Installation Saltklorinator

Installation/byte

Här kan du fylla i din förfrågan om att installera saltklorinator. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt
Jag har redan köpt en ny Folkpoolprodukt och vill ha hjälp med installation/byte av denna.
Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Artikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt
Köp av ny produkt samt installation/byte
Jag vill ha hjälp med köp av passande produkt samt installation/byte av denna
Köp av ny produkt samt installation/byte


Poolens mått: bredd, längd och volym i kubikmeter

Bifoga bild

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Se separata villkor

Detta gäller för tjänsten - Installation av saltklorinator

  • Gäller installation av saltklorinator Softclean 50 eller Zodiac Ei2 på befintlig poolanläggning. Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
  • Poolens komponenter, inbyggnadsarmaturer mm ska vara anpassade för saltvatten.
  • Transportväg in till plats för saltklorinatorn samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
  • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
  • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet där saltklorinatorn ska monteras.
  • Plats för montage måste finnas i teknikutrymmet, kontakta butik för mer information.
  • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
  • Poolsalt för att kunna driftsätta saltklorinatorn och kostnad för detta tillkommer.
  • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.

Beställ katalog

Beställ, bläddra i eller ladda ner vår poolkatalog, spabadskatalog och tillbe...

Åtgärder i butik

På Folkpool har vi öppet i våra butiker men med anledning av Covid-19 kan lok...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...