Desinficering

SpaBrom (rek. värde: 2-4 ppm)

SpaBrom är långsamlösliga 20 g tabletter som doseras i spabadets filterkorg. De löser upp sig inom 3-6 dagar beroende på spabadets filtercykler. Normalt behövs ungefär 1 tablett per vecka, mera vid mycket bad och mindre vid få bad. Mät regelbundet och sträva efter att hålla 2-4 ppm.

Har du ofta för högt bromvärde skadas termolock och nackkuddar i förtid och om värdet är för lågt får du inte tillräcklig desinficering. Du kan med fördel kombinera med SpaKlor för att snabbt få extra desinficering om behov uppstår. Bromaminer (”bundet brom”) kan lukta unket. Det får du bort med hjälp av att dosera SpaKlor eller SpaChock (aktivt syre).

Tänk på att SpaBrom inte kan kombineras med silverjonisering, till exempel Vision® eller Nature2. Ta av silversmycken innan bad då de missfärgas av SpaBrom.

SpaKlor (rek. värde: 1-3 ppm)

SpaKlor är snabbverkande och effektivt. Finns som granulat och snabblösliga 20 grams tabletter. Dosera SpaKlor efter bad/varje vecka så att en halt på 1-3 ppm upprätthålls.

Dosera ca 5 gram (5 ml) per badande efter bad, eller 1 tablett (20 g) per 3-5 badande, starta pumpen/pumparna och låt termolocket vara av i 15 minuter.

Efter dosering är klorhalten tillfälligt högre en dag. Kontrollmät gärna klorvärdet dagen efter. Doserar du för mycket och klorvärdet ofta är för högt längre tid så kommer det att skada material som lock och nackkuddar mm i badet.

Folkpools preparat Antiklor kan få ner klorhalten omgående om du överdoserat klor. För högt pH-värde reducerar klorets effekt.

Tänk på att SpaKlor (diklor) innebär tätare vattenbyten på grund av att det innehåller cyanursyra som byggs upp efter hand. För hög halt cyanursyra reducerar klorets effekt och du bör byta vatten senast vid 50 ppm halt.

Övriga användbara produkter

AquaKristal All-in one

AquaKristal doseras endast en gång i veckan och gör att du behöver använda mindre mängd SpaKlor eller SpaBrom än vad som normalt krävs. AquaKristal hjälper till att hålla pH och Alkalinitet mer stabilt och gör vattnet mjukare för huden. Den hjälper till att avlägsna biofilm från rörsystemet vilket minskar bakterietillväxt.

SpaKlart klarningsmedel

Ett högeffektivt flytande flockningsmedel som används för att binda ihop små partiklar i vattnet så att de fastnar i filtret. Tvätta rent filtret dagen efter dosering. Använd SpaKlart vid behov eller för löpande underhåll en gång i veckan för klarare vatten.

Fettabsorbator

Är en svamp för feta föroreningar som placeras i spabadet och samlar smuts, fett och oljor från vattenytan. Det vill säga de feta föroreningarna som främst beror på hud- och hårvårds­produkter som kan ge smutskant och orsakar skumbildning i badet.

Skölj rent den från smuts varje vecka. Fettabsorbatorn finns i olika varianter och håller normalt 1-3 månader.

SpaChock (Aktivt Syre)

SpaChock används främst för att frigöra bundet klor (kloraminer) och bundet brom (bromaminer). Det kan man även göra med SpaKlor men eftersom SpaChock är aktivt syre (inte klor) så höjs inte klorvärdet. Det används även som klorfri desinficering men vi rekommenderar då att du kombinerar med SpaKlor för att få bra desinficering.

AntiKalkMetall

Sänker den totala hårdheten i vattnet. Binder järn, koppar och andra metaller i vattnet och tar även bort missfärgningar av metaller som exempelvis rost i spabadet utan att behöva tömma och tvätta badet.

SuperFlock

SuperFlock är ett flockningsmedel som ökar filtreringsgraden i filtret och binder metaller och mineraler i vattnet. Bra att använda när du fyller vatten från egen brunn.

Klipp upp flockkudden och lägg tabletterna i filterkorgen. Se till att vattnet cirkulerar genom filtret minst 4 timmar och att tabletterna löst upp sig. Tvätta rent filterpatronen (-erna) 1-2 dagar efter dosering. SuperFlock har lite andra egenskaper än SpaKlart. Prova vilken som passar bäst för ditt behov.

Hjälpte informationen på sida dig?