Vattenbyte

inkl rörrengöring och filtertvätt av spa

Här kan du fylla i din förfrågan om vattenbyte inkl rörrengöring och filtertvätt av spa. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.


Modell och serienummer

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka arbetet vilket kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Se separata villkor

Detta gäller för tjänsten - Rörrengörning och vattenbyte av spabad inklusive filtervätt

  • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
  • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt.
  • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för då spabadet ska tömmas på vatten.
  • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut.
  • Vattenslang + tillgång till vattenutkast med vatten ska vara framdraget till spabadet. Vatten ingår ej.
  • Rörrengörning, filtertvätt samt kemikalier för att justera vattnet efter påfyllnad ingår.
  • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
  • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Beställ katalog

Beställ, bläddra i eller ladda ner vår poolkatalog, spabadskatalog och tillbe...

Åtgärder i butik

På Folkpool har vi öppet i våra butiker men med anledning av Covid-19 kan lok...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...