Värmepump

HUR FUNGERAR EN VÄRMEPUMP?

Energi från luften

Poolvärmepumpen hämtar energi från luften och kan jämföras med en luft/vattenvärmepump för hus.

Värmepumpen är utvecklad för pooler med andra dimensioner för större flöde, anpassat material för pooler som titanväxlare samt annan mjukvara för optimerad styrning av drift.

Folkpool poolvärmepump

Felsökning av din poolvärmepump

Du kan spara både tid och pengar genom att kontrollera några punkter i vår checklista först innan du bokar ett servicebesök.

Att välja poolvärmare, poolvärmepump filmen är en övergripande guide vilka poolvärmare du kan välja mellan. Extra tyngd läggs på poolvärmepump som är det klart vanligaste alternativet idag. Vi går igenom vad du ska tänka på när du jämför olika fabrikat och modeller samt var du bäst placerar din poolvärmepump.

Placering

Poolvärmepumpen arbetar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme runtom för att fungera optimalt. Den får inte byggas in på något sätt eller placeras nära buskage så att luftflödet begränsas och effekten reduceras.

Som regel gäller minst 3 meter fritt framför, 70 cm på sidorna och minst 50 cm på baksidan. Här skiljer poolvärmepumpen sig mot en luft/luftvärmepump för hus som inte har samma krav på stort luftflöde.

Underhåll

Kontrollera att luftflödet är fritt runt värmepumpen och håll undan ogräs och växter som kan begränsa luftflödet och ge försämrad effekt. Kontrollera att förångaren, som är den veckade plåten på baksidan är ren och fri från smuts, pollen och växtdelar. Om den är igensatt så försämras effekten kraftigt.

Rengör förångaren med mjuk borste och/eller vattenstråle (ej högtryck). Om det bildats påväxt på förångaren så kan den tvättas ren med utspädd Algdräpare (1:5) som sprayas på och får verka 30 minuter och därefter spolas av noggrant med rikligt med vatten. Använd milt rengöringsmedel för hushåll vid behov.

Styr flödet med bypass

Bypass krävs för att kunna justera flödet genom poolvärmepumpen och få optimal verkningsgrad.

Bypassventilerna gör det också möjligt att koppla bort poolvärmepumpen och ändå behålla cirkulation i systemet om servicebehov uppstår. Flödet genom poolvärmepumpen ska ge en temperaturskillnad på 2°C mellan in- och utgående vatten i uppvärmningsfas. Temperaturskillnad visas i displayen på vissa modeller.

Vid för högt flöde isar förångaren igen och värmepumpen går in i avfrostningsläge upprepade gånger. Det sker ofta på våren och beror på för stort flöde genom poolvärmepumpen. Vid för lågt flöde slår värmepumpen av.

Vinterstängning

I god tid inför vintersäsongen stänger du av värmepumpen och tömmer ur den på vatten.

Hur fungerar en poolvärmepump?
Vilken typ av poolvärmepump passar bäst till min pool?
Hur installerar jag en poolvärmepump?
Hur underhåller jag min poolvärmepump?
Vilken storlek på poolvärmepump behöver jag?
Hur felsöker jag en poolvärmepump?
Hjälpte informationen på sida dig?