Visselblåsarfunktion

Visselblåsarlagen Lagen gäller vid en rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Det är som regel inte möjligt att få skydd enligt visselblåsarlagen för förhållanden som enbart rör en persons egen arbetssituation, till exempel anställningsvillkor eller arbetsmiljösituation. Dessa frågor hanteras i stället genom de mekanismer som redan finns på arbetsmarknaden såsom förhandlingsordningar eller skyddsombudsmöjligheter att begära åtgärder gällande arbetsmiljön.

Visselblåsarlagen gäller om det inte handlar om sådant som är helt oacceptabelt utifrån ett bredare samhällsperspektiv, exempelvis om en migrantarbetare utnyttjas otillbörligt eller om någon arbetar under slavliknande förhållanden.

Det finns inget krav på att rapporteringskanalerna som inrättats måste tillåta anonym rapportering. Det innebär att en arbetsgivare inte är skyldig att följa upp en anonym rapport på ett visst sätt eller att ge återkoppling till den rapporterande.

I vissa situationer är det dock nödvändigt att uppgifter från ett uppföljningsärende lämnas vidare från visselblåsarfunktionen till någon annan som kan agera på uppgifterna, så kallade behöriga röjanden av uppgifter. Till exempel kan uppgift behöva lämnas till verksamhetens HR-avdelning i syfte att det ska kunna prövas om en person som har orsakat ett missförhållande ska skiljas från anställningen, omplaceras eller polisanmälas.

Notera att arbetstagaren måste ha fog för sina påståenden för att skyddet ska gälla. För att anmäla en sådan typ av missförhållande skicka ett mail till visselblasning@folkpool.se