Saltklorinator - installation/byte

2 390:- inkl. moms

En saltklorinator ger mycket effektivt desinficering, så att du får ett rent hygiensikt vatten i din pool. Servicetjänster gäller vid installation eller byte av saltklorinator.

Hur bokar jag installation/byte av saltklorinator?

Fyll i din förfrågan i formuläret nedan och välj din närmaste Folkpool butik. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig.

Vänligen fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Saltklorinator SoftClean 75

  • Gäller installation av saltklorinator Softclean 50 eller Zodiac Ei2 på befintlig poolanläggning.
  • Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
  • Transportväg in till plats för saltklorinatorn samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
  • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet där saltklorinatorn ska monteras.
  • Poolens komponenter, inbyggnads­armaturer mm ska vara anpassade för saltvatten.
  • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
  • Plats för montage måste finnas i teknikutrymmet, kontakta butik för mer information.
  • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
  • Poolsalt för att kunna driftsätta saltklorinatorn och kostnad för detta tillkommer.
  • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.

Formulär saltklorinator

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Installation/byte av befintlig FolkpoolproduktArtikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt

Poolens mått: bredd, längd och volym i kubikmeter

Bifoga bild

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Utskick * (obligatorisk)


UtskickBekräfta * (obligatorisk)


Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna