SERVICE VIA BUTIK

Servicetjänster

Folkpool servicebil servicetjänster

SERVICETJÄNSTER

Servicetjänster för pool

 • Påfyllnad av vatten ombesörjs alltid av kund före våröppning.
 • Vinteröverdrag tas bort. För vinterplåtar tillkommer 1 500 kr (2 personer bokas). Avlämnas på av kunden anvisad plats i närhet till poolen.
 • Vattenprov utförs och klor samt PH justeras vid behov. Detta görs direkt i samband med våröppningen och driftsättning av poolen.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Poolvärmepumpen med by-pass kopplas samman med cirkulationssystemet.
 • Rengöring av poolbotten. Poolpump och filter kopplas samman.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.
 • Saltklorinator återansluts.
 • Demontering av vinterpluggar.
 • Eventuell Jet-Stream kopplas in samt driftsätts förutsatt att de står på befintlig plats.
 • Transportväg in till plats för teknikrum ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
 • Poolen driftsätts samt kontroll av eventuella läckor utförs.

 • Gäller utbyte av befintlig poolvärmepump.
 • Den nya värmepumpen placeras på samma plats som den befintliga.
 • Befintligt fundament där pumpen placeras måste vara av god kvalitet och tillräckligt stort.
 • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Du som kund ansvarar själv för att den nya poolvärmepumpen är rätt dimensionerad och passar till poolen. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.
 • Kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.
 • Transportväg in till plats för den nya poolvärmepumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande by-pass måste finnas, annars tillkommer kostnad för detta.

 • Gäller utbyte av befintlig poolpump – för cirkulation.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för den befintliga pumpen och där installation av den nya ska göras.
 • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter i rätt dimension 50 mm/1½” ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.
 • Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Transportväg in till plats för den nya pumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.

 • Gäller installation av saltklorinator Softclean 50 eller Zodiac Ei2 på befintlig poolanläggning.
 • Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Transportväg in till plats för saltklorinatorn samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet där saltklorinatorn ska monteras.
 • Poolens komponenter, inbyggnads­armaturer mm ska vara anpassade för saltvatten.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Plats för montage måste finnas i teknikutrymmet, kontakta butik för mer information.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
 • Poolsalt för att kunna driftsätta saltklorinatorn och kostnad för detta tillkommer.
 • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.

 • Gäller utbyte av sand/glas i befintligt sandfilter köpt av Folkpool.
 • Fast pris gäller byte av max 50 kg sand. Kostnad för sand tillkommer.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Kostnad för eventuell förändring av rördragning och material till detta tillkommer.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande och utgående poolvatten måste finnas.
 • Tydlig information ska ges av dig som kund om vart eventuellt poolvatten ska pumpas ut.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.
 • Fritt utrymme runt om sandfiltret.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.
 • Transportväg in till plats för sandfiltret ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

 • Tömning strax under bräddavlopp/inlopp ingår (om det erfordras). Tydlig information ska ges av dig som kund om vart poolvatten ska pumpas ut, max 20 m från poolen.
 • Dosering av algdräpare ingår.
 • Kund ska ha tillsett att poolvattnet håller pH 7,2-7,6 samt klorhalt under 3 ppm innan poolen kan vinterstängas. Vattentest sker på plats. Vid felaktiga värden måste vattnet justeras innan stängning kan genomföras.
 • Eventuell Jet-stream vinterstängs enligt anvisningar (vinterpluggar tillhandahålles av kund). Ett krav är dock att den ska vara lätt tillgänglig med separat strömbrytare.
 • Botten ska vara rengjord av kund inför stängningen. Vinterpluggar monteras (om det erfordras) vinterpluggar tillhandahålles av kund.
 • Poolvärmepumpen med by-pass kopplas ur samt dräneras på befintlig plats.
 • Transportväg in till plats för teknikrum ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Om saltklorinator finns stängs av och cellen dräneras på vatten.
 • Vinteröverdrag (om sådant finnes) monteras dit. För läggning av befintliga vinterplåtar tillkommer 1 500 kr (2 personer bokas).
 • Poolpump och filter kopplas isär och dräneras, gäller utrymmen där ingen extra värme finns, annars kan vattnet behållas i systemet.
 • Befintligt överdrag kan bäras bort till anvisad plats enbart om det bokats för läggning av vinterplåtar
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

SERVICETJÄNSTER

Servicetjänster för spabad

 • Gäller serviceutbyte av original jet/cirkulationspump på Spabad köpt av Folkpool.
 • Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter).
 • Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.
 • Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.
 • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.
 • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.
 • Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Kostnad för produkten tillkommer. Följdfel ingår ej

 • Gäller serviceutbyte av original ozonator/UV-C lampa på Spabad köpt av Folkpool.
 • Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Kostnad för Ozonator/UVrenare ingår ej.
 • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.
 • Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.
 • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.
 • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.
 • Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Kostnad för produkten tillkommer

 • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter).
 • Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för då spabadet ska tömmas på vatten.
 • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt, om så erfordras.
 • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, max 20 m från spabad.
 • Vattenslang + tillgång till vattenutkast med vatten ska vara framdraget till spabadet. Vatten ingår ej.
 • Rörrengörning, filtertvätt samt kemikalier för att justera vattnet efter påfyllnad ingår.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

SERVICETJÄNSTER

Övriga tjänster


Klicka på skicka förfrågan och välj bland följande kategorier. Pris ges på varje förfråga.

 • Vad handlar ditt serviceärende om? Liner
 • Poolöverdrag/ tak
 • Cirkulation/ rening
 • UV-C renare/ saltklorinator
 • Renovering
 • Trappa
 • Värme
 • Lampor
 • Övrigt

Hjälpte informationen på sida dig?