Byte Poolpump - cirkulation

Installation/byte

Här kan du fylla i din förfrågan om att byta poolpump - cirkulation. Berörd butik kommer att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Jag har redan köpt en ny Folkpoolprodukt och vill ha hjälp med installation/byte av denna.
Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Artikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt

Köp av ny produkt samt installation/byte


Jag vill ha hjälp med köp av passande produkt samt installation/byte av denna
Köp av ny produkt samt installation/byte


Poolens mått: bredd, längd och volym i kubikmeter

Bifoga bild

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Detta gäller för tjänsten byte av poolvärmepump
Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för den befintliga pumpen och där installation av den nya ska göras.
Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter i rätt dimension 50 mm/1½” ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.
Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
Transportväg in till plats för den nya pumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
Gäller utbyte av befintlig poolpump – för cirkulation.

Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna

Acceptera * (obligatorisk)


Acceptera