Villkor Folkpools servicetjänster

Trygg installation

När du beställer dessa servicetjänster från Folkpool kan du känna dig trygg med att en utbildad fackman utför arbetet.

En av våra Folkpoolåterförsäljare levererar produkten hem till dig på avtalad tid samt installerar den. Installation sker på befintligt uttag/koppling. Tänk på att kontrollera att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager.

Vid beställning av produkt med installation är det normala förfarandet att samtliga produkter levereras hem till dig vid installationstillfället, såvida du inte har köpt produkten tidigare av en Folkpoolbutik. Detta avtalas med vald återförsäljare.

Följande ingår i våra fast prissatta servicetjänster:

 • Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras.
 • Inbärning av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det). För poolvärmepump kan det behövas bärhjälp av kund.
 • Produkten avemballeras.
 • Vi kan returnera emballaget och eventuell trasig produkt till återvinningskostnad.
 • Montering sker enligt bruksanvisning.
 • Funktionstest om möjligt (provkörning med stickkontakt).

För våra fast prissatta servicetjänster gäller följande villkor:

 • att det finns fungerande avstängning till poolvattnet i utrymmet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme.
 • att det finns vattenutkast med inkopplad vattenslang som är framdraget till pool/spabad. Vatten ingår ej.
 • att nedsänkt/inbyggt spabad friläggs av kund så att hela badet är åtkomligt vid service.
 • att det finns tillgång till 230V eluttag max 20m från pool/spa.
 • att det finns tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen eller i närliggande tillgängligt utrymme.
 • att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak.
 • att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs.
 • att platsen för servicearbetet ligger max 30km från din lokala Folkpoolbutik. Vid avstånd utöver detta tillkommer tim- och milkostnad.
 • Observera att elinstallation inte ingår.
 • Om nödvändiga förberedelser inte är gjorda av kunden enligt ovan, kan det debiteras tid för extra arbete samt eventuellt behov för ombokning.

Avtal paket våröppning och vinterstängning

Beställning av en våröppning med en vinterstängning

Vid beställning av en våröppning och en vinterstängning (utan vinterplåtar), erhålls en rabatt på vinterstängning. Total kostnad för båda är 5 390:- inkl moms. Våröppningen betalas med full pris (från 2 990:- inkl moms) och rabatten erhålls i samband med vinterstängning. Läs mer om servicetjänsten våröppning.

Beställning av en vinterstängning med en våröppning

Vid beställning av en vinterstängning (utan vinterplåtar) och en våröppning, erhålls en rabatt på våröppning. Total kostnad för båda är 5 390:- inkl moms. Vinterstängning betalas med full pris (från 2 990:- inkl moms) och rabatten erhålls i samband med vinterstängning. Läs mer om servicetjänsten vinterstängning.