Ozonator/ UV-lampa - byte/installation

2 390:- inkl. moms

Ozon är en väldigt kraftig oxidant som vid kontakt dödar bakterier. Ozon är därför ett mycket bra hjälpmedel för att hålla ditt vatten i gott skick.

Servicetjänster gäller serviceutbyte av original ozonator/UV-C lampa på Spabad köpt av Folkpool.

Hur bokar jag byte av ozonator/ UV-lampa?

Fyll i din förfrågan i formuläret nedan och välj din närmaste Folkpool butik. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig.

Vänligen fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Ozonator Uo3 Nordic och Vita spabad

 • Gäller serviceutbyte av original ozonator/UV-C lampa på Spabad köpt av Folkpool.
 • Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Kostnad för Ozonator/UVrenare ingår ej.
 • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.
 • Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.
 • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.
 • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.
 • Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • (Kostnad för produkten tillkommer)

Formulär för byte av ozonator/UV-lampa

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Installation/byte av befintlig FolkpoolproduktArtikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt

Vilken modell och serienummer

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Utskick * (obligatorisk)


UtskickBekräfta * (obligatorisk)


Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna