Poolkemikalier Justerande kemikalier

BESKRIVNING POOLKEMIKALIER

Justerande kemikalier

Här beskriver vi de justerande kemikalier du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Det är kemikalier vi använder för att justera pH-värde, kalkhalt, klorhalt och alkalinitet. Antiklor reducerar klorhalten.


Innehåller surt pulver som sänker pH-värdet och alkaliniteten.

Dosering pH-justering: ca 100 gram per 10 m³ för sänkning av 0,1 pH-enhet. Mängden som behövs beror på vattnets alkalinitet. Om alkaliniteten är låg (< 80 ppm) så behövs mindre mängd och om alkaliniteten är hög (> 120 ppm) så behövs mer för att höja pH värdet.

Dosering alkalinitet: ca 240 gram per 10 m³ för att sänka ca 10 ppm alkalinitet. Dosera max hälften av uträknad mängd och kontrollmät dagen efter och fortsätt så tills du är på rätt nivå. För att justera alkalinitet så ska pumparna vara avslagna och pulvret spridas ut jämnt över poolvattnet. Låt pumpen vara avstängd några timmar.

»Obs! Om pH-värdet är bra så behöver du inte sänka Alkaliniteten.


Innehåller alkaliskt pulver som höjer pH-värdet. »Obs! Höjer även alkaliniteten.

Dosering: Ca 100 gram per 10 m³ för höjning av 0,1 pH-enhet. Mängden som behövs beror på vattnets alkalinitet. Om alkaliniteten är låg (< 80 ppm) så behövs mindre mängd och om alkaliniteten är hög (> 120 ppm) så behövs mer för att höja pH värdet.


Innehåller pulver som höjer vattnets alkalinitet. Idealisk alkalinitet 80-160 ppm.

Dosering: 180 gr/10 m³ höjer 10 ppm. För bäst effekt ska höj Alkalinitet spridas ut direkt över vattnet med pumparna avslagna så att vattnet är helt stilla när pulvret sprids ut. Doseras max hälften av uträknad mängd och kontrollmät dagen efter och fortsätt så tills du är på rätt nivå.


Innehåller pulver som höjer kalkhalten. Idealisk kalkhårdhet 200-400 ppm, minimum 150 ppm.

Dosering: 140 gr/10 m³ höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Sprid ut direkt i poolen.


Blanda aldrig kemikalierna med varandra
utan dosera var för sig. Klor och syror (Sänk pH) ska alltid hanteras och förvaras separat. Blandning ger reaktion och utvecklar giftig gas.

I koncentrerad form är de flesta kemikalier vådliga och frätande. Använd diskhandskar, akta ögon, hud och kläder.

Förvaring och hantering av poolkemikalier
Samtliga poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor.

Giftinformationscentralen
Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt Kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen. De kan ge råd för hjälp vid tillbud.

Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.


Dosering av poolkemikalier

Pulver och granulat kan doseras direkt i varmt poolvatten, minst +20°C. Sprid noga så att inga klumpar bildas på botten som kan orsaka blekning. Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet.

Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan doseras i poolen. Dosera max 5 dl kemikalien i minst 10 liter varmt vatten och dosera alltid kemikalien i vattnet, aldrig tvärt om.

Vad väger 1 deciliter (100 ml) för respektive kemikalie?

1 dl Aktionchock = 100 g
1 dl Snabbklor = 94 g
1 dl SoftCare = 111 g
1 dl Sänk pH = 140 g
1 dl Höj pH = 112 g
1 dl Höj Alkalinitet = 128 g
1 dl Höj Kalk = 90 g
1 dl Antiklor = 104 g
1 dl Klorbalans = 88 g

Hjälpte informationen på sida dig?