Reningsverk

MEKANISK RENING

Filtrera bort skräp och partiklar

UV-C rening poolrening
Saltklorinator flytande klorfördelare poolrening
Klorautomater poolrening
Folkpool polyesterfiter reningsverk

Reningsverk med polyesterfilter består av pump och filter. Till vänster om filtertanken en filterpatron.

Styr- och doseringsutrustning

Ett system med automatisk styrning av klordosering ska se till att rätt klor- och pH-värde upprätthålls.

Hjälpte informationen på sida dig?