Vad gäller för ozonunderhåll?

BRA HJÄLPMEDEL FÖR VATTENVÅRD

Ozon ett bra hjälpmedel

Ozon är en väldigt kraftig oxidant som vid kontakt dödar bakterier. Ozon är därför ett mycket bra hjälpmedel för att hålla ditt vatten i gott skick.

Ozon är en gas bestående av tre stycken syreatomer. Ozonet bilds naturligt i naturen genom att syrepartiklarna i luften binds samman med hjälp av UV ljus eller elektriska urladdningar i atmosfären. Ozonskiktet 10-50 kilometer upp i atmosfären skyddar oss mot solens UV-strålning.

Ozonrening ger en extra desinficering av vattnet. Under filtreringen startar ozongeneratorn och genom ett speciellt jetmunstycke skapas ett undertryck så att ozongasen sugs från ozonatorn och blandas med vattnet som desinficeras.

Ozongasen har kort livslängd i vattnet och neutraliseras till vanligt syre efter en stund. Mängden ozon som blandas i vattnet är i princip ofarligt men en funktion stänger av ozonatorn om jetpumpen startas manuellt.

Ozongenerator har en drifttid på ca. 18 000 beroende på modell, vilket ger 4-5 år beroende på filtreringstid. Vid drift visar ett blå/lila sken att generatorn fortfarande fungerar. När den slocknat skall ozongeneratorn bytas ut.


De flesta spabad från Folkpool har ozonator installerat, förutom spabad från Jacuzzi som istället har en UV-C lampa.

Ozonatorn producerar ozon av syret i luften som blandas in i vattnet. Ozonet bryter ner (oxiderar) föroreningar och bakterier.


När ozonet har reagerat så återgår det till syre. Ozongeneratorn ger dig ett bättre vatten, men räcker inte till som enda desinficering. Om du sköter den löpande desinficeringen med SpaBrom eller SpaKlor och tvättar filterpatroner enligt rekommendation, underhåller ozonatorn vattnet så att det är rent och fräscht tills nästa gång du ska bada. Ozonatorn reducerar även halten bundet klor.


Man kan se små bubblor som kommer ut ur ett litet munstycke i badet, det så kallade ozonmunstycket. Att man ser bubblorna behöver inte innebära att ozonatorn är i drift.

Bubblorna produceras när cirkulationspumpen är i drift. Både UV-ozonatorerna och CD-ozonatorerna avger ett blå-grönt ljus. Detta kan man oftast se genom ett litet fönster på ozonatorn. De flesta system är dock gjorda så att ozonatorn stängs av (släcks) om man aktiverar någon funktion, d.v.s. startar en pump eller lampa med ett tryck på kontrollpanelen. Detta är gjort för att man helst inte ska bada med ozonatorn i drift.


När ni kollar ozonatorn måste filtreringen vara i drift och ingen annan funktion aktiverad. En UV-ozonator tappar effekt efter 2 år med 24 h drift och måste bytas även om den kan fortsätta lysa långt efter detta. En CD-ozonator slocknar när den är slut.


Ozonatorn, UV-lampan eller chippet ska normalt bytas efter 1-5 år beroende på vilket system du har och hur lång filtreringstid du kör. Den händige kan byta detta själv men om du är osäker så rekommenderar vi er att boka in ett byte hos er återförsäljare.

När man byter ozonatorn är det viktigt att även kolla ozonslangen. Om den är brun, kladdig invändigt och börjar bli igensatt ska den samt backventilen bytas ut.

Hjälpte informationen på sida dig?