Bastusupport Kirami FinVision®

frågor och svar

Hitta svar på din fråga

Har du frågor om bastu, omklädningsrum, lounge eller terrass, då har du kommit rätt. Här hittar du vanliga frågor och svar om just Kirami FinVision® moduler.


Bastuns yta är 2,3 meter gånger 2,3 meter och med taket blir höjden på byggnaden 2,55 meter. Bastun är dimensionerad för 4–6 personer


Bygg- och planbestämmelser kan skilja sig mellan olika orter och det lönar sig att ta del av de lokala anvisningarna.

En konstruktion utrustad med eldstad kräver nästan utan undantag ett godkännande av myndigheterna.


Det är viktigt att placera bastun på ett jämnt underlag som tål bastuns vikt. Grunden kan jämnas ut med stenkross eller om du vill ha en fastare grund, kan du gjuta den av betong. Om du vill isolera botten av bastun, rekommenderar vi att du gräver ned minst 5–10 cm tjälskyddsplattor under gruset, det bryter köldbryggan från marken effektivt.

Vi rekommenderar att du på det hårda underlaget under bastun placerar nio betongplattor som extra förhöjning (se bilden på grunden) samt takpapp (bitumenpapp) på plattorna på hela bredden på bastuns botten. När bastuns botten exponeras tydligt för luft, ventileras och torkar den bra.


Du rekommenderas beställa en transportbil utrustad med HIAB-kran, som lyfter bastun direkt på den slutgiltiga platsen. I vissa fall räcker det även med en truck med långa gafflar eller en handtruck.

Vid förflyttning av bastun ska lyftlinorna, truckgafflarna eller handtrucken placeras under lastpallen så att pallen stöder elementen så väl som möjligt under hela lyftet och bastun håller sig rak och bärigheten blir jämn.  Se exempelbilderna på hur bastun lyfts på plats med truckgafflar eller lyftlinor.


För att tända den vedeldade bastuugnen lönar det sig att endast använda naturlig tändved och torrt löv- eller granträ. Fukthalten i träet ska vara lägre än 20 procent. Bra brännved är kluvet trä vars diameter är cirka 5 centimeter, längd cirka 33 centimeter och vikt cirka 0,5 kilo. Stapla veden luftigt i eldstaden och tänd ovanifrån. En lugn eldslåga är ett tecken på lagom drag. Med asklådan kan du reglera styrkan på draget.

Om bastuugnen susar mycket när den värms upp finns det skäl att stänga till asklådan något. Med en jämnare låga värms stenarna upp bättre och rökkanalen överhettas inte. Det kan på grund av lågtryck vara svårt att tända eld i eldstaden. I sådana fall kan du låta bastudörren stå öppen en stund samt öppna asklådan lite mer tills elden i eldstaden tar sig ordentligt.

Flytande bränsle, papp och mjölkkartonger får inte användas som tändmaterial. Vi rekommenderar att du använder näver eller tändbitar till tändningen.


Harvias elektriska bastuaggregat är designade för att ha måttlig energiförbrukning och optimal värmegenerering.

Termostaten på aggregatet reglerar värmeelementen så att aggregatet håller önskad temperatur under hela bastupasset samtidigt som det är energieffektivt.
När aggregatet värms upp är det på full effekt under det första 30-40 minuterna. Efter det är effekten cirka 50% av det maximala, så bastun håller sig varm.

Vanligtvis värms en bastu i cirka en timme, och efter det pågår bastubadet i ytterligare en timme.
När det gäller det kraftfulla aggregatet på 11 kW så förbrukar det ca 8-10 kW under första timmen och sen ca 6-9 kW under andra timmen. Det blir ca 14-19 kW.

Om snittpriset är 1,5 kr /kW blir kostnaden mellan 21 och 30 kr/ bastubad.

Ett bastubad = en juice-förpackning


De utvändiga och invändiga ytorna behandlas på nytt efter behov. Lavarna och golven tvättas med ett för materialet lämpligt rengöringsmedel. Bastufönstret rengörs med redskap och medel för fönsterputs. Vanliga underhållsanvisningar för bastuugnar gäller för underhållet av bastuugnen. Närmare anvisningar hittar du i bruksanvisningen för bastun FinVision.


Alla elanslutningar är färdiga och de fungerar med plug and play-principen.


Alla modulalternativ har likadana tak, vilket gör att de är lätta att ansluta till varandra. Modulerna lyfts intill varandra och fästs samman vid transportstöden. Taket sammanfogas vid mellanväggarna med en bredare plåt i U-profil. Detta görs av köparen.