Uppstart nytt vatten

byta vatten i ditt spabad - Enkel guide

Byta vatten med rätt vattenbalans

När du har ett spabad är det viktigt att regelbundet byta vatten för att säkerställa dess kvalitet och förlänga spabadets livslängd.

Hos Folkpool förstår vi vikten av att bibehålla spabadets friskhet och här förklarar vi steg för steg hur du kan byta vatten i ditt spabad.

1. Stäng av strömmen och töm spabadet på vatten

Börja med att stänga av strömmen till ditt spabad, öppna avloppsventilen och börja tömma på vatten.

2. Rengör spabadet

Rengör spabadets yta med en mjuk trasa eller svamp. Stäng av avloppsventilen när allt vatten är ute.

3. Fyll vatten

Fyller du från egen brunn så rekommenderar vi att du använder Folkpools 5-stegs påfyllningsfilter som renar vattnet, reducerar hårdhet och tar bort organiska föroreningar.

4. Testa värdena

Börja med att kontrollmäta pH, alkalinitet och kalkhårdhet och justera vid behov så att vattnet är i balans. Om de ligger i rätt nivå så kan du gå till punkt 4, dosera klor.

5. Justera vattenbalansen

pH-värdet är beroende av rätt alkalinitet för att hålla sig stabilt. Börja därför med alkalinitet som ska vara mellan 80-160 ppm.

Därefter justerar du pH-värde så att det är 7,2-7,6. Tänk på att preparatet Sänk pH även sänker alkaliniteten. Behöver du sänka pH-värdet är det viktigt att kontrollera alkaliniteten efter det.

» OBS: pH-värde och alkalinitet ska doseras i mindre mängd över flera dagar.

Dosera hälften av framräknade totala mängden och kontrollmät dagen efter. Alkalinitet sprids ut över vattnet med pumpar avslagna. Övriga kemikalier doseras med pumpar påslagna.

När pH-värde och alkalinitet är bra, kontrollera kalkhårdhet/total hårdhet som ska vara minst 150 ppm. För låg kalkhårdhet (mjukt vatten) gör vattnet korrosivt.

4. Dosera klor

När vattnet är i balans doserar du 20 g SpaKlor per 1 000 liter vatten. Det ger snabb verkan och du kan som regel bada redan en timme efter dosering. Därefter kan du fortsätta med SpaKlor eller SpaBrom efter eget val.

5. Starta upp spabadet

Starta upp spabadet enligt instruktionsboken och kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt.


För optimal hygien och underhåll rekommenderar vi att du byter vatten i ditt spabad var tredje till fjärde månad, eller när du märker att vattnets kvalitet försämras.


Ja, om ett spabad lämnas utan uppvärmning under vintermånaderna i kalla klimat kan det frysa och skada badets komponenter. Det är därför viktigt att antingen hålla spabadet uppvärmt eller tömma det helt på vatten och skydda det under vintern.


När är du köper ett spabad från Folkpool får du alltid expertstöd från vårt rikstäckande nätverk av auktoriserade återförsäljare. Kontakta din närmaste Folkpoolbutik för mer information och hjälp.

Hjälpte informationen på sida dig?