Byte Poolvärmepump

Installation/byte

Här kan du fylla i din förfrågan om att byta poolvärmepump. Berörd butik kommer sedan att ta kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt så underlättar det handläggningen för personalen.

Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Jag har redan köpt en ny Folkpoolprodukt och vill ha hjälp med installation/byte av denna.
Installation/byte av befintlig Folkpoolprodukt


Artikelnummer

Bifoga en bild på kvitto eller produkt

Köp av ny produkt samt installation/byte


Jag vill ha hjälp med köp av passande produkt samt installation/byte av denna
Köp av ny produkt samt installation/byte


Poolens mått: bredd, längd och volym i kubikmeter

Bifoga bild

Bifoga bild

Om det finns detaljer som kan påverka byte/installation vilka kan vara bra för teknikern att känna till
Bekräfta * (obligatorisk)


Detta gäller för tjänsten byte av poolvärmepump
Kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.
Transportväg in till plats för den nya poolvärmepumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.
Den nya värmepumpen placeras på samma plats som den befintliga. Befintligt fundament där pumpen placeras måste vara av god kvalitet och tillräckligt stort.
Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
Du som kund ansvarar själv för att den nya poolvärmepumpen är rätt dimensionerad och passar till poolen. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.
Gäller utbyte av befintlig Poolvärmepump.
Fungerande by-pass måste finnas, annars tillkommer kostnad för detta.
Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Godkänna * (obligatorisk)


Godkänna

Acceptera * (obligatorisk)


Acceptera

Beställ katalog

Beställ katalog direkt till din brevlåda

Din närmaste butik

Välkommen till Sveriges största pool- och spabutikskedja, våra folkpoolbutike...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...