Vinterstängning av poolen Checklista och guide

CHECKLISTA OCH GUIDE

Stänga ner poolen över vintern

En generell beskrivning och checklista hur du vinterstänger poolen.
Det är viktigt att du följer separata instruktioner som avser just din utrustning.

När badsäsongen är slut och värmen stängts av så ska reningsverket fortsätta arbeta och klorhalten bibehållas i poolen tills pooltemperaturen sjunker under +10°C.

Vinterstänger du vid högre temperatur ökar risk för tillväxt av alger mm.

Se hela checklistan för vinterstängning av poolen nedan. Du kan också skriva ut eller ladda ner hela detaljerade checklistan.

Detaljerad checklista för vinterstäning av pool

 

  1. Gör rent poolen noggrant, dammsug botten och tvätta rent vattenlinjen med plastrengörare och mjuk svamp.
  2. Backspola sandfiltret.
  3. Testa vattnet och justera pH vid behov.


Om klorhalten är bra, 1-3 ppm, och vattnet rent och klart tillsätts Algdräpare som sprids ut direkt i poolen.

Om vattnet är grönt och grumligt krävs först en ordentlig Chockklorering med Aktionchock 200 gr/10 m3 och låt pumpen gå minst 12 timmar innan den stängs av. Gör vinterstängningen när vattnet är rent och klart med klorhalt max 3 ppm.


Antingen sänks vattennivån under bräddavlopp och inlopp
vilket kräver att eventuellt tillskottsvatten som tillförs poolen genom nederbörd kan evakueras från bräddavlopp och inlopp genom ledningar med fall mot avlopp.

  • Om maskinrum är monterat över poolytan och ingen lägre placerad avtappning finns, måste vattennivån sänkas under inlopp. Säkerställ att nivån inte stiger över inlopp på grund av nederbörd i poolen.
  • Om bräddavloppet har extra avtappningsplugg ska den skruvas bort.

Alternativt behålls vattennivån och bräddavlopp och inlopp pluggas med vinterpluggar. Ventiler öppnas vid maskinrum på lägre nivå så att ledningar kan dräneras ut. Det är viktigt att ledningarna går med fall mot maskinrummet så att de töms och inget vatten blir stående i rören. Montera Folkpools frysflaska i brädavloppet eller fyll det med frigolitbitar som tar upp isexpansionen.

Pooler ovan mark ska tömmas till marknivån, spara dock alltid ca 3 dm vatten i pooler med liner (duk) som står ovan mark.


» OBS: Om du sänker vattennivån och har inbyggnadstrappa som är klädd med liner så rekommenderar vi att du placerar en tyngd på steg som hamnar över vattenytan för att motverka att linern drar ihop sig under vintern.

Som vikt ska du använda något som inte skadar linern. Exempelvis en transparent vattendunk 25 liter som fylls med 20 liter vatten och placeras liggande. En dunk per meter pooltrappa


Ta bort flottör och korg från bräddavlopp.

Vid behov demonteras lampinsatsen som placeras med vikt (sten) i ofärgad påse på poolens botten.

Om Jet-Stream finns ska den vinterstängas enl. separat instruktion.

Demontera och rengör poolstegen. Polera bort eventuellt ytrost med Autosol.

Samtliga apparater (rörledningar och behållare) monterade utomhus töms på vatten genom att dräneringspluggar skruvas ur.

  1. Bryt strömmen till poolcentralen och koppla ifrån separat säkring till pool-belysningen så att inget kan startas av misstag.
  2. Pump: Skruva ur dräneringspluggar så att både grovfilterhuset och pumphuset töms på vatten. Om pumpen är placerad utomhus i pumpgrop eller motsvarande så ska den demonteras och förvaras torrt och frostfritt.
  3. Sandfilter: Ställ centralventilen i läge vinter eller om det läget inte finns så ställs handtaget mellan två fasta lägen. Skruva ur siktglas och manometer som förvaras frostfritt. Skruva bort dräneringshuven i nederkant av filtertanken så att vattnet rinner


Töm värmare på vatten så att de är helt tomma (värmepump, solfångarpaneler etc.).

» OBS: Värmare och annan utrustning i rostfritt stål bör alltid tömmas även om de är monterade i frostfritt utrymme för att undvika korrosionsskador.

  • Om Saltklorinator finns ska den stängas av och cellen tömmas på vatten.
  • Lämna avstängningsventiler öppna. Demontera ventilkroppen och förvara frostfritt.

Tänk på att...

Hjälpte informationen på sida dig?