Välisolerade poolkonstruktioner Energismart och bättre val för miljön

Starkt isoleringsvärde

Energismart bättre val för miljön

Folkpool arbetar med koncepten energi­smart och ett bättre val för miljön - allt för att du ska ha enklare att välja hållbara lösningar till din pool.

För att uppfylla kriteriet energismart och bättre val för miljön anser vi att en pool måste vara välisolerad.

Vi har därför låtit göra en energi­beräkning för att få fram ett isolerings­värde (U-värde) på olika poolstommars väggar och fått fram vilken poolstomme som är bästa energi- och miljövalet.

 

Välisolerad pool energismart

Energiberäkning

Poolstommen som ger dig ett starkt isoleringsvärde.

Enkelt förklarat vad ett isoleringsvärde, U-värde, betyder är att ett lågt värde är bättre än ett högt, omräknat betyder värdet hur många Watt per kvadratmeter det behövs för att upprätthålla en konstant temperatur i poolen.

Förutsättningarna i energiberäkningen är att det är en grad kallare på poolens utsida än insida d.v.s. om det är 10 graders skillnad skall värdet multipliceras med 10.

Vi har inte räknat på värmeutstrålning ut från poolens botten eller värmeförluster uppåt men helt uppenbart är att värmeförluster uppåt påverkar energiåtgången mer än någon annan faktor. För optimal energibesparing rekommenderar vi ett pooltak.

Utfallet från beräkningen påvisar att isoleringsvärdet varierar stort mellan olika stommar. Inte helt överraskande får Thermopool det bästa värdet men även träkonstruktionen med 12 mm plywood + 5 mm cellplast får bra värden.

Poolstommen av 1,5 mm varmförzinkad plåt får däremot värden som gör att vi inte kan kategorisera dem under bra energi- och miljöval.

 


Skriv tabellbeskrivning här

Resultat från mätningen:

U-värde

Thermopool

0,33W/m²K

Träpool Quadra, Octo och Garden

2,5 W/m²K

Plåtpool Superzink

5,8 W/m²K

poolstomme thermopool dura quadra