Dosering och förvaring

HUR DOSERAR JAG OCH FÖRVARAR KEMIKALIER?

Anpassa dosering efter behov

Tänk på att angiven dosering är ungefärlig. Anpassa doseringen efter behov för att upprätthålla idealvärden.

Dosering av kemikalier

Överdosera inte. För hög klor- och bromhalt skadar material i spabadet.

Dosera pulver och granulat direkt i vattnet med pumpar i gång. Tabletter doseras i korg för bräddavlopp, aldrig direkt i spabadet.

När SpaKlor doseras ska alltid termolocket vara av i minst 15 minuter. Blanda aldrig olika kemikalier utan dosera dem alltid var för sig och låt dem blandas ut innan du doserar nästa.

Folkpools doseringsskopa rymmer 20 ml vilket motsvarar ungefär 20 gram av de flesta spakemikalier. pH och alkalinitet ska doseras i mindre mängd över flera dagar för att få bäst resultat. Dela upp framräknad total mängd i max hälften.

Kontrollmät dagen efter och fortsätt med halva framräknade mängden tills rätt resultat nås. Höj Alkalinitet doseras med pumparna avslagna och tar längre tid att balansera in.

Förvaring av kemikalier

Samtliga spakemikalier och testset ska förvaras barnsäkert.

I koncentrerad form är de flesta vådliga och frätande, akta därför ögon, hud och kläder.

Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för direkt solljus. Sänk pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor.

Information

Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt Kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen. Giftinformationscentralen kan ge råd för hjälp vid tillbud.

Ring 112 för akutärenden eller
08-33 12 31 (månfre 09.00-20.00) om det inte är akut.

Säkerheten främst!

Spabadet ska alltid vara täckt med låsbart termolock när det inte används och får inte lämnas öppet utan uppsikt.

  • Ha alltid uppsikt över badande barn och låt dem aldrig bada själva.
  • Bada aldrig om badet är skadat, exempelvis om galler till utsug är trasigt eller saknas.
  • Säkerheten är ditt ansvar som spaägare.
Hjälpte informationen på sida dig?