Vattenbyte i spabadet

4 690:- inkl. moms

Servicetjänsten vattenbyte i spabadet genomförs inklusive rörrengöring och filtertvätt.

Hur bokar jag vattenbyte i mitt spabad?

Fyll i din förfrågan i formuläret nedan och välj din närmaste Folkpool butik. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig.

Vänligen fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Nordic Northstar spabad

  • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter).
  • Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
  • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för då spabadet ska tömmas på vatten.
  • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt, om så erfordras.
  • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, max 20 m från spabad.
  • Vattenslang + tillgång till vattenutkast med vatten ska vara framdraget till spabadet. Vatten ingår ej.
  • Rörrengörning, filtertvätt samt kemikalier för att justera vattnet efter påfyllnad ingår.
  • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
  • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Formulär för servicetjänsten vattenbyte i spabad


Modell och serienummer

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka arbetet vilket kan vara bra för teknikern att känna till
Utskick * (obligatorisk)


UtskickBekräfta * (obligatorisk)


Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna