Våröppning pool

från 2 990:- inkl. moms

En våröppning av pool innebär att du går igenom och återställer den utrustning som är vinteranpassad.

Med servicetjänster våröppning hjälper vi dig att öppna din pool på rätt sätt.

Paket våröppning med vinterstängning

Du kan beställa våröppning enligt avtal tillsammans med en vinterstängning och få rabatt på nästkommande vinterstängning. Läs mer om avtalet här.

Hur bokar jag en våröppning av min pool?

Fyll i din förfrågan i formuläret nedan och välj din närmaste Folkpool butik. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Vänligen fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Pool vårstarta våröppna poolen

 • Påfyllnad av vatten ombesörjs alltid av kund före våröppning.
 • Vinteröverdrag tas bort. För vinterplåtar tillkommer 1 500 kr (2 personer bokas). Avlämnas på av kunden anvisad plats i närhet till poolen.
 • Vattenprov utförs och klor samt PH justeras vid behov. Detta görs direkt i samband med våröppningen och driftsättning av poolen.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Poolvärmepumpen med by-pass kopplas samman med cirkulationssystemet.
 • Grovrengöring av poolbotten. Poolpump och filter kopplas samman.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.
 • Saltklorinator återansluts.
 • Demontering av vinterpluggar.
 • Eventuell Jet-Stream kopplas in samt driftsätts förutsatt att de står på befintlig plats.
 • Transportväg in till plats för teknikrum ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
 • Poolen driftsätts samt kontroll av eventuella läckor utförs.
 • Delar för att iordningsställa vinteranpassade produkter ska finnas tillgängligt, exempelvis huv till sandfiltret, packningar och pluggar till pumpen.

Formulär för tjänsten våröppning av din pool

I vilken omfattning vill du ha hjälp? * (obligatorisk)


Välj bland följande kategorier
I vilken omfattning vill du ha hjälp?
På din anläggning

Utkick * (obligatorisk)


UtkickBekräfta * (obligatorisk)


Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna