Svenskt poolliv sedan 1968 Försäljning och service via riks­täckande nät av kunniga återförsäljare.