SLS Svenska livräddningssällskapet

SAMARBETE FÖR ÖKAD SIMKUNNIGHET

För glädjefullt och tryggt ägande av pool

Vi främjar säkerhet i- och runt pooler och spabad tillsammans med Svenska livräddningssällskapet.

Mål och syfte är att öka simkunnigheten och medvetenheten runt de produkter Folkpool arbetar med, allt för att du som kund ska få ett så glädjefullt och tryggt ägande som möjligt.

En pool i trädgården där barnen kan busa och leka ger dem en fantastisk vattenvana. Ofta lär sig barn med tillgång till pool hemma att simma redan när de är små. Vattenlek är glädje och frihet, det är motoriskt viktig träning och grunden till den livsviktiga kunskapen att kunna simma.

För varje poolägare är allt det positiva lika självklart som att poolen också är förknippad med ett stort och viktigt ansvar. För att dela med sig av all tänkbar fakta kring poolsäkerhet har Folkpool, som Sveriges största poolleverantör, ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet.

Tillsammans ger vi poolägare enkla råd att följa så att poolen förblir en härlig källa till samvaro, träning och relax för stora och små.

sls logga
Bada säkert Folkpool