Vattenbalans

BALANSERAT VATTEN I SPABADET

Viktigaste parametrar för spabad

De viktigaste parametrarna för ett bra balanserat vatten är pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet. Ett bra balanserat vatten håller sig stabilt över tid.

pH-värde spabad (rek. värde: 7,2 - 7,6)

Viktigast är att hålla korrekt pH-värde. Felaktigt pH-värde innebär att kloret tappar verkan, vattnet känns irriterande för hud och ögon samt att material i spabadet tar skada. Justera pH-värdet med preparaten Höj pH och Sänk pH.

Alkalinitet (rek. värde: 80-160 ppm)

Alkaliniteten avgör hur lätt pH värdet kan förändras. Vid för låg alkalinitet så svänger pH-värdet upp och ner.

Vid för hög alkalinitet är det svårt att förändra pH-värdet. Alkaliniteten justeras med Höj Alkalinitet och Sänk Alkalinitet.

Kalkhårdhet (rek. värde 150-400 ppm)

Vid för låg kalkhårdhet (mjukt vatten) blir vattnet aggressivt. Låg kalkhårdhet justeras med Höj Kalk.

Vid hög kalkhårdhet (hårt vatten) så kan vattnet bli ”mjölkigt” och kalk fälls ut om pH-värdet stiger över 7,6. Vid hårt vatten ska Folkpools påfyllningsfilter AntiKalk och preparatet AntiKalkMetall användas för att reducera kalkhårdheten.

spakemi spafilter spabad

Idealvärden för spabadet

Parameter

Ideal

Godkänt

pH-värde spabad

7,2

7,2-7,6

Brom*

2 ppm

2-4 ppm

Fritt klor*

1 ppm

1-3 ppm

Totalt klor*

1 ppm

1-3 ppm

Bundet klor*

0 ppm

max 0,5 ppm

Alkalinitet

120 ppm

80-160 ppm

Kalkhårdhet

200 ppm

150-400 ppm

Cyanursyra

0 ppm

max 50 ppm

*Mät brom- eller klorhalt beroende på vilken metod du använder.

Testa ditt vatten med hjälp av vår nya spakemikalkylator!

kemikalkylatorn för spabad

Få gratis analys, recept och tips

Krångla inte till det i onödan, använd vår unika kemikalkylator - nu med mer tillförlitligt resultat.

Vad ska jag dosera, hur mycket och varför?

  • Kemikalkylator ger dig gratis analys och recept med rekommenderad dosering och förslag på åtgärd.
  • Möjlighet att testa ditt vattnet, noggrant.
  • Välj anpassade kemikalkylatorn för spabad och dina egna uppmätta värden.
  • Kemikalkylatorn kalkylerar resultat i realtid.
  • Du får direkt rekommenderad dosering och recept med förslag på åtgärd.
Testa spakemikalkylatorn här
Hjälpte informationen på sida dig?