Poolkemikalkylatorn

Använd gärna vår smarta kemikalkylator för att få bästa möjliga badvatten!

Letar du efter Spakemikalkylatorn?

Välj poolmodell
Poolstorlek

Kalkylerat resultat

Saltklorinator

Salt tillsätts om man har Saltklorinator. Värdet som anges i kemikalylatorn ska vara i ppm och anges i 1000-tal. Värdet på salttestsetet ska först översättas till ppm enligt tabell på testsetet. Skalan är unik per tillverkningsbatch och måste översättas enligt tabell från er egen burk.Salthalt ska vara 0,4% (4 000 ppm) till Folkpools saltklorinatorer förutom Hayward SaltnSwim som ska ha en salthalt på 0,28-0,34% (2 800- 3 400 ppm). För låg salthalt skadar cellen.

pH-Värde

(Idealvärde pH är 7,2, godkänt 7,2-7,6.)
Det ger bäst verkan för klor i poolen och är behagligast att bada i.
Lågt pH-värde (surt vatten) < 7,0 irriterar hud och ögon, är korrosivt för metalldelar i poolen och kan skada linern.  Högt pH-värde (basiskt vatten) > 7,8 Gör att kloret får kraftigt reducerad verkan och att kalk fäller ut. Högt pH-värde ger ofta mjölkigt vatten.

Alkalinitet

(Ideal värde är 100 ppm, godkänt 80-160 ppm.) 
För låg alkalinitet gör att pH-värdet ändrar sig lätt och är svårt att hålla på konstant nivå. Höj alkaliniteten med Höj Alkalinitet. För hög alkalinitet >180 ppm gör att pH-värdet inte kan justeras. Sänk alkaliniteten med Sänk pH.

Fritt klor

(Fritt klor ideal 1 ppm, godkänt 1-3 ppm)
Totalt klor 1-3 ppm, Bundet klor max 0,5 ppm. Vi kan mäta fritt klor och totalt klor. Totalt klor är fritt klor och bundet klor tillsammans. Skillnaden mellan totalt klor och fritt klor utgör bundet klor. Fritt klor är det vi eftersträvar för en god descinficering. Fritt klor i normala halter luktar inte.

Bundet klor

Idealvärde: Bundet klor max 0,5 ppm.
Bundet klor bildas när klor reagerar med vissa föroreningar. Då bildas så kallade kloraminer som ger den obehagliga klorlukten. Om halten bundet klor är hög ska chockklorering utföras för att oxidera bort kloraminer och frigöra bundet klor.

Cyanursyra

(Ideal 0-30 ppm, godkänt max 50 ppm.)
Cyanursyra skyddar klor mot att brytas ned av solen. Används tillsammans med Aktionchock och Dagsklor (kalciumhypoklorit). Långverkans-, Multi- och Snabbklor innehåller redan cyanursyra. Cyanursyra förbrukas inte utan tillsätts endast när nytt vatten fylls. Överdosering medför att kloret inte fungerar (klorlås) och vattnet måste bytas.