Balanserat vatten

BRA OCH LÄTTSKÖTT POOLVATTEN

Rätt pH, alikalinitet och hårdhet

Ett balanserat vatten med rätt pH, alkalinitet och hårdhet är grunden för ett bra och lättskött poolvatten.

Lägg den tid som krävs på att justera värdena för bra balans vid påfyllning av nytt vatten i poolen.

Ett bra balanserat vatten håller sig över tid och gör att du främst behöver fokusera på pH och klor.

De nödvändigaste parametrarna för ett bra balanserat vatten är rätt pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet. Ett bra balanserat vatten håller sig stabilt.

Om alkaliniteten ligger rätt och kalkhårdheten inte är för låg räcker det med att hålla koll på pH-värde och klorhalt under säsongen.

Testa poolkemikalkylatorn här!

 

Endast nytt påfyllningsvatten med felaktiga värden eller upprepad användning av sura rengöringsmedel medför att justering krävs för att återställa balansen.

Det viktigaste är att hålla rätt pH-värde. Om alkaliniteten är för låg ändrar sig pH-värdet upp och ner.

Felaktigt pH-värde gör att material och utrustning i poolen tar skada, kloret tappar verkan och vattnet irriterar ögon och hud.

Idealvärden för poolen:

(inom parantes ok värden)

 • pH-värde 7,2 (7,2-7,6)
 • Fritt klor 1 ppm (1-3 ppm)
 • Totalt klor 1 ppm (1-3 ppm)
 • Bundet klor 0 ppm (max 0,5 ppm)
 • Alkalinitet 100-120 ppm (80-160 ppm)
 • Kalkhårdhet 200 ppm (150-400 ppm)
 • Cyanursyra* 0-30 ppm (max 50 ppm)
 • Järn och mineralhaltigt vatten ”flockas” med flockningsmedel Super-Flock.

Enheter:
1 ppm (part per million) = 1 miljondel
1 ppm = 1 mg/liter
0,1 % = 1 000 ppm

*Endast för utomhuspooler.

Det viktigaste är att hålla rätt pH-värde. Om alkaliniteten är för låg ändrar sig pH-värdet upp och ner.

Felaktigt pH-värde gör att material och utrustning i poolen tar skada, kloret tappar verkan och vattnet irriterar ögon och hud. pH-värde är ett mått på vattnets surhetsgrad som mäts i en skala från 0-14.

pH 7 är neutralt, ett värde under 7 är surt och ett värde över 7 är basiskt. Poolen ska ha ett pH-värde som är lätt basiskt 7,2-7,6. Det är skonsamt mot utrustningen och skönare att bada i.

Ett surt vatten skadar utrustning och material i poolen och känns irriterande för ögon. Ett basiskt vatten med pH över 7,8 gör att kloret tappar effekt. Vattnet blir mjölkigt och kalk och järn fäller ut. För högt pH-värde känns irriterande för hud och ögon och är också skadligt för utrustningen i poolen.

 • pH-värdet ska vara 7,2-7,6
 • Under pH 7 är vattnet surt och skadligt för materialet i poolen och spabadet.
 • Över pH 7 är vattnet basiskt, det ska vara lätt basiskt men inte över pH 7,6 vilket gör att kloret inte fungerar och kalk fäller ut.

Klicka här för att läsa mer om poolkemikalier som kan användas för att justera pH-värdet

Alkalinitet ska vara 80-160 ppm.

Alkalinitet fungerar som en buffert för pH värdet och avgör hur lätt eller svårt pH värdet kan förändra sig.

Låg alkalinitet under 80 ppm gör att pH-värdet ändrar sig för lätt och ger ett mer aggressivt vatten. Hög alkalinitet gör att det är svårare att justera pH-värdet.

Vissa testset anger 80 120 ppm men upp 160 ppm är ok så länge pH värdet är rätt.

 • Total hårdhet / Kalkhårdhet ska vara 150-400 ppm
 • Total hårdhet TH är ett mått på kalcium och magnesiumjoner i vattnet.

Kalkhårdhet (kalkhalt) avser endast kalciumjoner vilket som regel är dominerande faktorn. Det är ett annat begrepp för hårdhet men kan skilja mot uppmätt TH. Rätt total hårdhet TH är ca 200 ppm, (alltid över 150ppm gärna under 400 ppm).

Många kommunala vatten har för låg hårdhet (mjukt vatten) för pool och spa och bör justeras.

Vid kalkhårdhet under 150 ppm så försöker vattnet hämta kalcium från tillgängligt material för att återställa underskott vilket gör vattnet ”aggressivt” och kan skada olika material på sikt. Även högre hårdhet upp till 800 ppm kan fungera om pH är under 7,5. Men stiger pH så fälls kalken ut och ger problem.

Metaller och mineraler kan ge missfärgningar men det kan även bero på organiska föroreningar.

Det förekommer ofta när du fyller från egen brunn.

Använd påfyllningsfilter vid fyllning av spabad. AntiKalkMetall eller SuperFlock binder järn, koppar och andra metaller.

Hjälpte informationen på sida dig?