folkpool logotype

Cirkulationssystemet

För att hålla bra vattenkvalité i poolen behövs ett rätt dimensionerat cirkulationssystem

Ett komplett cirkulationssystem innehåller många viktiga komponenter: reningsverk (pump, filter, filterglas), slang- och rörkopplingar och en poolcenteral.

Cirkulationspaket och system

I våra cirkulationssystem ingår ett sandfilter som är mycket lättskött och har en låg underhållskostnad.

När filtret behöver rengöras ställer du enkelt om ventilen i backspolningsläge.

Vattnet leds då bakvägen genom filtret och filtermediet spolas effektivt rent från skräp. I våra reningsverk ingår filterglas som standard, filterglaset ger till skillnad mot sand, en högre reningsgrad, effektivare backspolning och en minskad kemikalieåtgång.

I våra cirkulationspaket ingår det olika varianter av poolcentraler (el-central).

Poolcentralens uppgift är att styra pump och värme samt att förenkla uppdraget för elektrikern. I vårt cirkulationssystem ”standard” ingår ingen poolcentral men ett tidur för reglering av cirkulationstiden.

Till poolen behövs ett antal olika rörkopplingar, ventiler och slangar. Det viktigaste är att kopplingar och rörsystem tål klor- och salthaltigt vatten. Rör och rörkopplingar som grävs ner i mark ska även tåla påfrestningar från marken under alla årstider.

I Folkpools cirkulationssystem ingår en rejäl Polyetenslang (PEL) samt klämringskopplingar som är anpassade för att monteras i mark.

Folkpool har valt att leverera klämrings­kopplingar som standard till hela installationen. Det krävs ingen direkt förkunskap för att montera dessa, vilket gör att dom även lämpar sig för självbyggaren.