HÅLLBARA LÖSNINGAR

Välisolerade energismarta poolen

För att kunna erbjuda dig ett energismart koncept och ett bättre val för miljön, har vi genomfört en energiberäkning av isoleringsvärdet på olika poolstommar.

Tack vare utfallet från denna energiberäkning har vi skapat ett energismart poolpaket med Dura poolstomme och energismarta tillbehör. Helt enkelt en hållbar lösning till just din pool.

Thermopool Durapoolstomme

För att uppfylla kriteriet energismart och ett bättre val för miljön anser vi att en pool måste vara välisolerad. Ett isoleringsvärde (U-värde) på olika poolstommars väggar ger dig en möjlighet att välja den mest energismarta poolstommen.

I vår energiberäkningen fick inte helt överraskande Thermopool det bästa värdet. Även trä­konstruktionen med 12 mm plywood + 5 mm cellplast får bra värden. Vi har därför valt Thermopool Dura poolstomme som grund till den energismarta poolpaketet.

poolstomme

Poolpaket Energismart pool