Värmepump

HUR FUNGERAR EN VÄRMEPUMP?

Energi från luften

Poolvärmepumpen hämtar energi från luften och kan jämföras med en luft/vattenvärmepump för hus.

Värmepumpen är utvecklad för pooler med andra dimensioner för större flöde, anpassat material för pooler som titanväxlare samt annan mjukvara för optimerad styrning av drift.

Folkpool poolvärmepump

Placering

Poolvärmepumpen arbetar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme runtom för att fungera optimalt. Den får inte byggas in på något sätt eller placeras nära buskage så att luftflödet begränsas och effekten reduceras.

Som regel gäller minst 3 meter fritt framför, 70 cm på sidorna och minst 50 cm på baksidan. Här skiljer poolvärmepumpen sig mot en luft / luftvärmepump för hus som inte har samma krav på stort luftflöde.

Vinterstängning

I god tid inför vintersäsongen stänger du av värmepumpen och tömmer ur den på vatten.

Styr flödet med bypass

Bypass krävs för att kunna justera flödet genom pool­värmepumpen och få optimal verkningsgrad.

Bypass ventilerna gör det också möjligt att koppla bort poolvärmepumpen och ändå behålla cirkulation i systemet om servicebehov uppstår.

Flödet genom poolvärmepumpen ska ge en temperaturskillnad på 2°C mellan in- och utgående vatten i uppvärmningsfas.

Temperaturskillnad visas i displayen på vissa modeller. Vid för högt flöde isar förångaren igen och värmepumpen går in avfrostningsläge upprepade gånger.

Det sker ofta på våren och beror på för stort flöde genom poolvärmepumpen. Vid för lågt flöde slår värmepumpen av.

FAQ: Hur fungerar en poolvärmepump?
FAQ: Vilken typ av poolvärmepump passar bäst till min pool?
FAQ: Hur installerar jag en poolvärmepump?
FAQ: Hur underhåller jag min poolvärmepump?
FAQ: Vilken storlek på poolvärmepump behöver jag?
Hjälpte informationen på sida dig?