Vad kostar det att bygga pool Gör din poolbudget

Är du självbyggare eller vill du ha en färdig­byggd pool? Priset varierar beroende på omfattning och vilka komponenter som ingår i ett poolpaket.

En enklare pool som monteras ovan jord och som du bygger helt själv kostar från 50 000 kronor och uppåt. Vill du istället ha en markpool som är nedgrävd så ligger själva poolpaketet på från ca 100 000 kronor och uppåt. Till det tillkommer poolmiljön runt poolen, beroende på vad du vill ha.

Innan du bestämmer dig över vad du behöver, kanske du vill undersöka vilka alternativ som är möjliga på din tomt. En erfaren poolsäljare kan ofta ge förslag på en helhetslösning för poolmiljön och därför tillkommer ingen projekteringskostnad.

Vill du ha en mer omfattande planering med skisser eller ritningar av en trädgårdsarkitekt uppstår en extra kostnad. Ta då kontakt med flera arkitekter för att få det mest kostnadseffektivaste alternativet.

Skrivbar poolbudget

Poolpaket med paketpriser

Tänk på att priset på byggd och klar pool oftast blir drygt det dubbla mot vad ett poolpaket kostar.

Med hjälp av en paketprislista eller en offert från återförsäljaren får du fram ett helhetspris på vad själva materialet till poolen kostar och minimerar risken för oförutsedda kostnader. Oftast har återförsäljare olika paketlösningar med olika utrustningsnivåer.

Ett standardpaket från Folkpool till exempel innehåller allt som behövs för att få ihop en komplett pool inklusive säkerhetsöverdrag och poolvärmepump. Det enda som tillkommer är kostnad för markarbete, elektriker och byggnation. Kolla därför igenom alla paketalternativ som finns hos återförsäljaren, kanske hittar du något som passar just dig.

Övriga kostnader i din poolbudget

Rördragningen för poolen och reningsverket är pool­montören specialist på.

Även självbyggare klarar det med våra utförliga instruktioner men om till exempel värmeväxlare har valts så krävs en auktoriserad VVS-installatör för att göra anslutning till befintligt värmesystem. Tänk då på att inkludera dessa kostnader i din poolbudget redan i planeringen.

Oftast behövs inte byggnadslov för pool såvida inte avstånd till tomtgräns är kort och höjder på tomten ändras. Om man bor inom stadsplanerat område behövs oftast marklov.

Kontakta din kommun, kravet varierar från kommun till kommun och priset på eventuellt bygglov likaså. Din återförsäljare vet vad som gäller på orten där du bor.

Om du har kommunalt vatten och vill fylla på poolen är vattenpriset per kubikmeter givet. När tankbil krävs blir det dyrare men det är i princip en engångskostnad eftersom en markpool från Folkpool inte behöver tömmas på vatten vid vinterstängning.

En poolcentral som följer med anslutningspaketet underlättar installationen. Sedan kan flera andra faktorer påverka priset, så som val av värmesystem och antal poollampor.

Om givna förutsättningar lämnats vid förfrågan ska du få ett fast pris för installation och material. Återförsäljaren kan rekommendera elektriker som är vana vid poolinstallationer.

Prova dig fram i Folkpool poolbyggare för att se vad kostnaden när du väljer all de olika komponenter du vill ha. Kom ihåg att återförsäljaren kan ha speciella kampanjer under året.

Kostnader kring gräva en pool

Hur mycket det kostar att gräva en pool beror på flera faktorer.

En markentreprenör tar hand om schaktningen och ordnar dränering samt anskaffning av fyllnadsmaterial, krossad singel och stenmjöl för poolbotten.

Även dräneringsrör och geotextil brukar markentreprenören leverera. Kostnad för etablering av grävmaskin beror på avstånd och transport.

Andra faktorer som påverkar priset är om massorna bort­forslas eller om man kan planera ut dem på tomten. Det är sällan sprängning krävs men om det uppstår behov kan återförsäljaren oftast rekommendera sprängare.

Om du väljer pool som ska monteras på gjuten bottenplatta så erbjuder oftast markentreprenören den tjänsten eller separat fackman i samråd med markentreprenören.

För att få poolmiljön komplett behövs marksten eller trall runt poolen. Ibland kan återförsäljaren eller poolmontören erbjuda detta, om du inte vill göra det själv, eller så har de hantverkare att rekommendera.

Om trädäck eller marksten ska läggas är det lämpligt att markentreprenören förbereder markytan och levererar grus och sand.

Att bygga pool är en stor investering som man ska leva med länge. Många kan känna osäkerhet vid att bygga pool, men så ska man inte behöva tänka.

Använd gärna vårt underlag för poolbudget Pdf, 42 kB. så får du med alla poster som ingår och får en bättre kolla från början. Ta även kontakt med en auktoriserad poolbutik för att diskutera just ditt poolprojekt.

Hjälpte informationen på sida dig?