Tips och råd för poolägare

Snabbguide för villapool

15-100 m³

Testa vattnet

Testa klor och pH-värde varje vecka. Teststrips kan vara svåra att läsa av och ger en grövre avläsning. Ett fotometriskt testinstrument typ PoolLab rekommenderas.

Balanserat vatten

Balanserat vatten med rätt pH-värde är en förutsättning för att klorets desinfektionseffekt ska fungera. Rätt alkalinitet är en förutsättning för att pH-värdet ska hålla sig stabilt.

Dosera klor

Dosera klor kontinuerligt så att en halt på 1-3 ppm hålls.Vanligast är Långverkansklor som är stora 200 g puckar. Dosera 1-2 st per vecka för en normal villapool på 30-40 m3, beroende på temperatur, antal badande mm.

Kontrollmät och anpassa dosering efter ditt behov. Håll koll på halten cyanursyra, blir den för hög tappar kloret effekt. Växla med Aktionchock som inte innehåller cyanursyra och är perfekt för snabb extra desinficering vid ökad badbelastning.

Gör så här:

Rätt pH-värde och klorhalt:

 • pH-värde 7,2-7,6
  Kontrollmät varje vecka och justera vid behov.
 • Klorvärde 1-3 ppm
  Kontrollmät varje vecka. Anpassa doseringen efter ditt behov för att hålla rätt halt.

Håll poolen ren:

 • Bottensug poolen varje vecka.
  Tvätta bort smutslinjen.
 • Backspola sandfilter.
  Kontrollera korg i bräddavlopp och pump, töm vid behov.

Saltklorinator och UV-C rening

Om du har en saltklorinator produceras underklorsyra (fritt klor) av saltvatten. Kontrollera salthalt vid vårstart. Därefter gäller det att hålla koll på klorhalten.

Mät klorhalten och anpassa produktionen efter behov. Sträva efter att ligga på ca 1 ppm fritt klor. Om du inte mäter kontinuerligt och anpassar inställningen är det lätt att överproducera vilket bleker linern. UV-C rening eliminerar bakterier med UV-ljus. En mindre mängd klor krävs för korrekt desinficering.

Vinterstängning

Fortsätt att hålla koll på klor och pH-värde när badsäsongen tagit slut. Det är viktigt att ni stänger poolen med rätt värden. Surt vatten (lågt pH) och/eller hög klorhalt under vintervilan är skadligt för material i poolen och bleker linern. Läs mer om vinterstängning

Våröppning

Gå igenom och återställ den utrustning som är vinteranpassad. Enkelt uttryckt tar du vinterstängningen i omvänd ordning.
Läs mer om våröppning.

Håll poolen ren

Låt reningsverket arbeta dygnet runt. För att spara energi kan du använda varvtalsstryrning. Det ger även andra fördelar. Backspola sandfiltret var 7:e- 14:e dag.

Städa poolen varje vecka med bottensugning. Med en automatisk
robot blir det enkelt. Tvätta vattenlinjen regelbundet så att inte smuts får sitta kvar och gro in i materialet.

Kontrollera korgen i bräddavloppet och pumpen och töm vid behov så att det inte blir stopp i flödet.

Algangrepp

Om du har fått algangrepp i poolen så gäller det att chockklorera. Algdräpare kan användas men under badsäsong är det bättre och går snabbare att göra en ordentlig chockklorering enligt nedan.

Algdräpare är långtidsverkande och allra bäst vid vinterkonservering. Läs mer om Algangrepp.

Hjälpte informationen på sida dig?