Byte av ozonator/ UV-lampa

Installation/byte

Här kan du fylla i din förfrågan om att byta ozonator/ UV-lampa. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt
Jag har redan köpt en ny Folkpoolprodukt och vill ha hjälp med installation/byte av denna.
Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Artikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt
Köp av ny produkt samt installation/byte
Jag vill ha hjälp med köp av passande produkt samt installation/byte av denna
Köp av ny produkt samt installation/byte


Vilken modell och serienummer

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Se separata villkor

Detta gäller för tjänsten - Byte av ozonator/ UV-lampa

  • Gäller serviceutbyte av original ozonator/UV-C lampa på Spabad köpt av Folkpool. Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.
  • Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.
  • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.
  • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.
  • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.
  • Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.
  • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
  • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Beställ katalog

Beställ, bläddra i eller ladda ner vår poolkatalog, spabadskatalog och tillbe...

Åtgärder i butik

På Folkpool har vi öppet i våra butiker men med anledning av Covid-19 kan lok...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...