Vanliga poolfrågor

Här finner du frågor och svar på mycket som du som poolägare eller blivande poolägare kan behöva vilja veta eller funderar över.

Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd. De flesta komunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Fyller du från egen brunn eller annan källa krävs oftast justering av pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet.

Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen. Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt. Endast nytt påfyllningsvatten, upprepad användning av sura rengöringsmedel och dylikt medför justering för balansen. Det viktigaste att hålla ordning på är vattnets pH-värde.

Ett felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad verkan och vattnet irriterar ögonen. Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå. Mät och justera enligt nedan. Ta gärna hjälp av vår Poolkemikalkylator under supportfliken.

Ideala vattenvärden för poolen:

  • pH 7,2-7,6
  • Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm
  • Fritt klor 0,7-2,0 ppm
  • Bundet klor 0-0,5 ppm
  • Alkalinitet 80-120 ppm
  • Kalkhalt Minst 100 ppm (alltid högre än alkalinitet)
  • Cyanursyra 0-50 ppm (endast utomhuspooler)

Sanden i ditt sandfilter bör bytas var 5-7 år då sanden slits. Vid byte av sand i ditt sandfilter gräver du ur sanden (med händer, liten spade eller dylikt) och fyller på med ny.

Var dock noga med att inte skada dysorna i botten på sandfiltret. För att undvika skador på dysorna särskillt om det är ett äldre filter där plasten kan bli något spröd, gräv aldrig ut runt och under dessa. Utan gräv ut och byt bara sanden ner till dysorna. Om det är fel på en dysa och ni får sand ut i poolen så är det värt att byta samtliga dysor, hålen kan vara väldigt små och svåra att upptäcka samt att det finns risk att man skadar de andra dysorna vid bytet. Det är inte så kul att behöva montera isär allting och gräva ut sanden på nytt om man upptäcker att det är ytterligare dysor som läcker när man monterat ihop allting. Se instruktionsfilmen hur du byter sanden i sandfiltret. Länk till annan webbplats.

Klicka här för en kort instruktionsfilm för hur du byter glödlampan till din pool lampa. Länk till annan webbplats. Denna instruktion kan även användas för hur man byter ut sin gamla glödlampa mot en ny LED-lampa.

Folkpool visar här hur du själv kan renovera din Hayward poolpump. Filmen visar byte av axeltätning samt övriga packningar. Se filmen här. Länk till annan webbplats.

Reservdelar och packningar hittar du hos närmaste butik eller i webbshoppen

Om du får vatten på ditt Pool-Safe-överdrag bör du pumpa bort det. Hos Folkpool kan du köpa en speciell överdragspump.

Kontakta din närmaste butik för pris och order.

Om du har fått en smutsrand i vattenlinjen på din pool går detta att tvätta bort.

Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort.
Använd plastrengörare och skrubber, två produkter som finns i Folkpools sortiment.
Använd inte exempelvis Scotchbrite svampar då dessa kan repa poollinern.

Se våra poolvårdsprodukter för priser och modeller.

Normalt på en privat villapool behöver poolvattnet filtreras tre till fyra gånger per dygn. Dvs. om man har en pump som pumpar 16 kbm/h måste då pumpen gå i 2,5 timmar för att omsätta poolens vattenvolym en gång (exempel taget på en 4x8 m pool). Detta måste ske 3-4 gånger alltså 4 x 2,5 = 10 timmar/dygn. Folkpool rekomenderar att pumpen går mellan 08:00-20:00, dvs. under den tid då man vanligtvis använder poolen.

Under vår och höst:

Vår och höst kan man behöva ha pumpen på kontinuerlig drift om man vill värma vattnet även under natten.

Har du problem med bottensug eller poolrobot?

Bottensug


Har du en Zoom/G4 eller en Magic Clean poolstädare som inte fungerar bör du kontrollera pumpens sugkapacitet. Om städaren går igång, men snabbt slutar att fungera sitter felet mellan bräddavlopp och pump, kontrollera då din anläggning. Om problem kvarstår, kontakta din Folkpool Återförsäljare.

Poolrobot

Har du en Sweepy/Indigo som inte fungerar bör du kontrollera att städarens påse är rengjord. Om poolstädaren inte går på väggen kan det finnas luft i maskinen. Ta då städaren till ytan och vänd runt den för att avlägsna luft. Om problem kvartstår, kontakta Folkpool butiker.

Om du är noga med vattenkvalitén bör din poolliner hålla i 10-12 år, dock bleks färgen på linern med åren.

Om din pool läcker ska du börja med att stänga av reningsverket. Plugga sedan igen in- och utlopp. Kvarstår läckaget så läcker det via liner och/eller lampa. Då ska du syna alla skarvar noggrant.

Om läckage inte beror på ovanstående, kontakta din poolsupport hos din närmaste butik.

En eventuell reklamation ska alltid ske skriftligt. Alla blanketter du behöver fylla i och skicka in finns i din Poolpärm som du fick hemskickad i samband med ditt poolköp.


Kontakta den butiken där du köpt poolen, spabadet eller den produkten det gäller. Butiken använder ett webbbaserat verktyg för att lägga in ditt service ärende eller reklamation.

Under förutsättning att beställaren följer monterings- och skötselanvisningar äger han reklamationsrätt på eventuella tillverknings- och materialfel i 3 år från leveransdagen enl. konsumentköplagen. För poolliner gäller 5 års reklamationsrätt mot material och tillverkningsfel.

Följdkostnader för transport av vatten etc. ersätts ej. För filtertank från Hayward gäller 5 års reklamationsrätt mot material och tillverkningsfel. Gäller ej ventil, manometer eller packningar. Vid montage av autoriserad ÅF/montör omfattar rätten byte eller reparation av felaktig detalj samt fraktkostnad till köparen. Såvitt inte annat överenskommits svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Merkostnad för montage/demontage av oss ej levererade produkter ersätts ej.

Reklamationsrätten omfattar ej normala förslitningsdetaljer såsom axeltätningar, packningar, glödlampor m m. Ej heller för skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker. Ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. För eventuella följdskador ansvaras ej, inte heller för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse. För kostnader som drabbar leverantören genom oberättigat reklamationsanspråk debiteras köparen.

För poolstommar (exkl. inbyggnadsdetaljer) gäller en utökad reklamationsrätt i 20 år. Den gäller under förutsättning att poolen är byggd enligt våra instruktioner och underskriven garantiregistrering skickats in till Folkpool AB Järna. Rätten avser ny leverans av defekt material, ej arbetskostnader.

Manualer, ritningar, instruktioner och andra dokument hittar du under varje enskild produkt.

Produkter kommer du åt via menyalternativet Produkter, men du kan också använda sökfunktionen högst upp till höger för att söka fram exakt den produkter du letar efter.

Behöver du mer information kontakta gärna din närmaste folkpoolbutik.

Beställ katalog

Beställ, bläddra i eller ladda ner vår poolkatalog, spabadskatalog och tillbe...

Åtgärder i butik

På Folkpool har vi öppet i våra butiker men med anledning av Covid-19 kan lok...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...