Anvisning för spabad och swimspa

Installation och markarbete

Folkpools spabads installation genomförs normalt i 6 steg:

  1. Välj en plats
  2. Välj underlag
  3. Förbered platsen
  4. Lyft badet på plats och återfyll runt badet
  5. Vattenfyll badet
  6. Anslut el

Innan installtion, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet.

I broschyren "Anvisning för installation och markarbete spabad" Pdf, 1.6 MB. kan du läsa om alla 6 stegen och vad de innebär.