Installation Saltklorinator

Installation/byte

Villkor för tjänsten installation saltklorinator

Här kan du fylla i din förfrågan om att installera saltklorinator.

Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Saltklorinator SoftClean 75

Saltklorinator SoftClean 75

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Installation/byte av befintlig FolkpoolproduktArtikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt

Poolens mått: bredd, längd och volym i kubikmeter

Bifoga bild

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna


Acceptera * (obligatorisk)


Acceptera