Slang, kopplingar & ventiler


Välj rätt slang, rör och kopplingar
I marken är det polyetenrör (PEL-slang) som gäller. Den har
bästa möjliga livslängd och är i princip fryssäker. Flexibel
PVC- slang är en kraftig armerad slang som lämpar sig bäst för
maskinrumsinstallationer. Den bör inte grävas ner i mark, då
den är fryskänslig och blir spröd. Fördelen med den flexibla
slangen är att man reducerar antal 90°-kopplingar i systemet
för ett bättre flöde samt att man får ett mer flexibelt system
vid service.
Kopplingar
Vi använder endast kraftiga klämkopplingar i våra anslutnings
paket. De är enkla att installera, mycket starka och klarar ett
tryck på upp till 16 kg vilket är flera gånger högre än vad
systemet kräver. Andra fördelar med klämkopplingar jämfört
med PVC för limning är att man slipper farliga limångor vid
installation samt att man kan dela på och dra om en klämkoppling
vid behov. En limkoppling som blir fel måste sågas bort och
kasseras. Tack vare att vi köper in mycket stora mängder av
klämkopplingar kan vi hålla låga priser på dem.

Beställ katalog

Fyll i dina adressuppgifter så skickar vi kostnadsfritt våra pool- och/eller...

Återförsäljare

Kontakta din närmaste återförsäljare för tips, råd och support.

Solvatten

Idag saknar över en miljard människor tillgång till rent vatten, det vill säg...