Byte av ozonator/ UV-lampa

Installation/byte

Här kan du fylla i din förfrågan om att byta ozonator/ UV-lampa. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Jag har redan köpt en ny Folkpoolprodukt och vill ha hjälp med installation/byte av denna.
Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Artikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt

Köp av ny produkt samt installation/byte


Jag vill ha hjälp med köp av passande produkt samt installation/byte av denna
Köp av ny produkt samt installation/byte


Vilken modell och serienummer

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Detta gäller för tjänsten byte av ozonator/ UV-lampa
Gäller serviceutbyte av original ozonator/UV-C lampa på Spabad köpt av Folkpool. Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.
Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.
Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.
Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.
Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.
Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.
Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna

Acceptera * (obligatorisk)


Acceptera

Beställ katalog

Beställ katalog direkt till din brevlåda

Din närmaste butik

Välkommen till Sveriges största pool- och spabutikskedja, våra folkpoolbutike...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...