» Så här borstar du av ditt pooltak

Kom ihåg ditt pooltak i vinter

Hur du borstar av ditt pooltak.

Vintern är i antågande och här kommer några enkla tips för att slippa onödiga och kostsamma snöskador på ditt pooltak.

Pooltak är inte konstruerade för att klara de snölaster som kan förekomma på våra breddgrader, de ska skjutas ihop och stagas upp.

Om du ändå väljer att låta pooltaket täcka poolen över vintern så måste det hållas fritt från snö. Garanti och försäkring gäller inte om taket skadas pga snölaster.

Folkpool pooltak är konstruerade för att klara en last på 45 kg/m2. Ett snölager på 10 cm snö kan i värsta fall ha en vikt upp till 60kg/m2. Därför ska snö som har samlats på taket avlägsnas.

Använd en mjuk sopborste för att borsta bort snön, piassavakvasten är för hård och kommer repa takets plast. För att inte snedbelasta taket när snön sopas bort rekommenderar vi att man delar in en taksektion i åtta delar och sopar bort snön från delarna och växelvis.

Om du reser bort är det viktigt att ta hjälp av någon som kan hjälpa till med detta för att undvika tråkiga skador som inte omfattas av garantier.

Folkpool pooltak skotta ditt pooltak