läckage.

Fortsätt kolla över några dagar om minskningen är konstant och om det fortsätter minska mer än 1,5 cm på 3 dagar, utan bad med locket på, så har misstanken stärkts.

Kontrollera först att det inte läcker runt avtappnings­röret så packningen är på plats och huven är ordentligt åtskruvad.

Kontrollera sedan i maskinrummet. Starta pumparna och låt dem gå några minuter. Ser du om det är blött på golvet i maskinrummet? Ibland kan det vara svårt att se, då kan du kolla genom att torka med ett torrt papper runt de delbara unions­kopplingarna före och efter värmaren och pumparna rören.

» Tänk på att vid påfyllt kallt vatten uppstår en del kondensfukt utanpå värmaren.

Om det läcker genom en delbar unionskoppling (sitter ofta före och efter värmare och pumpar) så är det troligen o-ringen som behöver bytas. Om det läcker under en jetpump så är det troligen axel­tätningen som behöver bytas.

Ser du läckage någon annanstans, markera, fotografera och gör serviceanmälan där du bifogar bild och beskrivning. Ser du inget läckage så meddela i serviceanmälan vad och hur ni har kontrollerat misstanke om läckage.


Filtercyklerna


Hur lång tid som krävs för att filtrera ditt spabad beror på användning och omgivnings­förhållanden. Du måste programmera dina filtreringscykler utifrån din personliga användning.

Rekommenderat är 2 + 2 timmars filtreringstid per dygn, vid behov kan användas 4+4 timmar användas. Vid filtercykel går pumpen på lågfart och ozonatorn slås på. Om en ozongenerator är installerad rekommenderas sex timmar.

»OBS! För att spabadet ska kunna rengöras och underhållas korrekt rekommenderas en total filtreringstid på åtminstone fyra timmar per dag.


Flödesfel


Kontrollera filter, rengör eller byt vid behov. Kontrollera så det är tillräcklig vattennivå, fyll på vatten. Är alla ventiler öppna? Öppna munstycken? Cirkulerar vattnet? Luftlås i systemet? Har något satt igen rören?

Vid flera flödesfel stängs värmaren av. Stäng av och sätt i gång badet igen. Kvarstår problemet kontakta en tekniker för felsökning.


Frost vakt IC, ICE


Om temperaturgivaren i värmaren känner av att temperaturen sjunker till 6,7°C eller lägre startas pumparna automatiskt för att undvika att badet fryser. Pumparna kommer att gå tills badet når 7,2°C eller högre. Detta kan ske vid vattenbyte när kallt vatten fyllts på.


Luftlås


Fyll badet med en trädgårdsslang som placeras i filterbehållaren, design beror på modell (B eller C) för att undvika luftinsläpp. Vid nyinstallation eller återfyllning kan luftfickor uppstå i rör och pump.

Provstarta pumpen några gånger och låt gå i ca. 10 sekunder. Om problemet kvarstår kan ni prova att föra filterpatronen upp och ner i filterbehållaren flera gånger i snabb takt samtidigt som pumpen är igång för att få luftfickan att släppa. Vattennivån måste alltid ligga 5 cm över filtret.


Ozongenerator


Spabadet är försett med ozonrening som ger en extra desinficering av vattnet. Endast ozonrening räcker dock inte för att erhålla nödvändig desinficering. Under filtreringen startar ozongeneratorn och genom ett speciellt jetmunstycke skapas ett undertryck så att ozongasen sugs från ozonatorn och blandas med vattnet som desinficeras.

Ozongasen har kort livslängd i vattnet och neutraliseras till vanligt syre efter en stund. Mängden ozon som blandas i vattnet är i princip ofarligt men en funktion stänger av ozonatorn om jetpumpen startas manuellt.

Ozongenerator har en drifttid på ca. 18 000 beroende på modell, vilket ger 4-5 år beroende på filtreringstid. Vid drift visar ett blå/lila sken att generatorn fortfarande fungerar. När den slocknat skall ozongeneratorn bytas ut. Kontakta din återförsäljare för mer information.


PoolLab 2.0


PoolLab2.0 är ett mycket noggrant testinstrument men det förutsätter att du utför testet exakt enligt instruktionen annars blir det avvikelser i resultatet.

 • Skölj ur testinstrumentet i testvattnet ett par gången innan du tar vattenprovet.
 • Vattenprovet tas 2 dm under ytan för korrekt provtagning.
 • Tryck alltid Zero(med täcklock på) innan du kan utföra någon test.
 • Välj parameter exempelvis pH (PhenolRED tablett) eller fritt klor (DPD1 tablett)
 • Rör inte tabletten med fingrarna. Det är mycket lätt att kontaminera och få felavsläsning.
 • Krossa tabletten noggrant.
 • På med lock och tryck test.
 • Vänta på resultat.
 • Med PoolLab2.0 kan du testa 3 olika parametrar vilket gör det snabbare och enklare att testa flera olika värden. Obs! vissa parametrar, exempelvis CYA kan bara göras i andra kammaren.
 • Skölj alltid ur testsetet (kyvetterna) med kranvatten efter test.
 • Skölj alltid stavarna efter test och använd dem till samma testmetod. Exempelvis Röd till pH och alkalinitet, Blå till klor och Vit till Cyanursyra.

Den tid och noggrannhet du lägger ner på att testa vattnet och veta mer exakt vad du behöver justera betalar sig alltid genom att utrustningen håller bättre och du får mindre problem med vattnet.

 

 • 2-TA är Total alkalinitet. Använd tablett Alkalinity-M.
 • 5-BRO är Brom. Använd tablett DPD-1. Brom används endast för spabad som alternativ till klor.
 • 8-CL är Klor. Använd tablett DPD1 (frittklor) DPD3 Totalt klor.
 • 12-CYA är Cyanursyra. Använd tablett CYA-Test. Går endast att mäta i kyvett T2.
 • 19-PH är PH-värde. Använd tablett Phenol Red.
 • 25-TH är Total hårdhet. Använd vätskor TH1, TH2. Ingår ej, beställs separat. Används om du har hårt vatten med mycket kalk


CYA kan endast mätas i den mittersta kyvetten. Tryck T2 där finns CYA nr 12

 

 1. Ladda ner LabCom-appen.
 2. Öppna LabCom-appen och ange dina data.
 3. Slå på din PoolLab 2.0.
 4. När du är i menyn, tryck på Bluetooth-knappen två gånger i rad (LabCom-appen måste köras på din telefon (inte i bakgrunden)).
 5. Är det grönt ljus i det övre vänstra hörnet? Om ja, perfekt! Om inte, gå tillbaka till menyn och upprepa steg 4.
 6. Nu ska din PoolLab 2.0 visas i LabCom-appen för att ansluta


Smyguppvärmning


När spabadet är välisolerat och tillverkat för att ta tillvara på värmen som alstras av pumpar och övrig maskin­utrustning och återföra värmen till spabadet, kan smyguppvärmning uppstå under varma perioder eller vid inomhusinstallation.

Smyguppvärmning innebär att den faktiska vattentemperaturen blir högre än den inställda temperaturen.


Spabad utan ström


För er som har drabbats av strömavbrott en längre tid och har frågor om hur man håller värme i badet. Spabadet är bra isolerade och det tar tid innan badet fryser, men vid strängare kyla kommer det kunna ske om badet står utan ström längre tid.

 • Spabad är en produkt som är beroende av ström. Frysskador omfattas inte av garanti.
 • Undvik att öppna locket ofta i onödan för att badet ska tappa så lite värme som möjligt.
 • Elverk (bränsleaggregat) kan användas som strömkälla. Om kraft från elverket inte räcker för att koppla till spabadet kan det användas till kupévärmare.

  Täck badet med en presenning så att det blir ett utrymme med luftspalt framför maskinrumsluckan där kupévärmaren kan ställas säkert.

  Ställ maskinluckan lite på glänt och kupévärmaren utanför. Ställ inte in kupévärmaren direkt i stängt maskinutrymm pga risk för överhettning.
 • Uppstår problem pga strömavbrott är det ett försäkringsärende mellan elleverantör och spabadsägare. Du som ägare behöver kontakta din ellerverantör.


Spapump


Är det flödes- eller värmeproblem ger displayen en felkod, se badets manual. Kontrollera filter, rengör eller byt vid behov. Kontrollera tillräcklig vattennivå. Cirkulerar vattnet? Mät temperaturen med vanlig termometer. Starta om badet. Kvarstår felkoden ring butik där du köpt badet/tekniker

Om pumpen fungerar på låg- och högfart och pumpar lika mycket vatten som tidigare men låter mer kan det bero på att axeltätning eller lager behöver bytas.

» OBS: Automatisk statuscheck: Pumpen startar varje halvtimme och går i två till fem minuter för att kontrollera system och temperatur.


Säkringar och jordfelsbrytare


Maskinenheten i spabadet misstänks ibland för att få jordfelsbrytare att lösa ut. Felaktigt installerade jordfelsbrytare löser ut så snart de slås på. Innan maskinenheten inspekteras ska elanslutning och säkringar kontrolleras av en elinstallatör. Finner elinstallatören inget fel kan följande kontrolleras av elektrikern:

 1. Kontrollera att inkopplingen i spa-centralen är utförd enl. schemat på insidan av centralens lock.
 2. Kontrollera att inga anslutningar är lösa och dåligt anslutna.


Temperatur i spabadet


Vår rekommendation är att behålla värmen på önskad badtemperatur. Beroende på årstid och modell av spabad så värmer badet 1-2 grader per timme.

Endast om man är borta längre tid, 3-4 veckor eller mer så kan man överväga att sänka temperaturen till lägst inställbara temperatur, kring 20 grader beroende på system.

Man ska aldrig stänga av spabadet och låta det stå tomt och avstängt längre tid.


Rengöring


Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och blir svårt och till slut omöjlig att få bort. Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla. Mirakelsvamp är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande).

Om du har järn eller andra metaller i vattnet så fäller de ut vid dosering av klor, brom och aktivt syre, och vattnet blir rödbrunt eller brunsvart beroende på metall och kan missfärga skalet. Använd AntiKalkMetall för att behandla missfärgande metallutfällningar. Tvätta med RengöringsGel Surt för att få bort rost, kalk och andra metallutfällningar om du tömt vattnet.

Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengörinsGel Basisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp. Vissa missfärgningar kan man behöva polera bort med ett fint polerande slipmedel, typ Autosol, polish eller tandkräm, men det passar inte alla material och bör användas försiktigt. Prova först på liten yta.

Läs mer om spavård här


Resa bort - stänga av spabadet?


Om ni ska resa bort några veckor eller längre så rekommenderar vi att ni tvättar/byter till rena filter. Kollar vattennivån och fyller upp om den är låg. Testa vattnet och dosera SpaKlor eller SpaBrom som vanligt.

Stäng inte av badet utan låt det gå i normal drift. Vill du spara lite energi så kan du sänka temperaturen till ca 20 grader. Se till att termolocket är fastlåst. Låt er ”husvakt” även kolla till att badet går.

Har ni aktiv ozonator eller UV-C rening och lämnar vattnet i bra skick med rena filter så bör vattnet vara bra även när ni kommer hem.


Vi rekommenderar inte att stänga av och tömma ur spabadet då det alltid blir kvar vatten på olika ställen i systemet vilket medför stor risk för frysskador. Om du inte ska använda spabadet under en längre tid och vill spara energi så kan du läsa mer här.

Det som händer när du stänger av spabadet även om det inte finns frysrisk är att vattnet kommer att bli dåligt efter en tid. Hur lång tid det tar beror på hur om du lämnar badet. Har du nytvättade filter, bra vattenbalans och lite klor eller bromhalt så tar det 2-3 veckor men är det smutsiga filter, högt pH eller hög halt cyanursyra så blir vattnet dåligt på några dagar.

Att lämna det helt avstängt längre tid rekommenderar vi inte, även utan frysrisk, då pumpar och elektronik mår bättre av att vara igång.


Termolock


Blir det mycket snö behöver man borsta bort det. Men detta brukar ske naturligt om spabadet används kontinuerligt under vintern.

Ett generellt tips för att förlänga livslängden på termolocket är att ta ut och vända på isoleringen i fodralet. Om du vet att du inte kommer att bada under en tid, kan du med fördel klä in ditt spabad med en spahuv.

» Tips! Ta vara på snön och skotta ihop till ett bord eller gör en rolig dryckesförvaring.


Låt alltid termolocket vara helt öppet i minst 15 minuter när SpaKlor doseras. Annars kommer den mängd klorgas som bildas försvaga materialet i termolocket i förtid.

Om tätskiktet för isolerskivorna
skadas tar de åt sig vattenånga och blir tungt. Annars ska termolocket alltid sitta fastlåst med spännen när spabadet inte används.

Ta hand om ditt termolock och håll det rent. Tvätta bort smuts med ljummet vatten, milt rengörings­medel och mjuk tvättsvamp. Behandla gärna termolocket med Vinyltvätt 303 som både ger extra UV- skydd och även gör ytan smutsavvisande.

»Tips! Använd extra låsband, ”Storm-Straps” för locket om spabadet står öppet och utsatt för vind.


Vattenbalans i spabadet


Vattnet i ett spabad bör bytas 2-4 gånger/år beroende på hur många som badar och hur ofta.

Vid normalt användande, 4 personer som badar 2 gånger i veckan, och om man har kommunalt vatten så skall vattnet bytas 2-4 gånger/år. Fler badande och mer frekvent användande medför fler vattenbyte. Har man egen brunn kan man behöva byta vatten oftare.


Några tips på hur du håller vattnet fräscht i spabadet.

 • Bra vattenbalans, kontrollera pH- värdet varje vecka och justera vid behov
 • Aktiv desinficering, kontrollmät bromvärde eller klorvärde vid varje bad/varje vecka
 • Dosera SpaBrom eller SpaKlor vid varje bad/vecka så att rätt halt upprätthålls
 • Duscha före varje bad så föroreningar reduceras och vattnet blir mer lättskött
 • Tvätta filtret minst en gång i månaden
 • Byt vatten var 3:e- 4e månad vid bad 2-3 gånger per vecka
 • Använd Folkpools Rörrengöring 2 gånger per år
 • Kontrollera funktion på ozonator/UV-C lampa årligen, den ska bytas ut efter 1- 4 år beroende på modell


Det existerar sällan perfekta värden som håller i sig utan förändring. Men nedanstående siffror är bra att ha som utgångspunkt och du ser även inom vilket spann vattnet bör hålla sig.

Parameter

Ideal

Godkänt

pH-värde

7,2

7,2 - 7,6

Brom

2 ppm

2 - 4 ppm

Fritt klor

1 ppm

1 - 3 ppm

Totalt klor

1 ppm

1 - 3 ppm

Bundet klor

0 ppm

Max 0,5 ppm

Alkalinitet

120 ppm

80 - 160 ppm

Kalkhårdhet

200 ppm

200 - 400 ppm

Cyanusyra

0 ppm

Max 50 ppm


Vinter och spabad


Du behöver inte göra någonting, våra spabad är byggda och isolerade för att vara i drift och användas året runt. Vi rekommenderar inte att badet töms inför vintern då badet mår bäst av att vara i drift samt att det kan vara svårt att få ut allt vatten ur rörsystemet vilket ger risk för frysskador.

Om du inte ska använda spabadet under en längre tid och vill spara energi så kan du läsa mer här vad du kan göra.


Nordic spabad


Kontrollera din inställning av filtercykler. Ändra till F2 som är förinställd, rekommenderad inställning och ger 2 x 2 timmars filtreringstid per dygn. Vid ökat behov kan F4 (4+4 h) användas.

Filtreringscykel F8 och FC är ofta orsak till ”smyguppvärmning”. FC (Filter Continuously) går pumpen hela tiden och F8 innebär att filtret går 16 timmar (2 x 8 tim) per dygn. Pumpen genererar värme och badet är så välisolerat att temperaturen i badet stiger över inställd önskad temperatur.

För att ändra inställning av filtercykler tryck på COOL-knappen och sedan Jets 1. Tryck därefter på COOL eller WARM för att ändra filtercykel. Tryck Jets 1 för att gå ut ur inställningen.


Om Nordic badet står i SL läge värmer badet bara upp till 10 grader under förinställd temperatur.

Om temperaturen är inställd på +38 grader värmer badet bara upp till 28 grader.
Se sid 10 i manualen. Pdf, 831.2 kB.


Serviceärende


Ett service- / garantiärende hanteras av din närmaste butik. Klicka här för att skicka in ditt service- / garantiärende för vald butik. Berörd butik kommer att sedan ta kontakt med dig för vidare ärendehantering.

Övriga frågor och svar


Problemlösning

Problem

Orsak

Åtgärd

Grumligt vatten

a. Bristfällig desinficering
b. Smutsiga filter
c. Hög Kalkhalt och högt pH-värde

a. Kontrollera pH och justera vid behov, dosera 20 g SpaKlor/1 000 l vatten
b. Byt ut/ tvätta filter med Filtertvätt PRO
c. Sänk pH-värdet med Sänk pH, använd AntiKalkMetall

Missfärgat vatten
a. Rödbrunt vatten
b. Svartbrunt vatten
c. Grönaktigt vatten

a. Järnhaltigt vatten
b. Manganhaltigt vatten
c. Kopparhaltigt vatten

1. Kontrollera pH-värde och justera vid behov
2. Dosera SpaKlor 20 g/1 000 l
3. Dosera AntiKalkMetall el. Super-Flock
4. Använd alltid Folkpools påfyllningsfilter, vid påfyllning av nytt vatten

Kloret fungerar inte

a. För högt pH-värde
b. För hög halt cyanursyra
c. Ökat klorbehov pga ökad badbelastning
d. Badande duschar ej före bad

a. Justera pH-värde till 7,2-7,6
b. Byt vatten
c. Anpassa (öka) doseringen av klor
d. Duscha före bad

Bromtabletterna fungerar inte

Ökad badbelastning

1. Öka doseringen för att upprätthålla rekommenderad halt
2. Kombinera med SpaKlor var 3:e vecka och vid ökat behov

Stickande klorlukt

För hög halt bundet klor

Dosera SpaChock 30 g/1 000 l

Unken lukt vid användande av SpaBrom

Bromaminer

Dosera 20 g Spaklor/1000 l eller 30 g SpaChock / 1000 l

Irriterande hud och ögon

Felaktigt pH-värde. Bundet
klor. Se punkt ”Stickande klorlukt”

Justera pH till 7,2-7,6

Skummande vatten

Feta föroreningar i form av
rester från kosmetika, hudkräm och hårvårdsprodukter

1. Kontrollera pH och justera vid behov
2. Dosera SpaKlor 20 g/1 000 l
3. Använd Folkpools SpaDisc, fettabsorbator
4. Duscha före bad

Korrosion

Lågt pH-värde och/eller hög klor- eller bromhalt

Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller
dosera Antiklor för att reducera klorhalten

pH-värde ej stabilt

Låg alkalinitet

Dosera Höj Alkalinitet

Spabadets vägg och botten är sträva som ”sandpapper”

Kalkutfällning pga hög kalkhalt
och högt pH-värde

Sänk pH-värde under 7 tillfälligt 1 dygn och skrubba med svamp. Använd alltid Folkpools påfyllningsfilter Antikalk vid påfyllning av nytt vatten.


Manualer, ritningar, instruktioner och andra dokument hittar du under varje enskild produkt.

Produkter kommer du åt via menyalternativet Produkter, men du kan också använda sökfunktionen högst upp till höger för att söka fram exakt den produkter du letar efter.

Behöver du mer information kontakta gärna din närmaste folkpoolbutik.

Hjälpte informationen på sida dig?