Installation Saltklorinator

Installation/byte

Här kan du fylla i din förfrågan om att installera saltklorinator. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Jag har redan köpt en ny Folkpoolprodukt och vill ha hjälp med installation/byte av denna.
Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Artikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt

Köp av ny produkt samt installation/byte


Jag vill ha hjälp med köp av passande produkt samt installation/byte av denna
Köp av ny produkt samt installation/byte


Poolens mått: bredd, längd och volym i kubikmeter

Bifoga bild

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Detta gäller för tjänsten installation av saltklorinator
Gäller installation av saltklorinator Softclean 50 eller Zodiac Ei2 på befintlig poolanläggning. Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
Transportväg in till plats för saltklorinatorn samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet där saltklorinatorn ska monteras.
Poolens komponenter, inbyggnadsarmaturer mm ska vara anpassade för saltvatten.
Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
Plats för montage måste finnas i teknikutrymmet, kontakta butik för mer information.
Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
Poolsalt för att kunna driftsätta saltklorinatorn och kostnad för detta tillkommer.
Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.

Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna

Acceptera * (obligatorisk)


Acceptera