Vanliga spafrågor för dig som drömmer om spabad

SPADRÖMMARE

Frågor och svar kring spabad

Frågor och svar vilka du som blivande spaägare kan behöva vilja veta eller funderar över.

Planera spabad


Det är faktiskt enklare än du tror och skönare än du anar. Ett spabad Länk till annan webbplats. från Folkpool är lätt att installera, lätt att använda och lätt att bli förälskad i.

Klicka här för mer information om planering av spabad


Placera spabad i din trädgård


Ett spabad kan du placera på en mängd olika ställen men det finns några saker som kan vara bra att tänka på.

Platsen där ett spabad placeras skall vara plant och hålla för vikten 1500-2500 kg. En singelbädd eller annat liknande dränerande material på 5-10 cm behövs om badet ställs direkt på mark. En isolerande markskiva rekommenderas för att sprida ut lasten samt för extra isolering. Placering på trädäck kräver ett cc mått på max 300 mm mellan bärreglar. Vid inbyggnad måste maskinluckan vara åtkomlig.

Ofta är platsen given med befintlig yta på altan eller en plats på tomten men tänk på att det är en fördel att placera badet nära huset. Att det är lättillgängligt gör att det blir fler spontana bad, i synnerhet under vintern.


Energiförbrukning spabad


Varje spatillverkare har sin egen teknik för att uppnå bästa resultat.

För att få fram oberoende tester på vad baden verkligen drar har Folkpool genomfört energitester hos RISE i Borås. De har fått testa flera av våra olika modeller från samtliga märken i vårt sortiment i olika omgångar sedan 2014.

Läs mer om energtestet här


Spabadets isolering är den absolut viktigaste faktorn för en bra driftsekonomi: att badet är välisolerat och dessutom har ett rejält och kraftigt termolock – vilket alla spabad från Folkpool har.

Läs mer om faktorer som påverkar här. Länk till annan webbplats.


De flesta spabad som säljs nuförtiden är bra isolerade men skillnader förekommer.

För att försäkra dig om att det spabad du är intresserad av har låg energiförbrukning ska du inte nöja dig med att läsa att baden är bra isolerade utan begär att få en oberoende test, en rapport som visar hur badet är testat, i vilken temperatur och vem som utfört testen.

Vi vet att det marknadsförs olika uppgifter om energi­förbrukning och en del siffror som är osannolikt bra. Men stämmer siffrorna med verkligheten?

Det är inte rättvist att jämföra förbrukning vid exempelvis 16 graders utetemperatur, med locket på i standby- läge, som är en vanlig praxis i USA och som ibland översätts och används även här.

Samtliga spabad från Folkpool Länk till annan webbplats. är välisolerade för att ge bra driftsekonomi på våra breddgrader, vilket testresultaten visar.

Här kan du ladda ner och läsa rapporten från RISE mer detaljerat.


Installation och markarbete


Vikten på spabadet


Vikten på spabadet hittar du under varje spabad längre ner på sidan under Tekniska Specifikationer.

Klicka här för att se alla spabad i sortimentet.

Övriga frågor och svar


Problemlösning

Problem

Orsak

Åtgärd

Grumligt vatten

a. Bristfällig desinficering
b. Smutsiga filter
c. Hög Kalkhalt och högt pH-värde

a. Kontrollera pH och justera vid behov, dosera 20 g SpaKlor/1 000 l vatten
b. Byt ut/ tvätta filter med Filtertvätt PRO
c. Sänk pH-värdet med Sänk pH, använd AntiKalkMetall

Missfärgat vatten
a. Rödbrunt vatten
b. Svartbrunt vatten
c. Grönaktigt vatten

a. Järnhaltigt vatten
b. Manganhaltigt vatten
c. Kopparhaltigt vatten

1. Kontrollera pH-värde och justera vid behov
2. Dosera SpaKlor 20 g/1 000 l
3. Dosera AntiKalkMetall el. Super-Flock
4. Använd alltid Folkpools påfyllningsfilter, vid påfyllning av nytt vatten

Kloret fungerar inte

a. För högt pH-värde
b. För hög halt cyanursyra
c. Ökat klorbehov pga ökad badbelastning
d. Badande duschar ej före bad

a. Justera pH-värde till 7,2-7,6
b. Byt vatten
c. Anpassa (öka) doseringen av klor
d. Duscha före bad

Bromtabletterna fungerar inte

Ökad badbelastning

1. Öka doseringen för att upprätthålla rekommenderad halt
2. Kombinera med SpaKlor var 3:e vecka och vid ökat behov

Stickande klorlukt

För hög halt bundet klor

Dosera SpaChock 30 g/1 000 l

Unken lukt vid användande av SpaBrom

Bromaminer

Dosera 20 g Spaklor/1000 l eller 30 g SpaChock / 1000 l

Irriterande hud och ögon

Felaktigt pH-värde. Bundet
klor. Se punkt ”Stickande klorlukt”

Justera pH till 7,2-7,6

Skummande vatten

Feta föroreningar i form av
rester från kosmetika, hudkräm och hårvårdsprodukter

1. Kontrollera pH och justera vid behov
2. Dosera SpaKlor 20 g/1 000 l
3. Använd Folkpools SpaDisc, fettabsorbator
4. Duscha före bad

Korrosion

Lågt pH-värde och/eller hög klor- eller bromhalt

Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller
dosera Antiklor för att reducera klorhalten

pH-värde ej stabilt

Låg alkalinitet

Dosera Höj Alkalinitet

Spabadets vägg och botten är sträva som ”sandpapper”

Kalkutfällning pga hög kalkhalt
och högt pH-värde

Sänk pH-värde under 7 tillfälligt 1 dygn och skrubba med svamp. Använd alltid Folkpools påfyllningsfilter Antikalk vid påfyllning av nytt vatten.


Manualer, ritningar, instruktioner och andra dokument hittar du under varje enskild produkt.

Produkter kommer du åt via menyalternativet Produkter, men du kan också använda sökfunktionen högst upp till höger för att söka fram exakt den produkter du letar efter.

Behöver du mer information kontakta gärna din närmaste folkpoolbutik.

Hjälpte informationen på sida dig?