Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker. Läs mer om service tjänsterna och skicka förfrågan.

Vårt serviceerbjudande:
Fasta servicepriser inklusive framkörning, 1 timme arbete samt servicebil ingår inom 30 km från butik. Lokala avvikelser kan förekomma. De fasta priserna gäller vid köp av ny produkt hos Folkpool samt att nedanstående villkor uppfylls. Priset för produkten tillkommer på servicepriset.
Se separata villkor.

 

Tjänster pool

 

 

Gäller utbyte av befintlig poolvärmepump.

Den nya värmepumpen placeras på samma plats som den befintliga. Befintligt fundament där pumpen placeras måste vara av god kvalitet och tillräckligt stort.

Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.

Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Du som kund ansvarar själv för att den nya poolvärmepumpen är rätt dimensionerad och passar till poolen. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.

Transportväg in till plats för den nya poolvärmepumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Fungerande by-pass måste finnas, annars tillkommer kostnad för detta.

 

Gäller utbyte av befintlig poolpump – för cirkulation.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för den befintliga pumpen och där installation av den nya ska göras.

Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter i rätt dimension 50 mm/1½” ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.

Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.

Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.

Transportväg in till plats för den nya pumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.

 

 

Gäller installation av saltklorinator Softclean 50 eller Zodiac Ei2 på befintlig poolanläggning.

Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.

Transportväg in till plats för saltklorinatorn samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet där saltklorinatorn ska monteras.

Poolens komponenter, inbyggnads­armaturer mm ska vara anpassade för saltvatten.

Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Plats för montage måste finnas i teknikutrymmet, kontakta butik för mer information.

Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.

Poolsalt för att kunna driftsätta saltklorinatorn och kostnad för detta tillkommer.

Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.

 

Påfyllnad av vatten ombesörjs alltid av kund före våröppning.

Vinteröverdrag tas bort. För vinterplåtar tillkommer 1 500 kr (2 personer bokas). Avlämnas på av kunden anvisad plats i närhet till poolen.

Vattenprov utförs och klor samt PH justeras vid behov. Detta görs direkt i samband med våröppningen och driftsättning av poolen.

Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Poolvärmepumpen med by-pass kopplas samman med cirkulationssystemet.

Rengöring av poolbotten. Poolpump och filter kopplas samman.

Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.

Saltklorinator återansluts.

Demontering av vinterpluggar.

Eventuell Jet-Stream kopplas in samt driftsätts förutsatt att de står på befintlig plats.

Transportväg in till plats för teknikrum ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.

Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.

Poolen driftsätts samt kontroll av eventuella läckor utförs.

 


Tydlig information ska ges av dig som kund om vart poolvatten ska pumpas ut vid sänkning av vattennivån. Dosering av algdräpare ingår.

Kund ska ha tillsett att poolvattnet håller pH 7,2-7,6 samt klorhalt under 3 ppm innan poolen kan vinterstängas. Vattentest sker på plats. Vid felaktiga värden måste vattnet justeras innan stängning kan genomföras.

Eventuell Jet-stream vinterstängs enligt anvisningar (vinterpluggar tillhandahålles av kund). Ett krav är dock att den ska vara lätt tillgänglig med separat strömbrytare.

Botten ska vara rengjord. Vinterpluggar monteras (pluggar tillhandahålles av kund).

Poolvärmepumpen med by-pass kopplas ur samt dräneras på befintlig plats.

Transportväg in till plats för teknikrum ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Om saltklorinator finns stängs av och cellen dräneras på vatten.

Vinteröverdrag (om sådant finnes) monteras dit. För läggning av befintliga vinterplåtar tillkommer 1 500 kr (2 personer bokas).

Poolpump och filter kopplas isär och dräneras, gäller utrymmen där ingen extra värme finns, annars kan vattnet behållas i systemet.

Befintligt överdrag kan bäras bort till anvisad plats enbart om det bokats för läggning av vinterplåtar

Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.

Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.

Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.

Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.Gäller utbyte av sand/glas i befintligt sandfilter köpt av Folkpool.

Fast pris gäller byte av max 50 kg sand. Kostnad för sand tillkommer.

Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Kostnad för eventuell förändring av rördragning och material till detta tillkommer.

Fungerande avstängningsventil till inkommande och utgående poolvatten måste finnas.

Tydlig information ska ges av dig som kund om vart eventuellt poolvatten ska pumpas ut.

Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.

Fritt utrymme runt om sandfiltret.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.

Transportväg in till plats för sandfiltret ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

 

Tjänster spabad

 


Gäller serviceutbyte av original jet/cirkulationspump på Spabad köpt av Folkpool. Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.

Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.

Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.

Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.

Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.

Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.

Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.

Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

(Kostnad för produkten tillkommer). Följdfel ingår ejGäller serviceutbyte av original ozonator/UV-C lampa på Spabad köpt av Folkpool. Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.

Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.

Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.

Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.

Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.

Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.

Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.

Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

(Kostnad för produkten tillkommer)Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för då spabadet ska tömmas på vatten.

Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt.

Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut.

Vattenslang + tillgång till vattenutkast med vatten ska vara framdraget till spabadet. Vatten ingår ej.

Rörrengörning, filtertvätt samt kemikalier för att justera vattnet efter påfyllnad ingår.

Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.

Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

Övriga tjänster

 

Här kan du fylla i din förfrågan vad du vill ha hjälp med utöver våra fast prissatta tjänster.

Klicka på skicka förfrågan och välj bland följande kategorier:

Vad handlar ditt serviceärende om? Liner
Poolöverdrag/ tak
Cirkulation/ rening
UV-C renare/ saltklorinator
Renovering
Trappa
Värme
Lampor
Övrigt

Hjälpte informationen på sida dig?

Poolsupport

Har du frågor kring din pool eller undrar över vad som krävs för att köpa och...

Spasupport

Har du frågor kring ditt spabad eller undrar över vad som krävs för att köpa...

Din närmaste butik

Välkommen till Sveriges största pool- och spabutikskedja, våra folkpoolbutike...