SERVICE VIA BUTIK

Servicetjänster

Folkpool servicebil servicetjänster

SERVICETJÄNSTER

Servicetjänster för pool


Har du köpt ett hus med pool, ska sälja ditt hus eller är osäker och vill veta status på din poolanläggning? Då är servicetjänsten pooldiagnos något för dig.

Vid en pooldiagnos går vi igenom alla viktiga delar i poolanläggningen och ger förslag på eventuella åtgärder. Vid slutet av genomgången får du ett komplett protokoll med kommentarer och förslag.

Villkor:

 • Fungerande avstängning till poolvattnet i utrymmet där kontrollen ska göras eller i närliggande utrymme.
 • Vattenutkast med inkopplad vattenslang som är framdragen till pool.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen eller i närliggande tillgängligt utrymme.
 • Vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs.
 • Platsen för servicearbetet ligger max 30km från din lokala Folkpoolbutik. Vid avstånd utöver detta tillkommer tim- och milkostnad.
 • Om nödvändiga förberedelser inte är gjorda av kunden enligt ovan, kan det debiteras tid för extra arbete samt eventuellt behov för
  ombokning.
 • Gångväg in till plats för teknikrum ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i teknikutrymmet.
 • Poolstomme och dolda kopplingar/anslutningar kan ej kontrolleras och ingår därför ej i pooldiagnosen.


En våröppning av pool innebär att du går igenom och återställer den utrustning som är vinteranpassad.

Passa på att boka våröppning och vinterstängning samtidigt och få rabatt på nästkommande vinterstängning. Klicka på skicka förfrågan och

Villkor:

 • Påfyllnad av vatten ombesörjs alltid av kund före våröppning.
 • Vinteröverdrag tas bort. För vinterplåtar tillkommer 1 500 kr (2 personer bokas). Avlämnas på av kunden anvisad plats i närhet till poolen.
 • Vattenprov utförs och klor samt PH justeras vid behov. Detta görs direkt i samband med våröppningen och driftsättning av poolen.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Poolvärmepumpen med by-pass kopplas samman med cirkulationssystemet.
 • Rengöring av poolbotten. Poolpump och filter kopplas samman.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.
 • Saltklorinator återansluts.
 • Demontering av vinterpluggar.
 • Eventuell Jet-Stream kopplas in samt driftsätts förutsatt att de står på befintlig plats.
 • Transportväg in till plats för teknikrum ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
 • Poolen driftsätts samt kontroll av eventuella läckor utförs.


Med högeffektiva inverter­värmepumpar kan du hålla behaglig värme till låg kostnad.

Servicetjänsten gäller för byte av poolvärmepump.

Villkor:

 • Gäller utbyte av befintlig poolvärmepump.
 • Den nya värmepumpen placeras på samma plats som den befintliga.
 • Befintligt fundament där pumpen placeras måste vara av god kvalitet och tillräckligt stort.
 • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Du som kund ansvarar själv för att den nya poolvärmepumpen är rätt dimensionerad och passar till poolen. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.
 • Kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.
 • Transportväg in till plats för den nya poolvärmepumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande by-pass måste finnas, annars tillkommer kostnad för detta.


Poolpumpen suger vattnet från bräddavloppet och trycker det vidare i systemet, genom reningsverket, uppvärmningen, desinficeringen och tillbaka ut i poolen igen.

Servicetjänster gäller vid utbyte av befintlig poolpump.

Villkor:

 • Gäller utbyte av befintlig poolpump – för cirkulation.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för den befintliga pumpen och där installation av den nya ska göras.
 • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter i rätt dimension 50 mm/1½” ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.
 • Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Transportväg in till plats för den nya pumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.


En saltklorinator ger mycket effektivt desinficering, så att du får ett rent hygiensikt vatten i din pool.

Servicetjänster gäller vid installation eller byte av saltklorinator.

Villkor:

 • Gäller installation av saltklorinator Softclean 50 eller Zodiac Ei2 på befintlig poolanläggning.
 • Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Transportväg in till plats för saltklorinatorn samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet där saltklorinatorn ska monteras.
 • Poolens komponenter, inbyggnads­armaturer mm ska vara anpassade för saltvatten.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Plats för montage måste finnas i teknikutrymmet, kontakta butik för mer information.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
 • Poolsalt för att kunna driftsätta saltklorinatorn och kostnad för detta tillkommer.
 • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.


Filtret renar vattnet och fångar upp alla småpartiklar som inte fastnar i bräddavloppets sil. Sandfiltret renas genom backspolning och smuts­partiklarna spolas då ut i avloppet.

Servicetjänster gäller utbyte av sand/filterglas i befintligt sandfilter köpt av Folkpool.

Villkor:

 • Gäller utbyte av sand/glas i befintligt sandfilter köpt av Folkpool.
 • Fast pris gäller byte av max 50 kg sand. Kostnad för sand tillkommer.
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Kostnad för eventuell förändring av rördragning och material till detta tillkommer.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande och utgående poolvatten måste finnas.
 • Tydlig information ska ges av dig som kund om vart eventuellt poolvatten ska pumpas ut.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.
 • Fritt utrymme runt om sandfiltret.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.
 • Transportväg in till plats för sandfiltret ska vara lättillgänglig och fri från hinder.


När badsäsongen är slut och värmen stängts av så ska reningsverket fortsätta arbeta och klorhalten bibehållas i poolen tills pooltemperaturen sjunker under +10°C.

Passa på att boka vinterstängning och våröppning samtidigt och få rabatt på nästkommande vårstart.

Villkor:

 • Tömning strax under bräddavlopp/inlopp ingår (om det erfordras). Tydlig information ska ges av dig som kund om vart poolvatten ska pumpas ut, max 20 m från poolen.
 • Dosering av algdräpare ingår.
 • Kund ska ha tillsett att poolvattnet håller pH 7,2-7,6 samt klorhalt under 3 ppm innan poolen kan vinterstängas. Vattentest sker på plats. Vid felaktiga värden måste vattnet justeras innan stängning kan genomföras.
 • Eventuell Jet-stream vinterstängs enligt anvisningar (vinterpluggar tillhandahålles av kund). Ett krav är dock att den ska vara lätt tillgänglig med separat strömbrytare.
 • Botten ska vara rengjord av kund inför stängningen. Vinterpluggar monteras (om det erfordras) vinterpluggar tillhandahålles av kund.
 • Poolvärmepumpen med by-pass kopplas ur samt dräneras på befintlig plats.
 • Transportväg in till plats för teknikrum ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Om saltklorinator finns stängs av och cellen dräneras på vatten.
 • Vinteröverdrag (om sådant finnes) monteras dit. För läggning av befintliga vinterplåtar tillkommer 1 500 kr (2 personer bokas).
 • Poolpump och filter kopplas isär och dräneras, gäller utrymmen där ingen extra värme finns, annars kan vattnet behållas i systemet.
 • Befintligt överdrag kan bäras bort till anvisad plats enbart om det bokats för läggning av vinterplåtar
 • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för sandfiltret.
 • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från pool.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

SERVICETJÄNSTER

Servicetjänster för spabad


Servicetjänster gäller för byte eller installation av original jet/cirkulationspump på spabadet köpt från Folkpool.

Villkor:

 • Gäller serviceutbyte av original jet/cirkulationspump på Spabad köpt av Folkpool.
 • Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter).
 • Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.
 • Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.
 • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.
 • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.
 • Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Kostnad för produkten tillkommer. Följdfel ingår ej


Ozon är en väldigt kraftig oxidant som vid kontakt dödar bakterier.

Ozon är därför ett mycket bra hjälpmedel för att hålla ditt vatten i gott skick. Servicetjänster gäller serviceutbyte av original ozonator/UV-C lampa på Spabad köpt av Folkpool.

Villkor:

 • Gäller serviceutbyte av original ozonator/UV-C lampa på Spabad köpt av Folkpool.
 • Omdragning av rör eller andra befintliga komponenter ingår ej.
 • Kostnad för Ozonator/UVrenare ingår ej.
 • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter). Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt vid service.
 • Badet ska vara försett med avstängningsventiler (slice valve) för in- respektive utgående vatten.
 • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, om det behövs.
 • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för om spabadet behöver tömmas på vatten.
 • Om badet behöver tömmas på vatten ansvarar du som kund för påfyllnad.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
 • Kostnad för produkten tillkommer


Servicetjänsten vattenbyte i spabadet genomförs inklusive rörrengöring och filtertvätt.

Villkor:

 • Spabadet ska stå på mark med serviceluckan lätt åtkomlig (den sida där kontrollpanelen sitter).
 • Vägen till spabadet ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd för trall/stenläggning med mera ansvarar du som kund för då spabadet ska tömmas på vatten.
 • Du som kund ansvarar för att frilägga nedsänkt/inbyggt spabad så att hela badet är åtkomligt, om så erfordras.
 • Tydlig information ska ges av kund om vart det befintliga spavattnet ska pumpas ut, max 20 m från spabad.
 • Vattenslang + tillgång till vattenutkast med vatten ska vara framdraget till spabadet. Vatten ingår ej.
 • Rörrengörning, filtertvätt samt kemikalier för att justera vattnet efter påfyllnad ingår.
 • Tillgång till 230V eluttag max 20m från spabad.
 • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.

SERVICETJÄNSTER

Övriga tjänster


Klicka på skicka förfrågan och välj bland följande kategorier. Pris ges på varje förfråga.

 • Vad handlar ditt serviceärende om? Liner
 • Poolöverdrag/ tak
 • Cirkulation/ rening
 • UV-C renare/ saltklorinator
 • Renovering
 • Trappa
 • Värme
 • Lampor
 • Övrigt

Hjälpte informationen på sida dig?