Vanliga poolfrågor

Här finner du frågor och svar på mycket som du som poolägare eller
blivande poolägare kan behöva vilja veta eller funderar över.

För dig som redan har pool

Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd. De flesta komunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Fyller du från egen brunn eller annan källa krävs oftast justering av pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet.

Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen. Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt. Endast nytt påfyllningsvatten, upprepad användning av sura rengöringsmedel och dylikt medför justering för balansen. Det viktigaste att hålla ordning på är vattnets pH-värde.

Ett felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad verkan och vattnet irriterar ögonen. Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå. Mät och justera enligt nedan. Ta gärna hjälp av vår Poolkemikalkylator under supportfliken.

Ideala vattenvärden för poolen:

  • pH 7,2-7,6
  • Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm
  • Fritt klor 0,7-2,0 ppm
  • Bundet klor 0-0,5 ppm
  • Alkalinitet 80-120 ppm
  • Kalkhalt Minst 150 ppm (alltid högre än alkalinitet)
  • Cyanursyra 0-50 ppm (endast utomhuspooler)

Folkpool visar här hur du själv kan renovera din Hayward poolpump. Filmen visar byte av axeltätning samt övriga packningar. Se filmen här.

Reservdelar och packningar hittar du hos närmaste butik

Klicka här för en kort instruktionsfilm för hur du byter glödlampan till din pool lampa. Länk till annan webbplats. Denna instruktion kan även användas för hur man byter ut sin gamla glödlampa mot en ny LED-lampa.

Sanden i ditt sandfilter bör bytas var 5-7 år då sanden slits. Vid byte av sand i ditt sandfilter gräver du ur sanden (med händer, liten spade eller dylikt) och fyller på med ny.

Var dock noga med att inte skada dysorna i botten på sandfiltret. För att undvika skador på dysorna särskillt om det är ett äldre filter där plasten kan bli något spröd, gräv aldrig ut runt och under dessa. Utan gräv ut och byt bara sanden ner till dysorna. Om det är fel på en dysa och ni får sand ut i poolen så är det värt att byta samtliga dysor, hålen kan vara väldigt små och svåra att upptäcka samt att det finns risk att man skadar de andra dysorna vid bytet. Det är inte så kul att behöva montera isär allting och gräva ut sanden på nytt om man upptäcker att det är ytterligare dysor som läcker när man monterat ihop allting. Se instruktionsfilmen hur du byter sanden i sandfiltret.

Om det kommer ut filtersand i poolen så är det något i sandfiltret som är trasigt. Oftast en filterdysa/silstav som spruckit eller stamröret i filtret. Vanligaste orsaken är att de fryser sönder pga att glömmer att tömma filtertanken på vatten under vintern.

Exempel på silstav/filterdysa

https://www.folkpool.se/produkter/pool/reservdelar/pumpar-och-filter-reservdelar/reservdelar-sandfilter/silstav-sandfilter-s-210--s-244.html Länk till annan webbplats.

Exempel på stamrör komplett med dysor

https://www.folkpool.se/produkter/pool/reservdelar/pumpar-och-filter-reservdelar/reservdelar-sandfilter/stamror-sandfilter-villa-s-210-t-inkl.-dysor.html Länk till annan webbplats.

Folkpool saltklorinatorer behöver ca 0,25 -0,4 % salthalt beroende på modell. 0,25% salthalt motsvarar 2,5 kg salt per kubikmeter och 0,4% motsvarar 4 kg salt per kubikmeter. Till en 4 x 8 m pool på 42 m3 behövs ca 105 kg salt för att få 0,25% och ca 170 kg för 0,4% salthalt. Har du saltklorinator ska du alltid mäta salthalten vid säsongstart och när nytt vatten fyllts på.

I vattenlinjen uppstår en smutsrand. Den tvättar du bort med vår RengöringsGel Basisk och mjuk tvättsvamp några gånger per säsong.

Om smutsen får sitta längre tid kan den vandra in i materialet och vara svår att få bort. Linern kan påverkas av surt vatten (lågt pH-värde) som gör att linern ”växer” och veckbildning uppstår.

Vattentemperaturen ska vara max 30°C. Konstant högt klorvärde bleker linern i förtid. Tillfälligt högt klorvärde efter chockklorering är inget problem. Kalkutfällningar och missfärgningar av järn och metaller kan tvättas bort med RengöringsGel Surt.

Använd inte exempelvis Scotchbrite svampar då dessa kan repa poollinern.

Se våra poolvårdsprodukter för priser och modeller.

Normalt på en privat villapool behöver poolvattnet filtreras tre till fyra gånger per dygn. Dvs. om man har en pump som pumpar 16 kbm/h måste då pumpen gå i 2,5 timmar för att omsätta poolens vattenvolym en gång (exempel taget på en 4x8 m pool). Detta måste ske 3-4 gånger alltså 4 x 2,5 = 10 timmar/dygn. Folkpool rekomenderar att pumpen går mellan 08:00-20:00, dvs. under den tid då man vanligtvis använder poolen.

Under vår och höst: Vår och höst kan man behöva ha pumpen på kontinuerlig drift om man vill värma vattnet även under natten.

Hårt vatten (hög kalkhalt) kan göra att filterpatronen sätts igen av kalk. Då kan den tvättas rent i surt vatten. Dosera 1 dl Sänk pH i en hink med ca 10 liter vatten och låt stå i 15 minuter. Skölj sedan rent. Det är praktiskt att ha en extra filterpatron hemma att skifta med.

Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och
blir svår och till slut omöjlig att få bort. Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet
vad det är för fläck du ska behandla, detta för att inte påverka ytskiktet på linern.

Mirakelsvamp, exempelvis Pool-Gom är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande) och bör därför inte användas för rengöring av liner.

Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengörinsGelBasisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp.

Metallföroreningar bland annat järn och kalk kan fälla ut på olika ytor över och under vattenytan. Använd
RengöringsGel Surt för missfärgningar över vattenytan. Använd AntiKalkMetall för utfällningar av metall
(järn etc.) under vattenytan.

Vissa missfärgningar från organiska ämnen kan man behöva polera bort med ett fint slipmedel i typ
Autosol, polish eller tandkräm men det passar inte alla material och bör användas försiktigt. Prova först
på liten yta.

Klicka här för mer information om poolvatten

Har du problem med bottensug eller poolrobot?

Bottensug

Har du en Zoom/G4 eller en Magic Clean poolstädare som inte fungerar bör du kontrollera pumpens sugkapacitet. Om städaren går igång, men snabbt slutar att fungera sitter felet mellan bräddavlopp och pump, kontrollera då din anläggning. Om problem kvarstår, kontakta din Folkpool Återförsäljare.

Poolrobot

Har du en Sweepy/Indigo som inte fungerar bör du kontrollera att städarens påse är rengjord. Om poolstädaren inte går på väggen kan det finnas luft i maskinen. Ta då städaren till ytan och vänd runt den för att avlägsna luft. Om problem kvartstår, kontakta Folkpool butiker.

En eventuell reklamation ska alltid ske skriftligt. Alla blanketter du behöver fylla i och skicka in finns i din Poolpärm som du fick hemskickad i samband med ditt poolköp.

Kontakta den butiken där du köpt poolen, spabadet eller den produkten det gäller. Butiken använder ett webbbaserat verktyg för att lägga in ditt service ärende eller reklamation.

Under förutsättning att beställaren följer monterings- och skötselanvisningar äger han reklamationsrätt på eventuella tillverknings- och materialfel i 3 år från leveransdagen enl. konsumentköplagen. För poolliner gäller 5 års reklamationsrätt mot material och tillverkningsfel.

Följdkostnader för transport av vatten etc. ersätts ej. För filtertank från Hayward gäller 5 års reklamationsrätt mot material och tillverkningsfel. Gäller ej ventil, manometer eller packningar. Vid montage av autoriserad ÅF/montör omfattar rätten byte eller reparation av felaktig detalj samt fraktkostnad till köparen. Såvitt inte annat överenskommits svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Merkostnad för montage/demontage av oss ej levererade produkter ersätts ej.

Reklamationsrätten omfattar ej normala förslitningsdetaljer såsom axeltätningar, packningar, glödlampor m m. Ej heller för skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker. Ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. För eventuella följdskador ansvaras ej, inte heller för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse. För kostnader som drabbar leverantören genom oberättigat reklamationsanspråk debiteras köparen.

För poolstommar (exkl. inbyggnadsdetaljer) gäller en utökad reklamationsrätt i 20 år. Den gäller under förutsättning att poolen är byggd enligt våra instruktioner och underskriven garantiregistrering skickats in till Folkpool AB Järna. Rätten avser ny leverans av defekt material, ej arbetskostnader.

Klicka här om du vill göra en service- / garantianmälan.

Om du får vatten på ditt Pool-Safe-överdrag bör du pumpa bort det. Hos Folkpool kan du köpa en speciell överdragspump.

Kontakta din närmaste butik för pris och order.

Om du har fått algangrepp i poolen så gäller det att chockklorera. Algdräpare kan användas men under badsäsong är det bättre och går snabbare att göra en ordentlig chockklorering enligt nedan. Algdräpare är långtidsverkande och allra bäst vid vinterkonservering.

Om din pool läcker ska du börja med att stänga av reningsverket. Plugga sedan igen in- och utlopp. Kvarstår läckaget så läcker det via liner och/eller lampa. Då ska du syna alla skarvar noggrant.

Om läckage inte beror på ovanstående, kontakta din poolsupport hos din närmaste butik.

För dig som drömmer om pool

Om du är noga med vattenkvalitén bör din poolliner hålla i 10-12 år, dock bleks färgen på linern med åren.

När grävmaskinen sätter tänderna i gräsmattan slits man mellan hopp och förtvivlan, men när poolanläggningen är färdig är allt arbete som bortglömt. Och då väntar många sköna stunder med familj och vänner.

Klicka här så guidar vi dig i tio steg från beslutet att bli poolägare till första doppet i din egen pool.

Ett poolköp är en stor investering som man ska leva med länge. Många kan känna osäkerhet vid att bygga pool, men så ska man inte behöva tänka.

Se filmen "Att köpa pool" för tips och råd inför ditt poolköp.

Är du självbyggare eller vill du ha en färdig­byggd pool? Priset varierar beroende på omfattning och vilka komponenter som ingår i ett poolpaket.

En enklare pool Länk till annan webbplats. som monteras ovan jord och som du bygger helt själv kostar från 50 000 kronor och uppåt. Vill du istället ha en markpool som är nedgrävd så ligger själva poolpaketet på från ca 100 000 kronor och uppåt. Till det tillkommer poolmiljön runt poolen, beroende på vad du vill ha.

Läs mer om kostnaden att bygga pool här.

Till skillnad från vad många kanske tror är hösten en bra tid att bygga pool på. Tomten används inte i samma utsträckning som på sommaren och ni sparar tid genom att slippa uppbokade poolmontörer.

Många väntar med att planera och bygga sin pool till vår och tidig sommar. Det är en hektisk tid för många entreprenörer vilket kan leda till väntetider, därför kan det vara bra att man börjar sin planering och byggnation tidigare.

Läs mer om fördelarna att bygga på hösten här.

Det är mycket att tänka på när man ska köpa pool Länk till annan webbplats.. Utöver själva poolen Länk till annan webbplats. kanske du vill ha tralldäck eller stenläggning med ny uteplats på. Det är lätt hänt att det uppstår missförstånd i kommunikationen med entreprenörer och byggare.

Med 3D-visualisering blir det tydligt både för dig och de som ska göra jobbet vad slutresultatet ska bli. I vissa fall kan bilderna också användas i sökprocessen för bygglov.

Läs mer om 3D Visualisering här.

Poolen byggs utifrån och in, vilket gör att det inte krävs något extra utrymme för montagearbete på utsidan. Med mindre schaktarbete blir monteringen betydligt enklare och snabbare, vilket sparar dig både tid och pengar.

I Folkpool PoolbyggareLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du enkelt se och visualisera din drömpool. I poolbyggareLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har du chansen att bygga din pool visuellt och kunna se färdiga resultatet!

Klicka här för att läsa mer om poolbyggaren

eller

gå direkt till Poolbyggaren via länken här Länk till annan webbplats.

En ny undersökning genomförd av Booli visar fortfarande att en pool inte bara höjer din livskvalitet, den ökar också värdet på ditt hus.

Genom avancerad analys som är baserad på faktiska försäljningar och statistiska värderingar visar Boolis poolanalys tydligt att ett hus som säljs med pool har ett högre värde än de som inte har det.

Läs mer om poolanalysen här.

Det är inte svårt och tar inte mycket tid i anspråk. Med rätt skötsel är poolen alltid inbjudande för bad och utrustningen klarar sig bättre.

Klicka här för att läsa mer och se filmen "Att äga pool".

Manualer, ritningar, instruktioner och andra dokument hittar du under varje enskild produkt.

Produkter kommer du åt via menyalternativet Produkter, men du kan också använda sökfunktionen högst upp till höger för att söka fram exakt den produkter du letar efter.

Behöver du mer information kontakta gärna din närmaste folkpoolbutik.

Hjälpte informationen på sida dig?