Vattenbyte

inkl rörrengöring och filtertvätt av spa

Här kan du fylla i din förfrågan om vattenbyte inkl rörrengöring och filtertvätt av spa. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.


Modell och serienummer

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka arbetet vilket kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Detta gäller för tjänsten rörrengörning och vattenbyte av spabad inkl. filtervätt
Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för då spabadet ska tömmas på vatten.
Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt.
Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut.
Vattenslang + tillgång till vattenutkast med vatten ska vara framdraget till spabadet. Vatten ingår ej.
Rörrengörning, filtertvätt samt kemikalier för att justera vattnet efter påfyllnad ingår.
Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna

Acceptera * (obligatorisk)


Acceptera

Beställ katalog

Beställ katalog direkt till din brevlåda

Din närmaste butik

Välkommen till Sveriges största pool- och spabutikskedja, våra folkpoolbutike...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...