Poolspråket Tips och förklaringar

Lär dig poolspråket

Vad är en impeller? Vad betyder fritt klor? Vad innebär balanserat vatten?
Hitta svaren här i ordlistan.

A

Om vattnet har en grön ton och väggarna blivit hala beror det på att alger har bildats. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering Länk till annan webbplats..

Läs mer om algangrepp

Algdräpare är ett flytande medel som hindrar algtillväxt och används vid vinterkonservering av poolvattnet. För att bekämpa alger under badsäsongen är det bättre att göra en chockklorering.

Läs mer om algdräpare.

Axeltätningen är monterad på pumpens axel för att täta mot läckage. Den består av två delar där en fjädrande del med kol i änden möter en del i keramik.

Axeltätningen kräver vattenkylning, utan vatten i pumpen kommer axeltätningen ”brinna” och bli förstörd. Axeltätningen är en slitagedel som normalt kommer behövas bytas ut några gånger under pumpens livslängd.

Om axeltätningen är sliten och skadad så läcker det vatten under pumphuset närmast motorn.

Se videoinstruktion för axeltätning i värmepump

B

Ett bra balanserat vatten ligger på rätt pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet i balans med varandra.

Det viktigaste är att hålla rätt pH-värde men om alkaliniteten är för låg ändrar sig pH-värdet upp och ner. Ett bra balanserat vatten gör det enklare att sköta poolen och material och utrustning mår bättre.

Läs mer om idealvärden för poolen

Bräddavlopp eller ”skimmer” är poolens utlopp. Därifrån suger cirkulationspumpen vattnet som trycks vidare till filter.

Brädavloppet har en silkorg som samlar upp löv och större skräp. I bräddavloppets öppning sitter en flottör, en ”klaff” som ser till att ytavriningen går snabbare mot bräddavloppet.

Läs mer om cirkulationssystem

Bundet klor bildas när kloret reagerar med vissa föroreningar. Då bildas så kallade kloraminer som ger stickande klorlukt vilket är irriterande för ögonen.

Bundet klor tar man bort genom chockklorering eller dosering av Aktivt syre (SoftCare).

Läs mer om klor

C

Centralventilen sitter oftast monterad på toppen av sandfiltret men kan även vara monterad vid sidan om. Centralventilen har 6-7 olika lägen där man styr hur vattnet ska strömma genom sandfiltret, till backspolning mm.

Läs mer om sandfilter

Chockklorering behöver du göra om du har fått alg­angrepp. Det innebär att du doserar 200 gram klorgranulat (AktionChock) per 10 m3. Det blir ca 8 dl till en 4 x 8 m pool.

Om vattnet är på väg att bli dåligt kan man göra en lättare chock med 100 gram/10 m3 vatten. Det är det mest effektiva sättet av få ett rent vatten som är fritt från oönskade mikroorganismer.

Läs mer om chocklorering

Cirkulationssystemet beskriver hur vattnet går från bräddavloppet till pumpen som trycker det vidare genom filter, vattenbehandling och värmare för att slutligen ledas genom inloppen tillbaka till poolen.

Läs mer om cirkulationssysstemet

Cyanursyra är ett ämne som skyddar klor mot att brytas ner snabbt av solens UV-strålar. Nackdelen är att det även gör kloret mer overksamt samt att det inte går att få ner för hög nivå utan att tappa ur vattnet och ersätta med nytt.

Stabiliserad klor som Långverkan-, Multiklor (Triklor) och Snabbklor (Diklor) innehåller cyanursyra vilket gör att du måste bevaka halten så att den inte blir för hög. Cyanursyra kan mätas med vanligt testinstrument.

Läs mer om cyanursyra

D

Det är klorpreparat i olika former eller klorfria medel som tar bort oönskade bakterier och alger. Algdräpare bekämpar vi alger med men desinficering mot bakterier är begränsad.

Läs mer om desinficerande kemiklier

I driftjournalen noterar du uppmätta värden, doseringar och andra åtgärder som utförs. Det gör det enklare att få en överblick över den löpande skötseln och även kunna förstå orsak om det blir problem med vattenkvalitén.

Läs mer och ladda ner driftjournal

DPD är en testmetod för fritt och bundet klor. Det finns olika varianter för fotometriska testinstrument samt för manuella testset.

Läs mer om DPD-test

F

Flottör är en klaff som sitter i bräddavloppets mynning mot poolen. Flottörens uppgift är att öka ytavrinningen till bräddavloppet så att skräp på vattenytan snabbare sugs in till bräddavloppet.

I

Mäter automatiskt vattenkvaliteten i din pool en gång i timmen. Resultatet visas i en app i din mobil. Pushnotiser skickas om åtgärd behövs göras. Fyra sensorer mäter vattentemperatur, pH-värde, Redox (ORP), konduktivitet.

Läs mer om ICO-Mätstation

Impeller är ett annat namn för pumphjul. Pumphjulet sitter monterat på pumpens axel och gör att vattnet trycks vidare från pumpen.

Läs mer om cirkulationssystemet

Inlopp är de munstycken där vattnet leds tillbaka in i poolen.

J

Jet-Stream skapar en starkt strömmande stråle att simma mot i poolen. Den består av en väggarmatur med munstycke och en kraftig pump.

Läs mer om Jet-Stream

Det är kemikalier vi använder för att justera pH-värde, kalkhalt, klorhalt och alkalinitet. Antiklor reducerar klorhalten.

Läs mer om justerande kemikalier

K

Klor är den mest beprövade och effektivaste desinficeringen för att hålla vattnet rent. Det finns fritt klor och bundet klor som tillsammans utgör totalt klor.

Läs mer om klor

L

Liner är själva tätskiktet i poolen. Den finns i olika färger och mönster. Det vanligaste är en måttillverkad liner som monteras som en färdig enhet i poolen.

Som alternativ finns en tjockare liner som man svetsar ihop på plats i poolen. För att linern ska se bra ut och hålla längre måste du hålla rätt pH värde och inte för hög klorhalt som skadar linern i förtid.

Läs mer om liner

M

Mätstation. En mätstation mäter värden i ditt poolvatten så att du kan se dem på din telefon eller liknande.

Läs mer om vattentestare

P

pH-värde är ett mått på vattnets surhetsgrad som mäts i en skala från 0-14. pH 7 är neutralt, ett värde under 7 är surt och ett värde över 7 är basiskt. Poolen ska ha ett pH-värde som är lätt basiskt 7,2-7,6. Det är skonsamt mot utrustningen och skönare att bada i.

Läs mer om poolkemikalier för justering av pH-värdet

Poolkemikalkylator är ett webbverktyg där du skriver in poolvolym, temperatur och dina uppmätta värden så får du fram förslag på åtgärd och doseringsanvisning som ett recept.

Testa poolekemikalkylatorn

Poolstommen är själva stödkonstruktionen för poolen.

Läs mer om olika poolvarianter Länk till annan webbplats.

Poolvårdsguiden är en guide som går igenom det mesta om hur du kan sköta poolen med information om olika kemikalier, dosering, testning, åtgärd vid missfärgning och poolstädning.

Poolvårdsguiden beskriver funktion och skötsel av reningsverk och poolvärmepump. Detaljerad beskrivning av vinterstängning och poolstart inför badsäsongen

Ladda ner och läs poolvårdsguiden Länk till annan webbplats.

Poolvärmepumpen hämtar energi från luften och kan jämföras med en luft/vattenvärmepump för hus. Men den skiljer genom att den är utvecklad för pooler med andra dimensioner för större flöde, anpassat material för pooler som titanväxlare samt annan mjukvara för optimerad styrning av drift.

Läs mer om poolvärmepumpar

Pumphjulet sitter monterat på pumpens axel och gör att vattnet trycks vidare från pumpen. Den kallas även impeller.

Läs mer om reningsverk

V

I Folkpools butiker kan du använda teststationen för att få en snabb och exakt analys av ditt vatten. Här kan du testa upp till 9 olika parametrar. kan du köpa i butiken med exakt instruktion hur vattenprovet ska tas.

Läs mer om vattenanalys och teststationer

När badsäsongen är slut och värmen stängts av ska reningsverket fortsätta arbeta och klorhalten bibehållas i poolen tills pooltemperaturen sjunker under +10°C. Vinterstänger du vid högre temperatur ökar risk för tillväxt av alger mm.

Läs checklistan för vinterstängning av poolen

Vid våröppning av poolen går du igenom och återställer den utrustning som är vinteranpassad. Enkelt uttryckt tar du vinterstängningen i omvänd ordning.

Läs checklistan för våröppning

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat.

Läs mer om värmeväxlare.