Byte Poolpump - cirkulation

Installation/byte

Villkor för tjänsten byte av poolpump

Här kan du fylla i din förfrågan om att byta poolpump - cirkulation.

Berörd butik kommer att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt * (obligatorisk)


Installation/byte av befintlig FolkpoolproduktArtikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt

Poolens mått: bredd, längd och volym i kubikmeter

Bifoga bild

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna


Acceptera * (obligatorisk)


Acceptera