Artikelnummer: 6001505

FinVision® Nordic Misty Infraröd 4 paneler

Till FinVision® Nordic Misty elvärmd bastu kan du få fyra stycken infraröda värmepaneler installerade i den bakre väggen, som tilläggsutrustning.

De infraröda strålarna värmer kroppen från insidan och hjälper musklerna att slappna av. Den värmer objektet direkt utan att värma kringliggande luft.

Infraröd värme som tilläggsutrustning går inte att installera i efterhand utan måste finnas med i ursprungsbeställningen.

När du väljer infraröd värme till din bastu, ser panelprofilen i bastuns bakre vägg annorlunda ut, och placeringen av LED-belysningen har flyttats från ryggstödet till den övre lavens bakre kant, eftersom det i bastun med infraröd värme inte finns något separat ryggstöd. Den andra LED-ljusremsan finns på samma ställe i båda alternativen, det vill säga i den nedre lavens främre kant.

De infraröda värmarna har placerats under en enhetlig yta utmed bastuns hela bakre vägg, bakom en panelbeklädnad tillverkad med specialprofil.

Vid värmarna i panelen finns galler, som släpper igenom strålningen och ljuset. Mellan värmaren och gallret finns ett säkerhetsavstånd på 20 mm och panelens yta blir aldrig för varm. Gallret i den bakre väggen kan vid behov tas loss vid de infraröda värmarna.

Bastun har en egen styrpanel för ångaggregatet Virta Combi med vilken aggregatets funktioner manövreras och ett separat manöverdon för manövrering av de infraröda värmarna.

Manöverdonen ser likadana ut och de installeras bredvid varandra intill dörren. Strålkällan för infraröd värme rekommenderas för användning i temperaturer om högst 70 grader. Av säkerhetsskäl kopplas strålkällans ström ibland från, då temperaturen i basturummet stiger för högt.

De tre uppvärmningsmetoderna infra, el och ånga kan användas tillsammans eller separat. Vintertid räcker inte enbart effekten av de infraröda värmarna till att värma upp basturummet. Då är det bra att först värma upp bastun till den önskade temperaturen med det elektriska aggregatet (under +70 grader) och koppla på de infraröda värmarna först därefter.

Lagerstatus: Ej i lager

Pris 42 000 kr

Tillbehör

Nyhet!

FinVision® Nordic misty Bastu eluppvärmd (högerdörr)

Färdigbyggd eluppvärmd bastu i högkva...

Pris 230 000 kr
Nyhet!

FinVision® Nordic misty Bastu eluppvärmd (vänsterdörr)

Färdigbyggd eluppvärmd bastu i högkva...

Pris 230 000 kr