Vanliga poolfrågor

FÖR POOLÄGARE OCH POOLDRÖMMARE

Frågor och svar kring pool

Här finner du frågor och svar på mycket som du som poolägare eller blivande poolägare kan behöva vilja veta eller funderar över.

För dig som redan har pool

Poolvatten


Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd.

De flesta komunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Fyller du från egen brunn eller annan källa krävs oftast justering av pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet.

Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen.

Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt. Endast nytt påfyllningsvatten, upprepad användning av sura rengöringsmedel och dylikt medför justering för balansen. Det viktigaste att hålla ordning på är vattnets pH-värde.

Ett felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad verkan och vattnet irriterar ögonen.

Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå. Mät och justera enligt nedan. Ta gärna hjälp av vår Poolkemikalkylator under supportfliken.

Ideala vattenvärden för poolen:

 • pH 7,2-7,6
 • Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm
 • Fritt klor 0,7-2,0 ppm
 • Bundet klor 0-0,5 ppm
 • Alkalinitet 80-120 ppm
 • Kalkhalt Minst 150 ppm (alltid högre än alkalinitet)
 • Cyanursyra 0-50 ppm (endast utomhuspooler)


Om du har fått algangrepp i poolen så gäller det att chockklorera. Algdräpare kan användas men under badsäsong är det bättre och går snabbare att göra en ordentlig chockklorering enligt nedan.

Algdräpare är långtidsverkande och allra bäst vid vinterkonservering.


Om din pool läcker ska du börja med att stänga av reningsverket. Plugga sedan igen in- och utlopp. Kvarstår läckaget så läcker det via liner och/eller lampa. Då ska du syna alla skarvar noggrant.

Om läckage inte beror på ovanstående, kontakta din poolsupport hos din närmaste butik.

Hayward pump


Folkpool visar här hur du själv kan renovera din Hayward poolpump. Filmen visar byte av axeltätning samt övriga packningar. Se filmen här.

Reservdelar och packningar hittar du hos närmaste butik

Belysning


Klicka här för en kort instruktionsfilm för hur du byter glödlampan till din pool lampa. Länk till annan webbplats.

Denna instruktion kan även användas för hur man byter ut sin gamla glödlampa mot en ny LED-lampa.

Sandfilter


Sanden i ditt sandfilter bör bytas var 5-7 år då sanden slits. Vid byte av sand i ditt sandfilter gräver du ur sanden (med händer, liten spade eller dylikt) och fyller på med ny.

Var dock noga med att inte skada dysorna i botten på sandfiltret.

För att undvika skador på dysorna särskilt om det är ett äldre filter där plasten kan bli något spröd, gräv aldrig ut runt och under dessa. Utan gräv ut och byt bara sanden ner till dysorna.

Om det är fel på en dysa och ni får sand ut i poolen så är det värt att byta samtliga dysor, hålen kan vara väldigt små och svåra att upptäcka samt att det finns risk att man skadar de andra dysorna vid bytet.

Det är inte så kul att behöva montera isär allting och gräva ut sanden på nytt om man upptäcker att det är ytterligare dysor som läcker när man monterat ihop allting.

Se instruktionsfilmen hur du byter sanden i sandfiltret.

Värmepump


Nu på våren kommer det mycket frågor om poolvärmepumpar som inte värmer eller värmer för långsamt eller kanske läcker.

Det tar tid att värma poolen på våren, i synnerhet när det är kalla nätter. Normalt värmer poolvärmepumpen ca 1-2°C per dygn, men vid kall väderlek och kalla nätter ger den inte full effekt, eller slår av, och poolen tappar den tillförda värmen snabbare. Det är ofta inte något fel på själva poolvärmepumpen.

Använd gärna vår checklista "felsökning poolvärmepump" för att få direkt hjälp och åtgärder du kan göra själv.

Har du fortfarande problem med poolvärmepumpen, kontakta din närmaste Folkpoolbutik. De har tekniker som kan hjälpa dig vidare med problemet.

Saltklorinator


Folkpool saltklorinatorer behöver ca 0,25 -0,4 % salthalt beroende på modell. 0,25% salthalt motsvarar 2,5 kg salt per kubikmeter och 0,4% motsvarar 4 kg salt per kubikmeter.

Till en 4 x 8 m pool på 42 m3 behövs ca 105 kg salt för att få 0,25% och ca 170 kg för 0,4% salthalt. Har du saltklorinator ska du alltid mäta salthalten vid säsongstart och när nytt vatten fyllts på.

Rengöring


I vattenlinjen uppstår en smutsrand. Den tvättar du bort med vår RengöringsGel Basisk och mjuk tvättsvamp några gånger per säsong.

Om smutsen får sitta längre tid kan den vandra in i materialet och vara svår att få bort. Linern kan påverkas av surt vatten (lågt pH-värde) som gör att linern ”växer” och veckbildning uppstår.

Vattentemperaturen ska vara max 30°C. Konstant högt klorvärde bleker linern i förtid.

Tillfälligt högt klorvärde efter chockklorering är inget problem. Kalkutfällningar och missfärgningar av järn och metaller kan tvättas bort med RengöringsGel Surt.

Använd inte exempelvis Scotchbrite svampar då dessa kan repa poollinern.

Se våra poolvårdsprodukter för priser och modeller.


Om det kommer ut filtersand i poolen så är det något i sandfiltret som är trasigt. Oftast en filterdysa/silstav som spruckit eller stamröret i filtret. Vanligaste orsaken är att de fryser sönder pga att glömmer att tömma filtertanken på vatten under vintern.

Exempel på silstav/filterdysa

Exempel på stamrör komplett med dysor


Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående.
Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och blir svår och till slut omöjlig att få bort.

Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla, detta för att inte påverka ytskiktet på linern.

Mirakelsvamp, exempelvis Pool-Gom är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande) och bör därför inte användas för rengöring av liner.

Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengörinsGelBasisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp.

Metallföroreningar bland annat järn och kalk kan fälla ut på olika ytor över och under vattenytan. Använd Rengörings­Gel Surt för missfärgningar över vattenytan. Använd AntiKalkMetall för utfällningar av metall (järn etc.) under vattenytan.

Vissa missfärgningar från organiska ämnen kan man behöva polera bort med ett fint slipmedel i typ Autosol, polish eller tandkräm men det passar inte alla material och bör användas försiktigt. Prova först
på liten yta.

Klicka här för mer information om poolvatten


Har du problem med bottensug eller poolrobot?

Bottensug

Har du en Zoom/G4 eller en Magic Clean poolstädare som inte fungerar bör du kontrollera pumpens sugkapacitet.

Om städaren går igång, men snabbt slutar att fungera sitter felet mellan bräddavlopp och pump, kontrollera då din anläggning. Om problem kvarstår, kontakta din Folkpool Återförsäljare.

Poolrobot

Har du en Sweepy/Indigo som inte fungerar bör du kontrollera att städarens påse är rengjord.

Om poolstädaren inte går på väggen kan det finnas luft i maskinen. Ta då städaren till ytan och vänd runt den för att avlägsna luft.

Om problem kvartstår, kontakta Folkpool butiker.


Grönt hår kan man få om man har kopparhalt i vattnet. Klor eller brom i poolen oxiderar koppar som blir kopparoxid och kan göra hår grönt.

Koppar kan finnas i råvattnet eller om man har kopparrör i poolens cirkulationssystem och kanske mässingskomponenter så kan koppar lakas ut vid lågt pH.

Se till att du inte har kopparrör i systemet. På Folkpools teststation i våra butiker kan du göra en analys där även kopparhalt mäts.

Om du mäter kopparhalt så ska du använda ett flockningsmedel typ SuperFlock för att reducera halten.

Poolrobotar

Enkla batteridrivna poolrobotor med adapterladdare

 • Rengör/torka laddningsstiften efter varje användning.
 • Ladda enheten till 30-50 % innan långtidsförvaring.
 • Ladda batteriet minst en gång var tredje månad när det inte används aktivt.
 • Förvara enheten i ett välventilerat utrymme som inte utsätts för solljus/värme/antändningskällor/kemikalier. Den idealiska lagringstemperaturen är 10-25 grader celsius.

» Gäller Auto Telsa 5, Auto Telsa 50, Auto Telsa 90, Manga X, Delta 100


Vissa robotar har vattensensorer och startar bara i vatten.


Vattensensorerna kan vara smutsiga eller har fläckar.

Ta bort det genom att lätt skrubba det med en bomullstuss indränkt med citronsaft eller vinäger

Här sitter vattensensorerna:

Poolrobot vattensensor


 • Eventuell orsak A: Batteri behöver laddas. Robotens lampa blinkar i intervaller eller 1 sekund.
 • Eventuell orsak B: Impeller sitter fast. Rengör
 • Eventuell orsak C: Sugmunstycket är fullt. Rengör
 • Eventuell orsak D. Locket är inte installerat korrekt. Sätt dit det korrekt


En blinkande röd lampa
på laddningsadaptern kan indikera en felaktig anslutning mellan laddaren och robotenheten, vilket kan orsakas av smuts eller missfärgningar på laddningsstiften på roboten.
Inspektera laddningsstiften för att upptäcka eventuella fläckar. Om så är fallet kan de ta bort det genom att lätt skrubba det med en bomullstuss indränkt med citronsaft eller vinäger.

Röd lampa betyder att den laddar.

Grön lampa roboten är fulladdad, laddningstid ca 6 timmar.

Adaptern lyser inte när den är ansluten och den laddar inte. Trolig orsak: adaptern trasig.

Om adapterns lampa blinkar GRÖN-RÖD och laddar inte enheten. Adapter kan vara trasig. Testa en ny adapter, annars kan robotens batterienhet vara trasig

Adapterns lampa förblir i RÖTT även efter laddning i 6 timmar. Robotens batterienhet kan vara trasig

Filtercykel / Filterpatron


Normalt på en privat villapool behöver poolvattnet filtreras tre till fyra gånger per dygn.

Dvs. om man har en pump som pumpar 16 kbm/h måste då pumpen gå i 2,5 timmar för att omsätta poolens vattenvolym en gång (exempel taget på en 4x8 m pool).

Detta måste ske 3-4 gånger alltså 4 x 2,5 = 10 timmar/dygn. Folkpool rekomenderar att pumpen går mellan 08:00-20:00, dvs. under den tid då man vanligtvis använder poolen.

Under vår och höst: Vår och höst kan man behöva ha pumpen på kontinuerlig drift om man vill värma vattnet även under natten.


Hårt vatten (hög kalkhalt)
kan göra att filterpatronen sätts igen av kalk. Då kan den tvättas rent i surt vatten.

Dosera 1 dl Sänk pH i en hink med ca 10 liter vatten och låt stå i 15 minuter. Skölj sedan rent. Det är praktiskt att ha en extra filterpatron hemma att skifta med.

Reklamation

För dig som drömmer om pool

Vad bör jag tänka på?


När grävmaskinen sätter tänderna i gräsmattan slits man mellan hopp och förtvivlan, men när poolanläggningen är färdig är allt arbete som bortglömt. Och då väntar många sköna stunder med familj och vänner.

Klicka här så guidar vi dig i tio steg från beslutet att bli poolägare till första doppet i din egen pool.


Ett poolköp är en stor investering som man ska leva med länge. Många kan känna osäkerhet vid att bygga pool, men så ska man inte behöva tänka.

Se filmen "Att köpa pool" för tips och råd inför ditt poolköp.

Liner


Om du är noga med vattenkvalitén bör din poolliner hålla i 10-12 år, dock bleks färgen på linern med åren.

Kostnad


Är du självbyggare eller vill du ha en färdig­byggd pool? Priset varierar beroende på omfattning och vilka komponenter som ingår i ett poolpaket.

En enklare pool Länk till annan webbplats. som monteras ovan jord och som du bygger helt själv kostar från 50 000 kronor och uppåt. Vill du istället ha en markpool som är nedgrävd så ligger själva poolpaketet på från ca 100 000 kronor och uppåt.

Till det tillkommer poolmiljön runt poolen, beroende på vad du vill ha.

Läs mer om kostnaden att bygga pool här.

Bygga pool på hösten


Till skillnad från vad många kanske tror är hösten en bra tid att bygga pool på. Tomten används inte i samma utsträckning som på sommaren och ni sparar tid genom att slippa uppbokade poolmontörer.

Många väntar med att planera och bygga sin pool till vår och tidig sommar. Det är en hektisk tid för många entreprenörer vilket kan leda till väntetider, därför kan det vara bra att man börjar sin planering och byggnation tidigare.

Läs mer om fördelarna att bygga på hösten här.

Visualisera din pooldröm


Det är mycket att tänka på när man ska köpa pool Länk till annan webbplats.. Utöver själva poolen Länk till annan webbplats. kanske du vill ha tralldäck eller stenläggning med ny uteplats på. Det är lätt hänt att det uppstår missförstånd i kommunikationen med entreprenörer och byggare.

Med 3D-visualisering blir det tydligt både för dig och de som ska göra jobbet vad slutresultatet ska bli. I vissa fall kan bilderna också användas i sökprocessen för bygglov.

Läs mer om 3D Visualisering här.


Poolen byggs utifrån och in, vilket gör att det inte krävs något extra utrymme för montagearbete på utsidan. Med mindre schaktarbete blir monteringen betydligt enklare och snabbare, vilket sparar dig både tid och pengar.

I Folkpool PoolbyggareLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du enkelt se och visualisera din drömpool. I poolbyggareLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har du chansen att bygga din pool visuellt och kunna se färdiga resultatet!

Klicka här för att läsa mer om poolbyggaren
eller
gå direkt till Poolbyggaren via länken här Länk till annan webbplats.

Öka värdet på villan?


En ny undersökning genomförd av Booli visar fortfarande att en pool inte bara höjer din livskvalitet, den ökar också värdet på ditt hus.

Genom avancerad analys som är baserad på faktiska försäljningar och statistiska värderingar visar Boolis poolanalys tydligt att ett hus som säljs med pool har ett högre värde än de som inte har det.

Läs mer om poolanalysen här.

Ta hand om / sköta om poolen


Det är inte svårt och tar inte mycket tid i anspråk. Med rätt skötsel är poolen alltid inbjudande för bad och utrustningen klarar sig bättre.

Klicka här för att läsa mer och se filmen "Att äga pool".

Övrigt

Hjälpte informationen på sida dig?