Poolkemikalier Justerande kemikalier

BESKRIVNING POOLKEMIKALIER

Justerande kemikalier

Här beskriver vi de justerande kemikalier du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Det är kemikalier vi använder för att justera pH-värde, kalkhalt, klorhalt och alkalinitet. Antiklor reducerar klorhalten.


Surt pulver som sänker pH-värdet och alkaliniteten. Pulvret bildar klumpar, det är normalt.

Dosering: pH-justering: ca 100 gram per 10 m³ för sänkning av 0,1 pH-enhet. Mängden som behövs beror på vattnets alkalinitet. Om alkaliniteten är låg (under 80 ppm) så behövs mindre mängd och om alkaliniteten är hög (> 120 ppm) så behövs mer för att höja pH värdet.

Dosering: Alkalinitet: ca 240 gram per 10 m³ för att sänka ca 10 ppm alkalinitet. Dosera max hälften av uträknad mängd och kontrollmät dagen efter och fortsätt så tills du är på rätt nivå. För att justera alkalinitet så ska pumparna vara avslagna och pulvret spridas ut jämnt över poolvattnet. Låt pumpen vara avstängd några timmar.

Observera att om pH-värdet är bra behöver du inte sänka Alkaliniteten.

Vad väger 1 deciliter (100 ml)? 1 dl Sänk pH = 140 g


Används till system med automatisk dosering för att sänka pH-värdet. Tänk på att Sänk pH även sänker alkaliniteten i vattnet.
Levereras i dunk om 3 eller 24 liter.

Dunken ska alltid placeras i invallningskärl och separerad från klor i väl ventilerat utrymme. Vid blandning med klor uppstår kraftig reaktion och giftig gas bildas.


Alkaliskt pulver som höjer pH-värdet.Observera att även alkaliniteten höjs.

Dosering: Ca 100 gram per 10 m³ för höjning av 0,1 pH-enhet. Mängden som behövs beror på vattnets alkalinitet. Om alkaliniteten är låg (under 80 ppm) så behövs mindre mängd och om alkaliniteten är hög (över 120 ppm) så behövs mer för att höja pH värdet.

Vad väger 1 deciliter (100 ml)? 1 dl Höj pH = 112 g


Pulver som höjer vattnets alkalinitet. Idealisk alkalinitet är 80-160 ppm.

Dosering: 180 gram per 10 m³ höjer 10 ppm. Höj Alkalinitet ska spridas ut direkt över vattnet med pumparna avslagna så att vattnet är helt stilla när pulvret sprids ut. Doseras max hälften av uträknad mängd och kontrollmät dagen efter och fortsätt så tills du är på rätt nivå.

Vad väger 1 deciliter (100 ml)? 1 dl Höj Alkalinitet = 128 g


Pulver som höjer kalkhalten. Idealisk kalkhårdhet är 200-400 ppm, min 150 ppm.

Dosering: 140 gram per 10 m³ höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i en stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Sprid ut direkt i poolen.

Vad väger 1 deciliter (100 ml)? 1 dl Höj Kalk = 90 g


Pulver som sänker klorhalten. Praktiskt för att snabbt få ner hög klorhalt efter chockklorering.

Dosering: 10 gram per 10 m³ per ppm klor som ska bort. Överdosera inte. Det innebär att kloret inte kommer ge effekt förrän all Antiklor är förbrukad.

Vad väger 1 deciliter (100 ml)? 1 dl Antiklor = 104 g

Hjälpte informationen på sida dig?