Vad gäller för ozonunderhåll?

Ozon är en gas bestående av tre stycken syreatomer. Ozonet bilds naturligt i naturen genom att syrepartiklarna i luften binds samman med hjälp av UV ljus eller elektriska urladdningar i atmosfären. Ozonskiktet 10-50 kilometer upp i atmosfären skyddar oss mot solens UV-strålning. Ozon är en väldigt kraftig oxidant som vid kontakt dödar bakterier. Ozon är därför ett mycket bra hjälpmedel för att hålla ditt vatten i gott skick.

Ozonator - ozongenerator vad är det?
De flesta spabad från Folkpool har ozonator installerat, förutom spabad från Jacuzzi som istället har en UV-C lampa. Ozonatorn producerar ozon av syret i luften som blandas in i vattnet. Ozonet bryter ner (oxiderar) föroreningar och bakterier. När ozonet har reagerat så återgår det till syre. Ozongeneratorn ger dig ett bättre vatten, men räcker inte till som enda desinficering. Om du sköter den löpande desinficeringen med SpaBrom eller SpaKlor och tvättar filterpatroner enligt rekommendation, underhåller ozonatorn vattnet så att det är rent och fräscht tills nästa gång du ska bada. Ozonatorn reducerar även halten bundet klor.

Hur vet jag att ozonatorn fungerar?
Man kan se små bubblor som kommer ut ur ett litet munstycke i badet, det så kallade ozonmunstycket. Att man ser bubblorna behöver inte innebära att ozonatorn är i drift. Bubblorna produceras när cirkulationspumpen är i drift. Både UV-ozonatorerna och CD-ozonatorerna avger ett blå-grönt ljus. Detta kan man oftast se genom ett litet fönster på ozonatorn. De flesta system är dock gjorda så att ozonatorn stängs av (släcks) om man aktiverar någon funktion, d.v.s. startar en pump eller lampa med ett tryck på kontrollpanelen. Detta är gjort för att man helst inte ska bada med ozonatorn i drift. När ni kollar ozonatorn måste filtreringen vara i drift och ingen annan funktion aktiverad. En UV-ozonator tappar effekt efter 2 år med 24 h drift och måste bytas även om den kan fortsätta lysa långt efter detta. En CD-ozonator slocknar när den är slut.

Byte av ozonatorn, CD-chip eller UV-lampa
Ozonatorn, UV-lampan eller chippet ska normalt bytas efter 1-5 år beroende på vilket system du har och hur lång filtreringstid du kör. Den händige kan byta detta själv men om du är osäker så rekommenderar vi er att boka in ett byte hos er återförsäljare. När man byter ozonatorn är det viktigt att även kolla ozonslangen. Om den är brun, kladdig invändigt och börjar bli igensatt ska den samt backventilen bytas ut. I webbshoppen kan du köpa ny ozonslang och backventil.

Nordic Hot Tubs

Sedan mitten av 2017 har Nordic normalt en Uo3 CD-ozonator monterat. Den har en beräknad livslängd på ca 17 500 timmar vilket gör att den kan hålla upp till 5 år om du kör filtercykler enligt F2 som är default inställning. Om du använder den så att den körs dygnet runt så håller den ca 2 år. Man kan se om det lyser i det transparenta glaset på ozonatorn när badet går på filtrering. Obs. om ni startar en funktion, t.ex. pump eller en lampa under filtreringen så kommer ozonatorn att stängas av så att den inte lyser. Mellan 2014 till början av 2017 användes en APG-U ozonator i Nordic spabad. Den kan ersättas med Uo3 ozonator som har samma effekt och livslängd.

Beställ ozonator Uo3 här. Tidigare satt det oftast en DEL Spa Eclipse CD ozonator monterat men det har även förekommit andra modeller som Prozone (UV-ozon), DEL T3 (CD Ozon) m.fl. Har ni någon av dessa ska hela ozonatorn bytas ut efter ca 3- 4 år. Vi rekommenderar att ozonatorn byts ut mot en ny Uo3 CD ozonator.

D1, Dimension One Spas

Dimension One Spas har UV-ozonatorer som ingår i patenterade reningssystem. Dessa system arbetar dygnet runt och är extra effektiva tack vare maximal kontakttid med vattnet utan problem med så kallad ”off-gas” med ozon som kommer ut med bubblorna i vattnet. De är de enda ozonsystemen som kan vara i drift även vid bad. I princip gäller 2 olika utbyteslampor till de flesta D1 bad. Till D1 @Home och Reflection gäller UltraPure UV- ozonator. Den nyare lampan som lanserades 2015, är bakåtkompatibel medans den tidigare utbyteslampan hade större diameter. Den tidigare varianten har funnits i samtliga D1 bad som sålts från Folkpool sedan år 2000. Obs! Använda de kortare skruvarna som följer med lampan om ni byter ut en äldre lampa som har längre skruvar. Om ni använder de längre skruvarna förstörs lampan. Till de allra flesta bad i Bay-serien gäller utbyteslampa UltraPure Plus.

@Home serien
Om du har en äldre ClearZone-ozonator med separat 24-timmars cirkulationspump, ska den bytas efter ca 2 år. Har du ClearZone med ”blå box” som är popnitad kan du borra upp popnitarna och ersätta med skruvar för att endast behöva byta själva UltraPure UV-lampa och inte hela plåtboxen. ClearZone PRO fr.o.m. 2015 byts UltraPure UV-lampa vartannat år. Några äldre @Home bad har DEL Spa Eclipse CD ozonator. Den byts ut mot ny Ou3 som håller i ca 2 år.

Se instruktionsfilm om byte av ozonlampa.

Reflection serien UltraPure är ett 2-stegsystem som ger maximal kontakttid med vattnet och ingen så kallad off gas som kommer ut i bubblorna i badet som på ett vanligt system. UltraPure UV-lampa måste bytas efter ca 2 år. Se gärna vår instruktionsvideo Byte av ozonator i Dimension One Reflection-spabad.

Bay serien
UltraPure Plus är ett system som utvecklats av D1 (patenterat) och har både UV-ozonator och UV-ljus för desinficering. Lampan måste bytas efter ca 2 år. I vår webbshop hittar du en ny utbyteslampa för UltraPure Plus. Det första spabadet i Bay-serien var Sarena Bay som hade en Ozonator Blå box (blå plåtlåda). Den ersattes några år senare med UltraPure Plus.

Vita Spa

Olika ozonatorer har förekommit hos Vita Spa. Oavsett vilken ozonator ni har haft tidigare så ska den ersättas med en ozonator Ou3. Om badet har en filtrering med 2-hastighetspump som är inställd på normal filtreringstid 2 x 2 h eller 2 x 4 h per dygn, så ska ozonatorn bytas efter ca 4-5 år. Om ert bad har en separat cirkulationspump ska ozonatorn bytas efter två år. I vår webbshop hittar du ozonator Ou3.

Jacuzzi Spas

Samtliga Jacuzzi bad från Folkpool har en inbyggd UV-C lampa CLEAR RAY. Den bestrålar vattnet med UV-C strålning som tar död på bakterier. UV-C strålningen oxiderar även bundet klor. CLEAR RAY byts efter 1 år, vilket ska indikeras i kontrollpanelen. Beställ Utbyteslampa Clear Ray här.