Nyhet Thermopool Luxe med nya thermoblock

Nya thermoblock

Nyhet: Nya thermoblock

Speciellt anpassat för Thermopool

Folkpool har utvecklat ett eget byggelement tillverkat i Sverige och speciellt anpassat till Thermopool.

I de nya thermoblocken har vi haft extra fokus på att ge dig bästa passform och öka den isolerande förmågan samtidigt som du minskar betongåtgången med ca 10% jämfört med tidigare thermoblock.

Poolstommens konstruktion utgör 10 cm Polystyren, vilket sparar mer energi. Dessutom får du tack vare den hårda insida på de nya thermoblocken skydd mot avtryck och skador.

Med Thermopool Luxe flexibla och starka konstruktion får du en hållbar pool som passar även sluttande tomter. Det är tack vare poolens konstruktion som Thermopool Luxe kan monteras fristående ovan mark och placeras nedgrävd i mark.

Folkpool pool poolstege